Χωρίς waiver και χωρίς QE η Ελλάδα – Τι θα πει στην έκθεση η ΤτΕ για χρέος, cash buffer και πως θα δικαιολογηθεί ο Στουρνάρας

Χωρίς waiver και χωρίς QE η Ελλάδα – Τι θα πει στην έκθεση η ΤτΕ για χρέος, cash buffer και πως θα δικαιολογηθεί ο Στουρνάρας
Οριστικά εκτός το waiver και η ποσοτική χαλάρωση QE τράπεζες και οικονομία
Η Ελλάδα δεν έκανε χρήση της προληπτικής πιστωτικής γραμμής αλλά η συμφωνία που έκλεισε στις 21 Ιουνίου 2018 αποτελεί υβριδική λύση θα αναφέρει στην έκθεση της για την ελληνική οικονομία η Τράπεζα της Ελλάδος.
Ο Στουρνάρας ο διοικητής της ΤτΕ μπορεί να απέτυχε στην προληπτική γραμμή ωστόσο σήμερα 2 Ιουλίου θα αναγνωρίσει ως οριακά βιώσιμο το ελληνικό χρέος εξέλιξη…θετική για την κυβέρνηση.
Για να βγει η Ελλάδα στις αγορές θα πρέπει οι άμεσα εμπλεκόμενοι πρωτίστως να ξεκαθαρίσουν την θέση τους για την βιωσιμότητα του χρέους
-Η ΕΚΤ θα αναφέρει ότι βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα είναι βιώσιμο το ελληνικό χρέος αλλά μακροπρόθεσμα υπάρχουν αμφιβολίες
-Το ΔΝΤ έχοντας διαφοροποιηθεί σε σχέση με το παρελθόν θα αναφέρει ότι το ελληνικό χρέος είναι βιώσιμο μεσοπρόθεσμα και όχι μόνο βραχυπρόθεσμα αλλά ακόμη δεν πληροί τις προϋποθέσεις για να καταστεί βιώσιμο σε μακροπρόθεσμη βάση.
Η παλαιά αναφορά εξαιρετικά μη βιώσιμο εγκαταλείπεται από το ΔΝΤ.
-Η ΤτΕ στις 2 Ιουλίου στην έκθεση της θα αναφέρει ότι το ελληνικό χρέος έχει καταστεί βιώσιμο και με όρους μεσοπρόθεσμους αλλά και μακροπρόθεσμους.
Μάλλον θα είναι ο πρώτος θεσμικός φορέας που θα αναφέρει κάτι τέτοιο, ότι η Ελλάδα έχει βιώσιμο χρέος.
Ο Γιάννης Στουρνάρας ο διοικητής της ΤτΕ θα προσπεράσει το γεγονός ότι έπεσε έξω στο ζήτημα της προληπτικής πιστωτικής γραμμής αλλά είναι αληθές ότι στο παρελθόν είχε παρουσιάσει την πρόταση του για το πώς θα καταστεί βιώσιμο το ελληνικό χρέος.
Τότε υποστήριζε ότι θα χρειαστούν τουλάχιστον 8,5 χρόνια επιμήκυνση των δανείων και αποπληρωμής των τόκων ώστε να καταστεί βιώσιμο.
Η απόφαση του Eurogroup στις 21 Ιουνίου προσδιόρισε την επιμήκυνση σε 10 χρόνια και το πάγωμα πληρωμής τόκων επίσης 10 χρόνια.

Τι είχε αναφέρει 30 Ιουνίου 2017 ο Στουρνάρας στην έκθεση της ΤτΕ

Ειδικότερα, σύμφωνα με την έκθεση, στο Eurogroup της 15ης Ιουνίου αναγνωρίστηκε ότι η Ελλάδα έχει ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της συμφωνίας και δόθηκε μια πιο σαφής κατεύθυνση για την αναδιάρθρωση του χρέους μετά το τέλος του προγράμματος (μετάθεση τοκοχρεολυσίων από 0 έως 15 χρόνια).
Η Τράπεζα της Ελλάδος έχει κατ’ επανάληψη τονίσει ότι τα μέτρα αυτά, με βάση τις σημερινές εκτιμήσεις και προβλέψεις, είναι αναγκαία για να καταστεί το χρέος διαχειρίσιμο.
Έχει επίσης διατυπώσει συγκεκριμένες προτάσεις για μια ήπια αναδιάρθρωση του χρέους με βάση την ακόλουθη λογική που προκύπτει από τη μελέτη βιωσιμότητας:
Όταν το χρέος υπερβαίνει το 100% του ΑΕΠ, μέτρα που μεταθέτουν τη δαπάνη πληρωμής τόκων στο μέλλον βελτιώνουν ταχύτερα τη σχέση χρέους/ΑΕΠ από ότι η αύξηση των πρωτογενών πλεονασμάτων.
Με αυτή τη λογική, η Τράπεζα της Ελλάδος έχει προτείνει την κεφαλαιοποίηση των πληρωμών τόκων προς το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (EFSF) για την περίοδο 2022-2041 και τη σταδιακή αποπληρωμή τους εντόκως σε ορίζοντα εικοσαετίας (αυτό ισοδυναμεί με μετάθεση των τόκων μεσοσταθμικά κατά 8,5 χρόνια), χωρίς επιπρόσθετο κόστος για τους δανειστές.
(Η μετάθεση των τόκων ήταν 10 χρόνια)
Οι υπολογισμοί δείχνουν ότι αυτό είναι κατ’ αρχάς ικανή συνθήκη για να επιτευχθεί οριακή βιωσιμότητα του χρέους, ακόμη και αν τα πρωτογενή πλεονάσματα της γενικής κυβέρνησης διατηρηθούν στο 3,5% του ΑΕΠ μόνο μέχρι το 2020 και μειωθούν στο 2% του ΑΕΠ από το 2021 και μετά.
Επομένως, οι κατευθύνσεις που δόθηκαν στο Eurogroup της 15ης Ιουνίου για μετάθεση των πληρωμών τόκων και των χρεολυσίων κατά 0 έως 15 χρόνια θα μπορούσαν να οδηγήσουν στη βιωσιμότητα του χρέους εφόσον τελικά υιοθετηθεί όριο μετάθεσης πάνω από 8,5 χρόνια.
Τα όποια μέτρα για την αναδιάρθρωση του χρέους θα εφαρμοστούν, όπως έχει συμφωνηθεί, μετά το τέλος του προγράμματος.

Οριστικά εκτός το waiver και η ποσοτική χαλάρωση QE τράπεζες και οικονομία 


Η προσπάθεια του διοικητή της ΤτΕ Γιάννη Στουρνάρα να πείσει την ΕΚΤ να διατηρηθεί το waiver δηλαδή η δυνατότητα ελληνικά ομόλογα να είναι επιλέξιμα σε πράξεις νομισματικής πολιτικής απέτυχε.
Με όρους ΕΚΤ η Ελλάδα θα είναι εκτός προγράμματος στήριξης από τις 27 Αυγούστου 2018 και χωρίς να διαθέτει βαθμολογία investment grade δηλαδή βαθμολογία πιστοληπτικής ικανότητας ΒΒΒ- και υψηλότερα θα έχει κάποιες επιπτώσεις στις τράπεζες.
Ο Στουρνάρας προσπάθησε να διασώσει το waiver όχι τόσο για να στηρίξει τις τράπεζες – ή ακόμη και εάν το ήθελε δεν ήταν η πρώτιστη προτεραιότητα - αλλά κυρίως για να χρησιμοποιήσει την απόφαση της ΕΚΤ ότι η συμφωνία τις 21ης Ιουνίου στο Eurogroup για χρέος και cash buffer 24,1 δισεκ. είναι υβριδικό ή καλυμμένη πιστωτική γραμμή.
Η ΕΚΤ είναι σαφής, δεν υπάρχει πρόγραμμα άρα δεν υπάρχει και waiver.
Εάν η ΕΚΤ κρατούσε το waiver αυτό θα σήμαινε ότι η ΕΚΤ αναγνωρίζει ότι υπάρχει υβριδική πιστωτική γραμμή…..  
Η βασική επίπτωση είναι ότι οι τράπεζες θα χάσουν το waiver δηλαδή ομόλογα που κατέχουν δεν θα είναι επιλέξιμα σε πράξεις αναχρηματοδότησης, κοινώς η ΕΚΤ δεν θα κάνει αποδεκτά τα ελληνικά ομόλογα.
Η αρνητική επίδραση αφορά assets 4,5 δισεκ. και θα οδηγήσει τις τράπεζες προσωρινά σε οριακή αύξηση του ELA της έκτακτης παροχής ρευστότητας.
Η μόνη ουσιαστική επίδραση θα είναι ότι οι τράπεζες θα δουν αντί να μειώνουν να αυξάνουν προσωρινά το ELA και αυτό θα σημάνει αύξηση του κόστους κατά 60 εκατ ευρώ ετησίως.
Αν δούμε όμως το παράδειγμα της Κύπρου όπου οι τράπεζες δεν έχουν waiver ουσιαστικά η αρνητική επίδραση απορροφήθηκε και οι τράπεζες μηδένισαν το ELA.
Κάτι αντίστοιχο θα συμβεί και με τις ελληνικές τράπεζες.
Η απώλεια του waiver είναι μια αρνητική εξέλιξη, αλλά δεν σηματοδοτεί και την καταστροφή.
Τα 4,5 δισεκ. δεν είναι κάποιο ποσό που οι τράπεζες δεν μπορούν να απορροφήσουν.
Προφανώς και θα ήταν σκόπιμο αυτό να μην συμβεί αλλά άπαξ και η Ελλάδα δεν θα είναι σε πρόγραμμα το waiver θα χαθεί.
Να σημειωθεί ότι η αυξημένη εποπτεία δεν θεωρείται πρόγραμμα, ούτε το cash buffer οπότε με αυστηρούς τεχνικούς όρους η ΕΚΤ είναι υποχρεωμένη να καταργήσει το waiver.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS