Διάταξη του υπουργείου Οικονομικών κάνει αποθήκες καυσίμων τα πλωτά σκάφη – μπάριζες

Διάταξη του υπουργείου Οικονομικών κάνει αποθήκες καυσίμων τα πλωτά σκάφη – μπάριζες
Στα ύψη το λαθρεμπόριο καυσίμων λένε στελέχη της αγοράς
Αντιδράσεις προκαλεί στην αγορά των υγρών καυσίμων νομοθετική διάταξη του υπουργείου Οικονομικών  που δίνει τη δυνατότητα στα πλωτά εφοδιαστικά  μέσα και γνωστά ως μπάριζες  να  χρησιμοποιούνται ως φορολογικές αποθήκες
Σύμφωνα με στελέχη της αγοράς  η προτεινόμενη  διάταξη που προωθείται προς ψήφιση στη Βουλή θα έχει τα ακριβώς αντίθετα προσδοκώμενα αποτελέσματα  που είναι η καταπολέμηση του λαθρεμπορίου καυσίμων.
Με βάση το περιεχόμενο  της διάταξης θα επιτρέπεται στα πλωτά εφοδιαστικά μέσα -  μπάριζες-  να χρησιμοποιούνται ως φορολογικές αποθήκες καυσίμων, δηλαδή να φορτώνουν στο μέγιστο της χωρητικότητας τους και να παραμένουν αγκυροβολημένα στην ευρύτερη περιοχή των λιμένων όπου δραστηριοποιούνται (κυρίως στον Πειραιά), χωρίς να υπάρχουν αντίστοιχες παραγγελίες πώλησης προς εξυπηρέτηση και προφανώς χωρίς δυνατότητα διαρκούς και αποτελεσματικής επιτήρησης.
Τα ίδια λένε ότι εφόσον συμβεί κάτι τέτοιο, είναι σαφές ότι θα δυσχερανθεί σε μεγάλο βαθμό η δυνατότητα των αρμόδιων αρχών να ελέγχουν τη διάθεση του ναυτιλιακού καυσίμου, αυξάνοντας συνεπώς τον κίνδυνο λαθρεμπορίας.
Υπενθυμίζεται ότι η χρήση των πλωτών εφοδιαστικών μέσων ως ειδικών φορολογικών αποθηκών καυσίμων είχε επιτραπεί κατά το παρελθόν, όμως η σχετική νομοθεσία τροποποιήθηκε πολύ γρήγορα με την υπουργική απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών και Οικονομίας Αρ. Πρωτ. Φ639/447/ 14.08.2002, ακριβώς για να εμποδίσει τις πρακτικές λαθρεμπορίου.
Στελέχη της αγοράς δεν κατανοούν τι άλλαξε και ποια σκοπιμότητα ή ανάγκη θα εξυπηρετήσει η παροχή της δυνατότητας χρήσης πλωτών εφοδιαστικών ως φορολογικών αποθηκών καυσίμων.
Με δεδομένο  ότι η μη αυστηρή και άμεση εφαρμογή της νομοθεσίας εισροών-εκροών στα πλωτά εφοδιαστικά μέσα, σε συνδυασμό με τη λειτουργία τους ως φορολογικών αποθηκών, αναμφισβήτητα θα συμβάλλει στην άνθηση του λαθρεμπορίου, για την οποία οι υψηλές τιμές των καυσίμων της εγχώριας αγοράς (λόγω του υψηλού ΕΦΚ και ΦΠΑ 24%) δίνουν προφανές κίνητρο.
Αξίζει να αναφερθεί ότι κάποια άλλα στελέχη της αγοράς  θεωρούν ότι εάν το μέτρο συνοδευτεί και με την εγκατάσταση GPS στα πλωτά εφοδιαστικά σκάφη μπορεί  να έχει  ουσιαστικά αποτελέσματα και πράγματι μπορεί να συμβάλλει στην καταπολέμηση του  λαθρεμπορίου καυσίμων.

Νίκος Θεοδωρόπουλος
ntheo@bankingnews.gr
www.bankingnews.gr

Νίκος Θεοδωρόπουλος

BREAKING NEWS