Υβριδική λύση χωρίς «πιστωτική γραμμή» και με ολίγον χρέος – Ο ESM έως 15 δισ στο ελληνικό κεφαλαιακό απόθεμα 26 με 30 δισ

Υβριδική λύση χωρίς «πιστωτική γραμμή» και με ολίγον χρέος – Ο ESM έως 15 δισ στο ελληνικό κεφαλαιακό απόθεμα 26 με 30 δισ
H λύση που προκρίνεται είναι ένα ισχυρό ελληνικό κεφαλαιακό απόθεμα που θα λειτουργήσει ως δικλείδα ασφαλείας με την αυξημένη συμμετοχή του ESM που θα διακρατεί τα κεφάλαια και θα τα προσφέρει ανάλογα τις περιστάσεις.
Υβριδική λύση για να θωρακιστεί η Ελλάδα κατά την έξοδο της από το μνημόνιο έναντι της αύξησης των αποδόσεων των ομολόγων λόγω Ιταλίας επεξεργάζεται ο ESM, σε συνεννόηση με τους συμβούλους της ελληνικής κυβέρνησης και το Γερμανικό υπουργείο Οικονομικών.
Η προληπτική πιστωτική γραμμή ECCL προϋποθέτει ότι η ελληνική κυβέρνηση θα αιτηθεί στα αρμόδια θεσμικά όργανα ενεργοποίηση του συγκεκριμένου προγράμματος για 1 έτος.
Η Ελλάδα δεν θέλει να ζητήσει προληπτική πιστωτική γραμμή και με εξαίρεση την ΕΚΤ…ούτε η Γερμανία έχει πειστεί για την λύση αυτή.
Η υβριδική λύση που εξετάζεται είναι ο ESM να αυξήσει την συμμετοχή του στον σχηματισμό κεφαλαιακού αποθέματος από την Ελλάδα από 10 δισεκ. στα 15 δισεκ. και ταυτόχρονα η Ελλάδα με τα 6 δισεκ. που διαθέτει και επιπλέον 8 δισεκ. που θα χρησιμοποιήσει μέσω repos – όλα τα repos δεν είναι για δανεισμό – να σχηματιστεί ένα κεφαλαιακό απόθεμα 25-30 δισεκ. ευρώ.
Ο όρος θα είναι τα 15 δισεκ. να μην δοθούν στην Ελλάδα αλλά να διακρατηθούν στον ESM και να δίδονται όταν προκύπτουν οι ανάγκες.
Ταυτόχρονα θα υπάρξει μια φόρμουλα διευθέτησης του ελληνικού χρέους η οποία ωστόσο θα είναι μικρής κλίμακας γιατί η πρόταση για επιμερισμό μέτρων 20% ή 30% εμπροσθοβαρώς και 80% ή 70% οπισθοβαρώς των Γερμανών φαίνεται ότι περνάει.
Η πρόταση είναι χωρίς αυτόματο μηχανισμό λήψης μέτρων για το ελληνικό χρέος, αρχικά να δοθεί το 20% ή 30% των προτεινόμενων μέτρων και στα Eurogroup του μέλλοντος…θα αποφασίζεται κατά περίπτωση και περίσταση να χορηγούνται μέτρα ελάφρυνσης του χρέους.
Πρακτικά η λύση που προκρίνεται είναι ένα ισχυρό ελληνικό κεφαλαιακό απόθεμα που θα λειτουργήσει ως δικλείδα ασφαλείας με την αυξημένη συμμετοχή του ESM που θα διακρατεί τα κεφάλαια και θα τα προσφέρει ανάλογα τις περιστάσεις.

Η λύση για το χρέος έχει μετατραπεί σε μερική διευθέτηση του χρέους

Η 5ετής αντί της 3ετούς επιμήκυνσης φαίνεται ότι θα είναι…το μεγάλο βήμα της Γερμανίας ως προς το ελληνικό χρέος.
Ωστόσο μια 5ετής επιμήκυνση του ελληνικού χρέους για τις αγορές θα είναι μια ουδέτερη έως αρνητική είδηση.
Οι αγορές θα ήθελαν επιμήκυνση 10 χρόνια.
Ταυτόχρονα θα αποπληρωθεί μερικώς το ΔΝΤ όχι ολικώς.
Το ΔΝΤ έχει υπόλοιπο δανείων 10 δισεκ. ευρώ στην Ελλάδα και μια πρόταση που εξετάζεται είναι να αποπληρωθούν τα 6 δισεκ. και να απομείνει με 4 δισεκ. ώστε να περιοριστεί στο ελάχιστο το όριο δανεισμού με βάση τις quotas τις ποσοστώσεις.
Το ΔΝΤ δεν θα συμμετάσχει στο τρίτο μνημόνιο αυτό είναι προφανές αλλά θα παραμείνει ως τεχνικός σύμβουλος στην μεταμνημονιακή εποχή, διακρατώντας ένα μικρό μέρος των δανείων προς την Ελλάδα…έως ότου προφανώς εξοφληθεί.
Στα μέτρα για το χρέος έχουν υπάρξει προτάσεις να μην δοθούν τα κέρδη από τα ομόλογα ANFA και SNP αλλά με τα κεφάλαια που θα έχουν απομείνει από το τρίτο μνημόνιο μέρος τους να αποπληρωθεί.
Επίσης εξετάστηκε αλλά δεν είναι σαφές εάν υιοθετηθεί τα διακρατικά GLF για την περίοδο 2026 με 2029 να αποπληρωθούν μερικώς ή ολικώς.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS