ΕΚΤ: Θετική η πορεία της πορτογαλικής οικονομίας – Χρειάζεται περαιτέρω δημοσιονομική προσαρμογή

ΕΚΤ: Θετική η πορεία της πορτογαλικής οικονομίας – Χρειάζεται περαιτέρω δημοσιονομική προσαρμογή
Πρόβλημα τα NPLs για τις πορτογαλικές τράπεζες
Θετικά αλλά συγκρατημένα είναι τα συμπεράσματα της αποστολής ΕΚΤ, ΔΝΤ και ESM στην Πορτογαλία, στο πλαίσιο της εποπτείας μετά τη λήξη του προγράμματος για τη χώρα και κατά την έβδομη επίσκεψή τους σε αυτήν.
Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της ΕΚΤ η οικονομική ανάκαμψη έχει ακόμη πιο ισχυρό momentum, με την οικονομική δραστηριότητα να έχει επιταχυνθεί, τις επενδύσεις να έχουν ενισχυθεί, κάτι που ισχύει τόσο για τις εξαγωγές όσο και για την κατανάλωση.
Σε θετική τροχιά βρίσκεται και η αγορά εργασίας, παρά το γεγονός ότι η αύξηση των μισθών είναι υποτονική.
Η αγορά εργασίας στηρίζεται περισσότερο σε κλάδους όπως αυτός του τουρισμού.
Η χώρα, όμως, θα πρέπει να συνεχίσει τις προσπάθειες για να βελτιώσει τις μακροοικονομικές της ανισορροπίες.
Πρόβλημα αποτελούν τόσο το υψηλό κρατικό χρέος όσο και το αντίστοιχα υψηλό χρέος των ιδιωτών, ενώ οι τράπεζες εξακολουθούν να έχουν προβλήματα με τον μεγάλο αριθμό μη εξυπηρετούμενων δανείων (NPLs) που έχουν στους ισολογισμούς τους.
Η αποστολή των ειδικών ΕΚΤ, ESM και ΔΝΤ, τονίζουν ότι θα πρέπει να υπάρξει περαιτέρω δημοσιονομική προσαρμογή ούτως ώστε να εξασφαλιστεί μία σταθερή μείωση στο  υψηλό χρέος της χώρας.
Αυτό μπορεί να επιτευχθεί καθώς το τρέχον περιβάλλον, με τη μείωση των επιτοκίων δανεισμού της Πορτογαλίας στις αγορές, δημιουργεί περιθώριο για εφαρμογή περαιτέρω δομικών μεταρρυθμίσεων.
Η βελτίωση του τραπεζικού κλάδου συνεχίζεται αλλά εξακολουθούν να υπάρχουν αδυναμίες.
Υψηλά NPLs, χαμηλή κερδοφορία και μη ικανοποιητικά κεφαλαιακά μαξιλάρια (buffers) είναι ορισμένα από τα προβλήματα των πορτογαλικών τραπεζών.
Η μετάβαση στα νέα λογιστικά πρότυπα IFRS 9 μπορεί να δημιουργήσουν ακόμη μεγαλύτερα προβλήματα για την κεφαλαιακή επάρκεια των πορτογαλικών τραπεζών.
Κριτική ασκείται και στην απόφαση της κυβέρνησης της χώρας να προχωρήσει σε αύξηση του κατώτατου μισθού, τονίζοντας ότι θα πρέπει να συνδεθεί με την παραγωγικότητα.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS