Εξωθεσμική παρέμβαση Στουρνάρα στην διαδικασία επιλογής CEO στην Εθνική

Εξωθεσμική παρέμβαση Στουρνάρα στην διαδικασία επιλογής CEO στην Εθνική
Επιτρέπεται η ΤτΕ να παρεμβαίνει σε μια διαδικασία που αφορά το διοικητικό συμβούλιο και τον βασικό μέτοχο και σίγουρα όχι την εποπτική αρχή;
Μια ακόμη εξωθεσμική παρέμβαση βρίσκεται σε εξέλιξη από τον διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννη Στουρνάρα ο οποίος επιχειρεί παρασκηνιακώς να επηρεάσει το αποτέλεσμα της εκλογής διευθύνοντος συμβούλου στην Εθνική τράπεζα.
Τα βασικά ερωτήματα που γεννώνται είναι
1)Επιτρέπεται η ΤτΕ να παρεμβαίνει σε μια διαδικασία που αφορά το διοικητικό συμβούλιο και τον βασικό μέτοχο και σίγουρα όχι την εποπτική αρχή;
2)Η ΤτΕ επιχειρεί μέσω του Ηλία Ξηρουχάκη που είναι ο εκπρόσωπος της ΤτΕ στην εκτελεστική επιτροπή του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας να διαμορφώσει κλίμα;
3)Με ποια κριτήρια παρεμβαίνει ο Στουρνάρας και εάν το γνωρίζει η Κυβέρνηση ότι προσπαθεί ο Κεντρικός Τραπεζίτης να επηρεάσει μια διαδικασία;
4)Η Εθνική τράπεζα έχει διοικητικό συμβούλιο και μέτοχο και μόνο αυτοί δικαιούνται να έχουν λόγο και ρόλο στην διαδικασία εκλογής CEO.
5)Ο SSM έχει όντως ξεκαθαρίσει ότι δεν υφίσταται κανένα πρόβλημα με τους δύο υποψηφίους και εάν ναι ποια η σκοπιμότητα των παρεμβάσεων Στουρνάρα και σε αυτό το μέτωπο;

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS