Χ.Α: Αισιόδοξα μηνύματα για πιθανή ανοδική διάσπαση της πτωτικής γραμμής

Χ.Α: Αισιόδοξα μηνύματα για πιθανή ανοδική διάσπαση της πτωτικής γραμμής
Τι θα αλλάξει προς το καλύτερο την τεχνική εικόνα της αγοράς.
Χ.Α: Αισιόδοξα μηνύματα για πιθανή ανοδική διάσπαση της πτωτικής γραμμής

Παρά την αβεβαιότητα που επικρατεί το τελευταίο χρονικό διάστημα στην αγορά λόγο του περιορισμένου ενδιαφέροντος των επενδυτών, η κίνηση του Γενικού Δείκτη τις δυο τελευταίες ημέρες της εβδομάδας άφησε αισιόδοξα μηνύματα για πιθανή ανοδική διάσπαση της πτωτικής γραμμής τάσης R3, που προσδιορίζει τους τελευταίους τρεις μήνες την τάση της αγοράς.
Μια τέτοια εξέλιξη θα είναι η πρώτη ένδειξη για αλλαγή τάσης του Γενικού Δείκτη, που σε ημερήσιο γράφημα παραμένει πτωτική.
Αυτό βέβαια που θα μας κάνει ακόμα πιο αισιόδοξους, είναι η διάσπαση της ζώνης των 780 μονάδων, μιας και πιθανή διάσπασή τους θα αλλάξει προς το καλύτερο την τεχνική εικόνα της αγοράς.
ΣHΜΕΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ: 749 και 743
ΣΗΜΕΙΑ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ: 761 και 781http://www.bankingnews.gr


Παράρτημα Αποποίησης Ευθύνης Αναλυτής: Αχιλλείου Αλέξης – ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ, Αιγιαλείας 32 & Παραδείσου, 151 25, Μαρούσι, Ελλάδα, Τηλ: +30-210-81.73.000, E-mail:aachilleiou@ibg.gr Οι πληροφορίες και οι απόψεις αυτής της έκθεσης παρέχονται από την Επενδυτική Τράπεζα Ελλάδος Α.Ε. (εφεξής η Τράπεζα), η οποία εποπτεύεται από την Τράπεζα της Ελλάδος με Αρ. Αδείας Λειτουργίας 52/2/17.12.99. Η Τράπεζα δεν έχει συνάψει καμία συμφωνία με τους εκδότες χρηματοπιστωτικών μέσων που απαρτίζουν τον, ή εξαρτώνται από τον καλυπτόμενο δείκτη για την διενέργεια αυτού του τεχνικού σχολίου. Το υλικό αυτό παρέχεται για πληροφοριακούς και μόνο σκοπούς και απευθύνεται αποκλειστικά σε πρόσωπα τα οποία μπορούν να χαρακτηριστούν ως επαγγελματίες πελάτες, κατά την έννοια του Ν.3606/2007. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να εκληφθεί ως προσφορά, συμβουλή ή προτροπή για αγορά, διακράτηση ή πώληση των χρηματοπιστωτικών μέσων που απαρτίζουν τον, ή εξαρτώνται από τον καλυπτόμενο δείκτη. Παρόλο που οι πληροφορίες που περιέχονται βασίζονται σε πηγές που θεωρούνται αξιόπιστες, καμία διασφάλιση δεν δίνεται ότι είναι ακριβείς ή πλήρεις και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνονται ως τέτοιες. Όλες οι απόψεις και εκτιμήσεις απαρτίζουν την άποψη του αναλυτή την ημέρα της σύνταξης του τεχνικού σχολίου και δίδονται καλή τη πίστη, αλλά υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.


Δ.Ν.


Notice: Undefined offset: 0 in /var/www/vhosts/bankingnews.gr/httpdocs/modules1.php on line 371


Notice: Undefined offset: 0 in /var/www/vhosts/bankingnews.gr/httpdocs/modules1.php on line 372
01/01/1970 - 05:00


Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/vhosts/bankingnews.gr/httpdocs/modules1.php on line 371


Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/vhosts/bankingnews.gr/httpdocs/modules1.php on line 372
01/01/1970 - 05:00


Notice: Undefined offset: 2 in /var/www/vhosts/bankingnews.gr/httpdocs/modules1.php on line 371


Notice: Undefined offset: 2 in /var/www/vhosts/bankingnews.gr/httpdocs/modules1.php on line 372
01/01/1970 - 05:00


Notice: Undefined offset: 3 in /var/www/vhosts/bankingnews.gr/httpdocs/modules1.php on line 371


Notice: Undefined offset: 3 in /var/www/vhosts/bankingnews.gr/httpdocs/modules1.php on line 372
01/01/1970 - 05:00

BREAKING NEWS