ΕΛΤΡΑΚ: Με συμπέρασμα χωρίς επιφύλαξη τα φορολογικά πιστοποιητικά για το 2016 και το 2017

ΕΛΤΡΑΚ: Με συμπέρασμα χωρίς επιφύλαξη τα φορολογικά πιστοποιητικά για το 2016 και το 2017
Με συμπέρασμα «χωρίς επιφύλαξη» ήταν τα φορολογικά πιστοποιητικά που έλαβε η ΕΛΤΡΑΚ για τις χρήσεις 2016 και 2017
Με συμπέρασμα «χωρίς επιφύλαξη» ήταν τα φορολογικά πιστοποιητικά που έλαβε η ΕΛΤΡΑΚ για τις χρήσεις 2016 και 2017.
Ειδικότερα, όπως ανακοίνωσε σήμερα (13/11/2018) η εταιρεία, η ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε., βάσει της παραγράφου 4.1.3.1. του κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 65Α του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (Ν.4174/2013) διενεργήθηκε φορολογικός έλεγχος από το Νόμιμο Ελεγκτή για τις χρήσεις 2016 και 2017 (διαχειριστικές χρήσεις από 1/1/2016 μέχρι 31/12/2016 και 1/1/2017 μέχρι 31/12/2017) και εξεδόθησαν Εκθέσεις Φορολογικής Συμμόρφωσης με Συμπέρασμα «Xωρίς Eπιφύλαξη» και για τις δύο χρήσεις.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS