Goldman Sachs: Αδύναμες οι ελληνικές τράπεζες στα σοκ της αγοράς – Που θα στηριχθεί η μείωση των NPEs

Goldman Sachs: Αδύναμες οι ελληνικές τράπεζες στα σοκ της αγοράς – Που θα στηριχθεί η μείωση των NPEs
Ενώ το μακροοικονομικό περιβάλλον στηρίζει την προσπάθεια μείωσης των NPEs, οι αντοχές του κλάδου σε οποιοδήποτε εσωτερικό ή εξωτερικό σοκ είναι περιορισμένη, αναφέρει για τις ελληνικές τράπεζες η Goldman
Στο θετικό οικονομικό περιβάλλον, την βελτίωσης της δευτερογενούς αγοράς πώλησης μη εξυπηρετούμενων δανείων, αλλά και στη μείωση των στρατηγικών κακοπληρωτών, στηρίζουν οι ελληνικές τράπεζες τις προσδοκίες τους για μείωση των NPEs την επόμενη τριετία, σύμφωνα με την Goldman Sachs.
Ειδικότερα, στην τελευταία 11σέλιδη ανάλυσή της για τα συμπεράσματα των επαφών που πραγματοποίησαν στελέχη της στην Αθήνα, η Goldman Sachs (Greece Banks: Field trip takeaways - Macro environment supportive of NPE reduction process) βάζει σε μια «ζυγαριά» τα θετικά και τα αρνητικά στοιχεία που θα καθορίσουν τις προοπτικές του ελληνικού τραπεζικού κλάδου.
Μάλιστα, στα βασικά συμπεράσματά της, επισημαίνει ότι ενώ το μακροοικονομικό περιβάλλον στηρίζει την προσπάθεια μείωσης των NPEs, οι αντοχές του κλάδου σε οποιοδήποτε εσωτερικό ή εξωτερικό σοκ είναι περιορισμένη.
Ο σχεδιασμός του κλάδου είναι η μείωση των NPEs τους στο 15-25% μέχρι το 2021, από 48% στο β’ τρίμηνο του 2018.
Ο εν λόγω σχεδιασμός στηρίζεται στην ανάκαμψη της στεγαστικής αγοράς, στην ενίσχυση της αγοράς πώλησης NPE και μείωση των στρατηγικών κακοπληρωτών, καθώς οι πρόσφατες νομοθετικές παρεμβάσεις, όπως οι ηλεκτρονικές δημοπρασίες, συμβάλουν στην αντιμετώπιση του προβλήματος.

Η Goldman Sachs στοιχειοθετεί τα θετικά και τα αρνητικά στοιχεία που θα επηρεάσουν τις προοπτικές του κλάδου.

Θετικά

1. Οικονομία: Ισχυρό momentum λόγω εξωτερικής ζήτησης και τουρισμού.
2. Real estate: Θα υπάρξει αύξηση των τιμών των κατοικιών (+1% ) το 2018 για πρώτη φορά μετά από μια δεκαετία, υποστηριζόμενη από την ισχυρή ζήτηση από αλλοδαπούς και την περιορισμένη προσφορά.
3. Βελτίωση των δημόσιων οικονομικών: Μειώνεται ο κίνδυνος χώρας, καθώς οι ανάγκες αναχρηματοδότησης καλύπτονται τουλάχιστον για τα επόμενα δύο έτη.
4. Φιλόδοξοι στόχοι μείωσης των NPEs: Οι ελληνικές τράπεζες αναμένουν να φτάσουν το 15% -25% στους δείκτες NPEs μέχρι το 2021, γεγονός που συνεπάγεται μείωση κατά 50% σε διάστημα τριών ετών (εκτός των REA).
5. Μείωση των αναμενόμενων στρατηγικών αθετήσεων: Οι στρατηγικοί κακοπληρωτές αντιπροσωπεύουν ένα σημαντικό μερίδιο των NPE - που εκτιμάται σε 15% - 20% στον μεγάλο εταιρικό τομέα και ενδεχομένως μεγαλύτερο σε υποθήκες, δεδομένης της νομικής πολυπλοκότητας των κατασχέσεων.
6. Ομαλοποίηση του προφίλ χρηματοδότησης: Οι ελληνικές τράπεζες αναμένεται να απεμπλακούν πλήρως από τη χρηματοδότηση του ELA μέχρι το α’ τρίμηνο του 2019 ενώ θα επωφεληθούν από τις συνεχιζόμενες εισροές καταθέσεων.
7. Καθαρά δάνεια: παρά την μικρή «υγιή» ζήτηση, οι τράπεζες αναμένουν ο αυξανόμενος εταιρικός δανεισμός να αντισταθμίσει την συνεχιζόμενη απομόχλευση στον τομέα της λιανικής (καταναλωτικά, στεγαστικά).
8. Προμήθειες: Η σταδιακή άρση των capital controls είναι θετική, καθώς οδηγεί σε μεγαλύτερη χρήση πιστωτικών καρτών και αναλήψεων χρημάτων.
9. Αύξηση των αθετήσεων: Υπήρξαν κάποιες ανησυχίες στο δεύτερο τρίμηνο λόγω του μεγάλου αριθμού των ρυθμισμένων δανείων που οδηγούνται και πάλι σε αθετήσεις.
Κάποιες τράπεζες έχουν επανασχεδιάσει τις πλατφόρμες αναδιάρθρωσης και τις πολιτικές τους έτσι ώστε να προσφέρονται στους πελάτες πιο βιώσιμες λύσεις, συμπεριλαμβανομένων ενδεχόμενων περικοπών, κ.λπ.
Αυτό αναμένεται να μειώσει τη συχνότητα εμφάνισης επαναλήψεων τα επόμενα τρίμηνα.

Αρνητικά:

1. Οικονομία: Η ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας μόλις ξεκίνησε (το πραγματικό ΑΕΠ αναμένεται να αυξηθεί κατά 2% φέτος, για πρώτη φορά από το 2008) και αυτή η δυναμική εξακολουθεί να μην επαρκεί σε σχέση με ότι έχουμε δει σε κάποιες άλλες νότιες ευρωπαϊκές χώρες (Ισπανία).
2. NPEs: Όσο φιλόδοξοι και αν είναι οι στόχοι μείωσης των NPE, ο δείκτης αναμένεται να παραμείνει σε υψηλά επίπεδα (σε πολλαπλάσιο ποσοστό από εκείνο άλλων τραπεζών της Νότιας Ευρώπης) για μακρά περίοδο.
3. MREL: με τον SRB για τις ελάχιστες απαιτήσεις σε ίδια κεφάλαια για τις επιλέξιμες υποχρεώσεις (MREL) δεν έχουν αρχίσει και οι τράπεζες δεν περιμένουν να ξεκινήσουν μέχρις ότου η χώρα αποκτήσει πλήρη πρόσβαση στις αγορές.
4. NII: Τόκοι που προέρχονται από τα NPEs είναι από 25% (ΕΤΕ) έως 45%, λόγω των υψηλών αναλογιών NPE.
Ενώ αυτό είναι συμβατό με το ΔΠΧΑ 9, μπορεί να θεωρηθεί ως χαμηλότερη ποιότητα, δεδομένων των κινδύνων που συνδέονται με την ενδεχόμενη ανάκτηση.
5. NIM: Τα NIMs αναμένεται να συμπιεστούν παρά την έλλειψη "έντονου ανταγωνισμού".
Αυτό θα συμβεί λόγω (1) της συνέχισης της απομόχλευσης, (2) της έλλειψης δυνατοτήτων δανειοδότησης ποιότητας και (3) των υψηλών αποδόσεων στα ελληνικά ομόλογα, οι οποίες αναμένεται να ασκήσουν πτωτικές πιέσεις στην τιμολόγηση.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS