Ελτράκ: Στις 30 Απριλίου 2018 τα οικονομικά αποτελέσματα 2017

Ελτράκ: Στις 30 Απριλίου 2018 τα οικονομικά αποτελέσματα 2017
Στις 30 Απριλίου 2018 θα ανακοινώσει η Ελτράκ τα οικονομικά της αποτελέσματα για τη χρήση 2017
Στις 30 Απριλίου 2018 θα ανακοινώσει η Ελτράκ τα οικονομικά της αποτελέσματα για τη χρήση 2017, σύμφωνα με το τροποποιημένο οικονομικό ημερολόγιο που ανακοίνωσε για το 2018 η εταιρεία.
Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, η Ελτράκ ανακοινώνει την τροποποίηση του οικονομικού ημερολογίου για το έτος 2018, σύμφωνα με τα άρθρα 4.1.2 και 4.1.4.3.1 της ενότητας 4 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ως ακολούθως:
30/4/2018: Ανακοίνωση ετήσιων οικονομικών καταστάσεων 2017 (μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών) με ανάρτηση στην ιστοσελίδα της ΕΧΑΕ (www.helex.gr) και στην ιστοσελίδα της εταιρείας (www.eltrak.gr).
Όπως σημειώνει η εταιρεία, διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις παραπάνω ημερομηνίες, αφού ενημερώσει έγκαιρα το επενδυτικό κοινό με τροποποίηση του παρόντος.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS