Βρέθηκε η φόρμουλα ώστε να είναι πιο «ήπια» η αναφορά περί μη βιωσιμότητας του ελληνικού χρέους στην DSA του ΔΝΤ

Βρέθηκε η φόρμουλα ώστε να είναι πιο «ήπια» η αναφορά περί μη βιωσιμότητας του ελληνικού χρέους στην DSA του ΔΝΤ
Στο βασικό σενάριο το ΔΝΤ θα αναφέρει ότι το ελληνικό χρέος έως το 2033 ή 2035 ανάλογα εάν είναι 3 ή 5 χρόνια η επιμήκυνση είναι βιώσιμο και μετά το 2033 ή 2035 καθίσταται μη βιώσιμο.
Το ΔΝΤ για να μπορέσει να εκδώσει θετική έκθεση βιωσιμότητας DSA για το ελληνικό χρέος θα πρέπει τα μέτρα ελάφρυνσης του χρέους να είναι επαρκεί.
Επειδή όμως σχεδόν όλοι έχουν κατανοήσει ότι η Γερμανία θα προσφέρει το ελάχιστο στην διευθέτηση του ελληνικού χρέους τα μέτρα με βάση τις αυστηρές προδιαγραφές του ΔΝΤ δεν θα το καταστήσουν βιώσιμο.
Όμως υπάρχει μια φόρμουλα ώστε να είναι πιο ήπιο το συμπέρασμα του ΔΝΤ στην έκθεση βιωσιμότητας για το ελληνικό χρέος.
Η φόρμουλα σχετίζεται με ποια ιδιότητα θα συντάξει την έκθεση βιωσιμότητας του ελληνικού χρέους….
Εάν το ΔΝΤ είναι σε ένα πρόγραμμα, συμμετέχει με κεφάλαια τότε υποχρεώνεται από το καταστατικό του η έκθεση βιωσιμότητας να υποβληθεί σε δύο σενάριο βασικό και δυσμενές.
Προφανώς στο δυσμενές σενάριο το ελληνικό χρέος θα βγει ως μη βιώσιμο.
Εάν το ΔΝΤ δεν είναι σε πρόγραμμα, όπως είναι την τρέχουσα περίοδο στην περίπτωση της Ελλάδος θα πρέπει να εξεταστεί ποια είναι η Quota δηλαδή η ποσόστωση της Ελλάδος.
Οι ποσοστώσεις θα αναθεωρηθούν στην εαρινή συνάντηση του 2019.
Ο συντελεστής που προκύπτει η ποσόστωση για κάθε χώρα από το ΔΝΤ προκύπτει ως εξής  (0,50 Χ GDP + 0,30 * Openness + 0,15 * Variability + 0,05 * Reserves)
Ο τρέχον συντελεστής είναι 2,42 δισεκ. SDRs ή 0,51% στο σύνολο ή 3 δισεκ. ευρώ.
Με συντελεστή 3 φορές το όριο των 9 δισεκ. ευρώ σε δάνεια προς την Ελλάδα δεν θεωρείται για το ΔΝΤ ως επίπεδο υπερδανεισμού και επικίνδυνης δανειακής έκθεσης.
Να σημειωθεί ότι ξεκίνησε από τα 31 δισεκ. ευρώ το ΔΝΤ.
Το ΔΝΤ στην τρέχουσα περίοδο έχει μειώσει τον δανεισμό του προς την Ελλάδα στα 10 δισεκ. και η μείωση αποδίδεται στις τακτικές αποπληρωμές.
Για να μην θεωρηθεί υπερεκτεθιμένο το ΔΝΤ στο ελληνικό κίνδυνο θα μπορούσε ο ESM από το τρίτο μνημόνιο να αποπληρώσει από τα 10 δισεκ. τα 5 ή 6 δισεκ. και να απομείνουν 4 δισεκ. ευρώ.
Το ΔΝΤ σε αυτή την περίπτωση χωρίς να συμμετέχει στο πρόγραμμα και έχοντας μειώσει τον δανειακό κίνδυνο…θα συντάξει έκθεση βιωσιμότητας με βασικό σενάριο.
Στο βασικό σενάριο θα αναφέρει ότι το ελληνικό χρέος έως το 2033 ή 2035 ανάλογα εάν είναι 3 ή 5 χρόνια η επιμήκυνση είναι βιώσιμο και μετά το 2033 ή 2035 καθίσταται μη βιώσιμο.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS