ΕΛΤΡΑΚ: Έκτακτη ΓΣ στις 28/6 για εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου

ΕΛΤΡΑΚ: Έκτακτη ΓΣ στις 28/6 για εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου
ΕΛΤΡΑΚ: Έκτακτη ΓΣ στις 28/6 για εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου
Σε έκτακτη γενική συνέλευση καλούνται οι μέτοχοι της ΕΛΤΡΑΚ στις 28 Ιουνίου στις 11:00 π.μ. στα γραφεία της έδρας της εταιρείας επί των οδών Θηβαΐδος αρ. 15 και Κορνηλίου, Νέα Κηφισιά Αττικής για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ακολούθων θεμάτων της ημερησίας διατάξεως:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

1. Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου
2. Εκλογή Ελεγκτικής Επιτροπής
Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας για την λήψη απόφασης επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, η τυχόν Α’ Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 9 η Ιουλίου 2018 (τουλάχιστον 10 μέρες μετά), ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ. στον ίδιο χώρο, με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης.


www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS