Στα 23 δισ. ευρώ οι δανειακές ανάγκες της Ελλάδας στην τριετία 2019 - 2021 - Ο «χάρτης» με τις μεταμνημονιακές μεταρρυθμίσεις

Στα 23 δισ. ευρώ οι δανειακές ανάγκες της Ελλάδας στην τριετία 2019 - 2021  - Ο «χάρτης» με τις μεταμνημονιακές μεταρρυθμίσεις
Η Ελλάδα έλαβε δάνεια 73 δισ. ευρώ με το 1ο Μνημόνιο, 153,8 δισ. ευρώ με το  2ο Μνημόνιο και 61,9 δισ. ευρώ με το 3ο Μνημόνιο.
Κάθε άλλο παρά προβληματισμό προκαλούν στην κυβέρνηση και συγκεκριμένα στον υπουργό Οικονομικών Ευκλείδη Τσακαλώτο οι υποχρεώσεις σε δάνεια που έχει η Ελλάδα στην τριετία 2019 - 2021.
Πρόκειται για ένα ποσό δανειακών αναγκών που προσεγγίζει τα 22,9 δισ. ευρώ χωρίς τα ποσά των δαπανών για τους τόκους τα οποία καλύπτονται από τα μεγάλα πρωτογενή πλεονάσματα.                   
Είναι η πρώτη φορά όπου ένας υπουργός Οικονομικών μπορεί να χαρακτηρίσει αυτές τις υποχρεώσεις με μία «απλή βόλτα στο πάρκο» έχοντας στην άκρη ένα υψηλό μαξιλάρι διαθεσίμων πόρων 24,1 δισ. ευρώ που μειώνει την εξάρτηση της χώρας από τις διεθνείς αγορές τουλάχιστον μέχρι το καλοκαίρι του 2020.
 Το αποθεματικό θα ανέλθει σε αυτό το ύψος μετά την εκταμίευση της τελευταίας  δόσης των 15 δισ. ευρώ από τον ESM εκ των οποίων τα 5,5 δισ. ευρώ θα καλύψουν τις ανάγκες που έχει η χώρα στο δεύτερο εξάμηνο του 2018 ενώ 9,5 δισ. ευρώ, με την τελευταία δόση από τον ESM κλείνει ο κύκλος των δανείων των εταίρων προς την Ελλάδα συνολικού ύψους 288,7 δισ. ευρώ.
Η Αθήνα έλαβε 73 δισ. ευρώ με το 1ο Μνημόνιο, 153,8 δισ. ευρώ με το  2ο Μνημόνιο και 61,9 δισ. ευρώ με το 3ο Μνημόνιο.
Τα ποσά αυτά ήταν τα ανταλλάγματα για τα εκατοντάδες προαπαιτούμενα μέτρα που ψήφισε η ελληνική βουλή.
Είναι χαρακτηριστικό ότι οι μεταρρυθμίσεις που υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο του 3ου Μνημονίου έφτασαν τις 450.
Τα αρνητικό για την χώρα είναι ότι οι δεσμεύσεις επεκτείνονται και στο μεταμνημονιακό πρόγραμμα και συγκεκριμένα στους εξής τομείς:

1.Δημοσιονομικά.
Η Ελλάδα θα σεβαστεί πλήρως τη δέσμευση να διασφαλίσει ότι ο ετήσιος προϋπολογισμός της επιτυγχάνει ένα πρωτογενές πλεόνασμα 3,5% του ΑΕΠ μεσοπρόθεσμα και σε σεβασμό με μεταρρυθμίσεις κλειδιά του προγράμματος του ESM.
Για το σκοπό αυτό, στο φορολογικό μέτωπο θα αναλάβει μέχρι τα μέσα του 2020 να εξισώσει τις αντικειμενικές αξίες με τις τιμές της αγοράς για τον υπολογισμό του ΕΝΦΙΑ και των άλλων φόρων.  Στη φορολογική διοίκηση η Ελλάδα θα πρέπει να συμπληρώσει τον αριθμό προσωπικού που έχει συμφωνηθεί στην ΑΑΔΕ.
Δηλαδή 12.000 άτομα έως το τέλος του 2018, 12.500 μέχρι το τέλος του 2019 και 13.222 μέχρι τα μέσα του 2021, έτος που θα είναι πλήρως λειτουργικό το ηλεκτρονικό σύστημα για τη συλλογή των φόρων.
Επίσης πρέπει να  συνεχίσει να εφαρμόζει τις μεταρρυθμίσεις στον τομέα της διαχείρισης των δημόσιων οικονομικών και θα αποφύγει τη συσσώρευση νέων ληξιπρόθεσμων χρεών, ενώ θα εφαρμόσει έως τα μέσα του 2019 τις μεταρρυθμίσεις που προτείνει το Ελεγκτικό Συνέδριο.

2. Κοινωνική πρόνοια.
Συνέχιση της προσπάθειας για τον εκσυγχρονισμό του συστήματος κοινωνικής πρόνοιας.  
Θα εφαρμοστεί σε όλα τα επιδόματα αναπηρίας η νέα προσέγγιση για τον προσδιορισμό της αναπηρίας με βάση τόσο την ιατρική όσο και τη λειτουργική αξιολόγηση μέχρι τα μέσα του 2019, θα επανεξεταστεί το σύστημα επιδοτήσεων για τις τοπικές δημόσιες συγκοινωνίες μέχρι το τέλος του 2019 και θα ολοκληρωθεί η ανάπτυξη όλων των πυλώνων του προγράμματος για το εισόδημα κοινωνικής αλληλεγγύης έως τα τέλη του 2019.

3. Χρηματοοικονομική σταθερότητα.
Η Ελλάδα θα συνεχίσει να εφαρμόζει μεταρρυθμίσεις που αποβλέπουν στην αποκατάσταση του τραπεζικού συστήματος, συμπεριλαμβανομένων των προσπαθειών για την επίλυση των NPLs, εξασφαλίζοντας τη συνεχή αποτελεσματικότητα του σχετικού νομικού πλαισίου (π.χ. αφερεγγυότητα των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων, εξωδικαστικές λύσεις, πωλήσεις NPLs, ηλεκτρονικές δημοπρασίες ) και να αναλάβει όλες τις απαραίτητες ενέργειες για το σκοπό αυτό.
Καλείται αν ολοκληρώσει  το ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης που αφορά τα αφερέγγυα νοικοκυριά με στόχο την εξάλειψη των καθυστερημένων περιπτώσεων, συμπεριλαμβανομένης της διαδικασίας εκκρεμών αιτήσεων, μέχρι τα τέλη του 2021.
 Το ΤΧΣ θα αναπτύξει μέχρι το τέλος του 2018 μια στρατηγική εξόδου για την πώληση των μεριδίων του στις συστημικές τράπεζες.
Η ανεξαρτησία του ΤΧΣ θα τηρηθεί πλήρως, ενώ θα συνεχίσει να λειτουργεί υπό εμπορικούς όρους και χωρίς καμία πολιτική ή άλλη παρέμβαση.
Η απόφαση για εκκαθάριση ή παράταση της εντολής για την λειτουργία του ΤΧΣ θα ληφθεί μέχρι τα μέσα του 2022.
Η Ελλάδα θα συνεχίσει την χαλάρωση των ελέγχων κεφαλαίου (capital controls) σύμφωνα με τον δημοσιευμένο οδικό χάρτη.

4. Αγορές εργασίας και προϊόντων.
Όσον αφορά την αγορά εργασίας, η χώρα δεσμεύεται να  διασφαλίσει την ανταγωνιστικότητα μέσω ετήσιας επικαιροποίησης του κατώτατου μισθού σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4172/2012. Η υλοποίηση του σχεδίου δράσης για την αδήλωτη εργασία θα ολοκληρωθεί έως τα τέλη του 2019.
Θα πρέπει επίσης να ολοκληρώσει: τη μεταρρύθμιση των αδειών εκμετάλλευσης των επενδύσεων και για το σκοπό αυτό θα εγκρίνει όλες τις νομοθετικές πράξεις αδειοδότησης (τέλος 2018), τη νομοθεσία επιθεώρησης (μέσα 2020), το έργο του κτηματολογίου επικυρώνοντας το σύνολο των κτηματολογικών χαρτών και των δασικών χαρτών μέχρι τα μέσα του 2021 και ως ενδιάμεσα βήματα να ολοκληρώσει την κατάρτιση των υπόλοιπων δασικών χαρτών μέχρι τα μέσα του 2019.
Μέσα στις υποχρεώσεις είναι να δημιουργήσει πλήρως κτηματολογικό γραφείο και να ολοκληρώσει το 45% της κτηματογράφησης έως τα μέσα του 2020.
Προκειμένου να ολοκληρωθούν οι μεταρρυθμίσεις στον τομέα της ενέργειας, η συμφωνηθείσα εκποίηση της ικανότητας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από λιγνίτη της ΔΕΗ  θα ολοκληρωθεί μέχρι τα τέλη του 2018.
Το μοντέλο-στόχος (Target Model) θα τεθεί πλήρως σε εφαρμογή μέχρι τα μέσα του 2019, ενώ τα μέτρα που συμφωνήθηκαν στο πλαίσιο της κοινής αξιολόγησης του συστήματος δημοπρασιών NOME θα εφαρμοστούν μέχρι το τέλος του 2019.

5. Ιδιωτικοποιήσεις.
Το Σχέδιο Ανάπτυξης Περιουσιακών Στοιχείων και το Στρατηγικό Σχέδιο του Υπερταμείου θα υλοποιείται σε συνεχή βάση.
Με στόχο την ταχεία προσέλκυση επενδύσεων για την υποστήριξη ενός σχεδίου σταθερής οικονομικής ανάπτυξης η Ελλάδα επιβεβαιώνει την πρόθεσή της να ολοκληρώσει τις συναλλαγές στο ΔΑΑ και το ΔΕΣΦΑ (τέλος 2018), στα ΕΛΠΕ (συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς των υπολοίπων μετοχών στο ΤΑΙΠΕΔ), στη Μαρίνα του Αλίμου (μέσα 2019), στις Εγνατία, ΔΕΠΑ Εμπορίου, ΕΥΔΑΠ, ΕΥΑΘ και τα περιφερειακά λιμάνια Αλεξανδρούπολης και Καβάλας (τέλος 2019).
Παράλληλα επιβεβαιώνεται η πρόθεση της ελληνικής κυβέρνησης να ολοκληρώσει τις συναλλαγές που αφορούν την πώληση ή άλλου είδους εκμετάλλευση (monetisation) μετοχών της ΔΕΗ, του Δικτύου της ΔΕΠΑ, των περιφερειακών λιμανιών Ηγουμενίτσας, Κέρκυρας αλλά και έτερων λιμανιών σύμφωνα με τις προτάσεις του ΤΑΙΠΕΔ και με βάση τις διαδικασίες που θα συμφωνηθούν μεταξύ του ΤΑΙΠΕΔ και των αρμοδίων αρχών (μέσα 2022).
Η μεταφορά του ΟΑΚΑ στο Υπερταμείο και η αναδιάρθρωση της ΕΤΑΔ θα ολοκληρωθεί στα τέλη του 2018 και η αναθεώρηση / αντικατάσταση όλων των συμβουλίων SOE στα μέσα του 2019.

6. Δημόσια διοίκηση.
Η εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων για τον εκσυγχρονισμό της δημόσιας διοίκησης θα διατηρηθεί.
Στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας, η Ελλάδα θα ολοκληρώσει τις μεταρρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό της διαχείρισης των ανθρώπινων πόρων στο δημόσιο τομέα και ειδικότερα τον διορισμό των Γενικών Διευθυντών και όλων των Γενικών Διευθυντών σύμφωνα με το νόμο 4369/2016 έως το τέλος του 2018, την ανεξάρτητη αξιολόγηση αυτής της διαδικασίας, (στα μέσα του 2019), θα ολοκληρώσει τον 3ο κύκλο αξιολογήσεων κινητικότητας έως τα μέσα του 2019 και θα ολοκληρώσει μέχρι το τέλος του 2019 το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού (ψηφιακό οργανόγραμμα για όλους τους δημόσιους φορείς και σύνδεση με την αρχή ενιαίας πληρωμής).

Μάριος Χριστοδούλου
www.bankingnews.gr

Μάριος Χριστοδούλου

BREAKING NEWS