Γ. Ρέτσος (ΣΕΤΕ) προς τον Moscovici: Οι επιχειρήσεις δουλεύουν για να πληρώνουν φόρους!

Γ. Ρέτσος (ΣΕΤΕ) προς τον Moscovici: Οι επιχειρήσεις δουλεύουν για να πληρώνουν φόρους!
Ο πρόεδρος του ΣΕΤΕ τόνισε ότι το υπάρχον φορολογικό καθεστώς δυσκολεύει την απόσβεση των επενδύσεών
Από πρώτο χέρι τα …άκουσε ο επίτροπος Οικονομικών και Δημοσιονομικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής κ. Πιέρ Μοσκοβισί, και συγκεκριμένα από τον πρόεδρο του ΣΕΤΕ κ. Γιάννη Ρέτσο, για τις δυσμενείς επιπτώσεις που έχει στις τουριστικές επιχειρήσεις, η βαριά φορολογία που επιβλήθηκε μέσα από τα Μνημόνια με αποτέλεσμα η εγχώρια τουριστική βιομηχανία, να τίθεται εκτός ανταγωνισμού.
Ο πρόεδρος του ΣΕΤΕ είπε στον επίτροπο κ. Πιέρ Μοσκοβισί, ότι οι επιχειρήσεις δουλεύουν κατά κύριο λόγο για την καταβολή χρημάτων στο κράτος και όχι προς όφελος των εργαζομένων και των επιχειρηματιών. Το στοιχείο που επιβεβαιώνει το καθεστώς υπερ φορολόγησης είναι ότι η συμμετοχή των επιχειρήσεων στο κράτος για τους φόρους και την  κοινωνική ασφάλιση είναι σχεδόν ίση με το άθροισμα των καθαρών μισθών των εργαζομένων και του EBITDA.
O δείκτης κερδών προ φόρων  και αποσβέσεων διαμορφώνεται 33,4% και 37,6% αντίστοιχα.
Σε όλες τι χώρες  κυμαίνονται στο 1,5% όπως σε Ιταλία και Κροατία και στην γειτονική μας Κύπρο διαμορφώνεται στο 3%.
Οι εγχώριες τουριστικές επιχειρήσεις για να «νικήσουν» την υψηλή φορολογία με σκοπό τη βελτίωση της λειτουργικής κερδοφορίας μπορεί να επιτευχθεί με την άνοδο των τιμών αλλά σε αυτή την περίπτωση ο ελληνικός τουρισμός εμφανίζεται πιο ακριβός σε σχέση  με τον ανταγωνισμό.
Ο πρόεδρος του ΣΕΤΕ τόνισε ότι το υπάρχον φορολογικό καθεστώς δυσκολεύει την απόσβεση των επενδύσεών. Ο κ. Ρέτσος τόνισε ότι είναι καιρός να μειώσουμε ή να εξορθολογήσουμε το ελληνικό φορολογικό καθεστώς λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ελλάδα έχει επιτύχει σημαντικά πρωτογενή πλεονάσματα στον κρατικό προϋπολογισμό τα τελευταία χρόνια, τα οποία αναμένεται να συνεχιστούν τουλάχιστον μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 2020.Ο πρόεδρος του ΣΕΤΕ δεν …χαρίστηκε στον επίτροπο Πιέρ Μοσκοβισί καθώς του ανέλυσε την υψηλή φορολογία που έχει επιβληθεί.
Οι συντελεστές ΦΠΑ αυξήθηκαν αρκετές φορές κατά τα τελευταία έτη στις μεταφορές, τη διαμονή, τα τρόφιμα και τα ποτά.
Κατά συνέπεια, ο συντελεστής ΦΠΑ που χρεώνεται στους τουρίστες στην Ελλάδα είναι κατά μέσο όρο 5 έως 6 ποσοστιαίες μονάδες υψηλότερος από τις περισσότερες ανταγωνιστικές χώρες.
Επιπλέον, από την 1η Ιανουαρίου, επιβλήθηκε ο φόρος διαμονής, πλέον του δημοτικού φόρου.
Τα αναποτελεσματικά φορολογικά καθεστώτα στην οικονομία του διαμοιρασμού δημιουργούν ένα άδικο επιχειρηματικό περιβάλλον, ιδίως όσον αφορά τη διαμονή.
Η απώλεια του ελληνικού κράτους στα φορολογικά έσοδα από βραχυπρόθεσμες μισθώσεις εκτιμάται σε 340 εκατ. ευρώ.
Πρέπει να σημειωθεί ότι η αυξημένη φορολογική επιβάρυνση του τουριστικού πακέτου έχει υποβαθμίσει το 50% των κερδών από την ανταγωνιστικότητα που προέκυψε από την εσωτερική υποτίμηση των Προγραμμάτων Προσαρμογής για την Ελλάδα.
Αυτή τη στιγμή, οι ελληνικές τουριστικές επιχειρήσεις επιβαρύνονται με τους υψηλότερους συντελεστές στον ΦΠΑ σε σχέση με τις αντίστοιχες επιχειρήσεις των άμεσα ανταγωνιστικών χωρών», τόνισε ο πρόεδρος του ΣΕΤΕ και σημείωσε ότι «για την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τομέα θα πρέπει να ληφθούν αποφάσεις στην κατεύθυνση της μείωσης της φορολογίας, για το σύνολο των κλάδων της τουριστικής οικονομίας».
Από  την πλευρά  του  ο επίτροπος Οικονομικών και Δημοσιονομικών Υποθέσεων κ. Πιέρ Μοσκοβισί, ανάδειξε τη συμβολή του τουρισμού στην οικονομική ανάπτυξη, Υπογράμμισε τη σημασία της συνεργασίας μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων μερών για τη δημιουργία του αναπτυξιακού μοντέλου της Ελλάδας.   

Νίκος Θεοδωρόπουλος
ntheo@bankingnews.gr        

www.bankingnews.gr

Νίκος Θεοδωρόπουλος

BREAKING NEWS