Πως θα υλοποιηθούν οι υποσχέσεις Αχτσιόγλου για κατώτατο μισθό και συμβάσεις

Πως θα υλοποιηθούν οι υποσχέσεις Αχτσιόγλου για κατώτατο μισθό και συμβάσεις
Ποιες οι προϋποθέσεις για την επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων
Η αύξηση του κατώτατου μισθού και η επαναφορά των συμβάσεων μετά το τέλος του προγράμματος δημοσιονομικής προσαρμογής που υποσχέθηκε η υπουργός εργασίας κ. Εφη Αχτσιόγλου «κρύβουν» ψηλά γράμματα και απαιτούν χρονοβόρες διαδικασίες.
Η κ. Αχτσόγλου ήταν προσεκτική στη δήλωσή της, ξεκαθαρίζοντας ότι «θα συζητηθούν οι προϋποθέσεις για μια αύξηση του κατώτατου μισθού»
Ο κατώτατος μισθός θα μπορούσε να αυξηθεί μετά τη λήξη του προγράμματος δημοσιονομικής προσαρμογής, (μετά τον Αύγουστο του 2018), αλλά, υπό προϋποθέσεις και πάντως η υπόσχεση δε μπορεί να υλοποιηθεί πριν από τον Ιούνιο του 2019.
Αναλυτικά, με το μνημονιακό νόμο Ν. 4093/2012 ο κατώτατος μισθός δεν αποφασίζεται πλέον από τους κοινωνικούς εταίρους αλλά αποκλειστικά από το κράτος μέσω ειδικού μηχανισμού ύστερα από διαδικασία διαβούλευσης με κοινωνικούς εταίρους και τεκμηριωμένη συνεκτίμηση των πραγματικών δεδομένων της οικονομίας και της απασχόλησης.
Υπ’όψη λαμβάνονται οι προοπτικές της για ανάπτυξη από την άποψη της παραγωγικότητας, των τιμών, και της ανταγωνιστικότητας, της απασχόλησης, του ποσοστού της ανεργίας, των εισοδημάτων και μισθών.
Έως την 31η Μαΐου κάθε έτους, εν προκειμένω του 2019 υποβάλλονται προτάσεις και υπομνήματα και καθώς και το Σχέδιο Πορίσματος Διαβούλευσης της ειδικής επιτροπής σχετικά με τις δυνατότητες προσαρμογής του νομοθετημένου κατώτατου μισθού.
Εντός του τελευταίου δεκαπενθημέρου του μηνός Ιουνίου, ο Υπουργός Εργασίας πρέπει να εισηγηθεί στο Υπουργικό Συμβούλιο, τον κατώτατο μισθό υπαλλήλων και το κατώτατο ημερομίσθιο των εργατοτεχνιτών, λαμβάνοντας υπόψη το Πόρισμα Διαβούλευσης.
Ο ΣΕΒ διαφωνεί με το ενδεχόμενο η  αρμοδιότητα για τον καθορισμό του κατώτατου μισθού να επιστρέψει στους κοινωνικούς εταίρους.
Επιπλέον τάσσεται υπέρ των επιχειρησιακών συμβάσεων έναντι των κλαδικών, τονίζοντας ότι έτσι εξασφαλίζεται η επιβίωση πολλών επιχειρήσεων και θέσεων εργασίας.
Αντίθετα, ΓΣΕΒΕΕ και ΕΣΕΕ επιμένουν ότι ο μισθός πρέπει να καθορίζεται από τους κοινωνικούς εταίρους με την επαναφορά των συλλογικών διαπραγματεύσεων.
Πάγια θέση της ΓΣΕΕ είναι η επαναφορά των διαπραγματεύσεων με τους εργοδότες και η αύξηση του κατώτατου μισθού στα 751 ευρώ.

Οι προϋποθέσεις για την επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων

Τον Ιούνιο του 2017 μετά τις ανησυχίες που εξέφρασαν  οι δανειστές μήπως η κυβέρνηση επαναφέρει με πλάγιο τρόπο τις συμβάσεις, με υπογραφή Αχτσιόγλου κατατέθηκε τροπολογία ώστε να είναι απόλυτα ξεκάθαρο ότι η αναστολή των διατάξεων (της αρχής της ευνοϊκότερης ρύθμισης και της επεκτασιμότητας) και η υπερίσχυση των επιχειρησιακών συμβάσεων θα ισχύουν έως το τέλος του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής.
Οι συλλογικές συμβάσεις δεν θα επανέλθουν αυτόματα μετά το τέλος του μεσοπρόθεσμου προγράμματος στις 20 Αυγούστου του 2018 αλλά θα χρειαστεί νομοθετική ρύθμιση.
Αυτή η ρύθμιση όμως θα  έχει τη βούλα των δανειστών καθώς όλα θα περνούν από την έγκριση τους  κατά την τριετή περίοδο εποπτείας που θα ακολουθήσει μετά την έξοδο από το μνημόνιο.
Απαραίτητη προϋπόθεση για να επανέλθουν οι διαπραγματεύσεις είναι να ελέγχεται με αξιόπιστο μηχανισμό η αντιπροσωπευτικότατα των  οργανώσεων που θα συνάπτουν κλαδικές συμβάσεις, κάτι που δε γίνεται σήμερα.
Η κυβέρνηση έχει δεσμευτεί να ετοιμάσει άμεσα έως το Μάρτιο του 2017 αυτόν τον μηχανισμό ο οποίος θα αποδεικνύει ότι τη σύμβαση υπογράφεται από εργοδότες που απασχολούν το 51% των εργαζομένων του κλάδου ή του επαγγέλματος.
Έτσι  από τον Αύγουστο του 2018,  οπότε προβλέπεται να επανέλθει (αν επανέλθει) το καθεστώς διαπραγμάτευσης των ΣΣΕ σε κλαδικό επίπεδο, να είναι εφικτή η επέκταση των συμβάσεων που θα υπογράφονται.
Ο ΣΕΒ εκφράζει ανησυχίες, τονίζοντας ότι «o κίνδυνος που ελλοχεύει είναι η παλινδρόμηση, με τη λήξη του προγράμματος το 2018, στο καθεστώς που ίσχυε πριν την κρίση.
Το παλαιό καθεστώς ήταν ένας από τους τρεις κύριους λόγους για τους οποίους μας απέφευγαν οι μεγάλοι επενδυτές του εξωτερικού.
Οποιαδήποτε αναδιανομή χωρίς αύξηση του παραγομένου εισοδήματος και της παραγωγικότητας θα είναι ατελέσφορη.»

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS