Οι 2 δρόμοι των τραπεζών – Λύνουν το πρόβλημα με 13 δισ προ προβλέψεων έσοδα έως το 2019 ή ΑΜΚ το 2018

Οι 2 δρόμοι των τραπεζών – Λύνουν το πρόβλημα με 13 δισ προ προβλέψεων έσοδα έως το 2019 ή ΑΜΚ το 2018
Η πιθανότητα 1 ή 2 τράπεζες το 2018 να χρειαστεί να κάνουν αυξήσεις κεφαλαίου ανεξαρτήτως ποια από τις δύο βασικές λύσεις τελικώς υιοθετηθούν…είναι αυξημένη, ακόμη και χωρίς AQRs.
Δύο είναι οι δρόμοι για το ελληνικό τραπεζικό σύστημα ώστε να θωρακιστούν κεφαλαιακά και να θεραπεύσουν την άρρωστη κατάσταση των προβληματικών ανοιγμάτων ύψους 103,5 δισεκ. ευρώ.
Και οι δύο δρόμοι είναι δύσκολοι και μεγάλου ρίσκου γιατί οποιαδήποτε αστοχία ή σοβαρή απόκλιση θα οδηγήσει σε μεγάλες αυξήσεις κεφαλαίου, σε ακραία dilution των μετόχων και σε κατάρρευση των μετοχών και δυνητικά σε ενεργοποίηση του bail in με κίνδυνο στις καταθέσεις.

Ποιοι είναι αυτοί οι δρόμοι, αυτές οι επιλογές;

Επιλογή πρώτη
Σε 3 χρόνια 13 δισεκ. προ προβλέψεων έσοδα που θα αποσβέσουν ζημίες από πωλήσεις NPEs

Ξεχνάμε AQRs, ΤΑΡ δηλαδή την τρέχουσα ανασκόπηση προβληματικών περιουσιακών στοιχείων, IFRs 9 και ΕΚΤ, Ελλάδα, Βρυξέλλες αποφασίζουν να δώσουν προθεσμία 3 χρόνων, 2017, 2018 και 2019 στις ελληνικές τράπεζες.
Σε αυτά τα 3 χρόνια οι ελληνικές τράπεζες επιτυγχάνουν σε ετήσια βάση 4,3 με 4,5 δισεκ. προ προβλέψεων έσοδα Χ 3 χρόνια δηλαδή συνολικά στην 3ετία = 13 δισεκ. ευρώ.
Το 2016 οι τράπεζες είχαν επιτύχει 4,3 δισεκ. σε προ προβλέψεων βάση και θα συνεχίσουν να επιτυγχάνουν αυτές τις επιδόσεις – με τάσεις αύξησης – και τα επόμενα χρόνια.
Μεταξύ 2017 και 2019 οι ελληνικές τράπεζες μπορούν να επιτύχουν σε προ προβλέψεων βάση 13 δισεκ. και με αυτά να απορροφήσουν όλες τις ζημίες που θα προέλθουν από πωλήσεις κυρίως προβληματικών δανείων ώστε να πιαστούν οι μεγάλοι και δύσκολοι στόχοι του 2018 και 2019.
Να σημειωθεί ότι οι τράπεζες διαθέτουν 33,5 δισεκ. κεφάλαια και 9 δισεκ. capital buffer κεφαλαιακό απόθεμα.
Με την λύση αυτή οι τράπεζες δεν υλοποιούν αυξήσεις κεφαλαίου ούτε το 2017, ούτε το 2018 αλλά στην περίπτωση που αποτύχουν στην προσπάθεια μείωσης των προβληματικών ανοιγμάτων NPEs θα συρθούν βίαια σε αυξήσεις κεφαλαίου με υψηλό ρίσκο λόγω της αποτυχίας.

Επιλογή δεύτερη
 Ανεξαρτήτως AQRs φουσκώνουν τον λογαριασμό των ζημιών των τραπεζών οι έλεγχοι και ΑΜΚ το 2018

Οι ελληνικές τράπεζες βρίσκονται εν μέσω μιας ακραίας διαμάχης.
Το ΔΝΤ ζητάει AQRs ελέγχους στα δάνεια των τραπεζών, τα οποία έχουν δαιμονοποιηθεί ενώ η ΕΚΤ η αρμόδια εποπτική αρχή των τραπεζών απορρίπτει την πιθανότητα υλοποίησης AQRs στις ελληνικές τράπεζες.
Η μάχη αυτή έχει κάνει ζημία στο ελληνικό banking χρηματιστηριακά τουλάχιστον γιατί ή κόντρα αυτή έχει προκαλέσει πανικό στους μετόχους που ρευστοποιούν άρον, άρον.
Ανεξαρτήτως του ποιος έχει δίκιο ακόμη και εάν δεν υλοποιηθούν AQRs, η πιθανότητα από τους ελέγχους που ήδη διενεργούνται TAR, IFRs 9, stress tests κ.α. θα οδηγήσουν σε μια σωρευτική ζημία λόγω προβλέψεων στο καλό σενάριο 5 με 6 δισεκ. και στο κακό σενάριο 8 με 9 δισεκ.
Σε αυτή την περίπτωση κάποιες τράπεζες ίσως οι 2 από τις 4 τράπεζες να χρειαστεί να υλοποιήσουν νέες αυξήσεις κεφαλαίου με επίσης τεράστιο ρίσκο λόγω dilution μετόχων, πτώσης των μετοχών, κινδύνων των καταθετών.
Ερωτηματικό εάν θα συμμετάσχουν ξανά και σε ποιο βαθμό οι μεγάλοι ξένοι μέτοχοι των τραπεζών Fairfax, Paulson, Blackrock κ.α.
Ωστόσο θα μπορούσε να υπάρξει ένας συνδυασμός αυξήσεων μετοχικού κεφαλαίου και ομολογιακών tier 2 ώστε να υποστηριχθούν τα κεφαλαιακά αποθέματα.
Εάν οι τράπεζες αντί 9 είχαν 20 δισεκ. κεφαλαιακά αποθέματα θα μπορούσαν να πουλήσουν έως 50 δισεκ. προβληματικά δάνεια προκαλώντας ένα θετικό σοκ στο σύστημα.

Μήνυμα για τα AQRs

Τα AQRs έχουν δαιμονοποιηθεί, καθώς το 2015 είχαν βγάλει μια ζημία μόλις 3,35 δισεκ. ευρώ για τις 4 μεγάλες τράπεζες.
Εκτιμάται ότι εάν υλοποιηθούν AQRs η ζημία δεν θα είναι πάνω από 2 δισεκ.
Τα AQRs είναι έλεγχος δανείων και οι έλεγχοι δεν πρέπει να φοβίζουν κανένα, συμβάλλουν στην διαφάνεια και συμβάλλουν στην αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των επενδυτών προς τις τράπεζες.

Συμπέρασμα

Οι επιλογές είναι δύο των τραπεζών.
Και οι δύο επιλογές είναι δύσκολες.
Οι τραπεζίτες θέλουν την πρώτη επιλογή εύλογα όχι γιατί φοβούνται τα AQRs αλλά γιατί φοβούνται το ρίσκο των αυξήσεων κεφαλαίου.
Με την διαφορά όμως ότι εάν όλα πάνε καλά οι τράπεζες στην Ελλάδα θα έχουν επιτύχει ένα θαύμα.
Εάν όμως δεν πάνε καλά, ο κίνδυνος συστημικής αποσταθεροποίησης θα αυξηθεί δραματικά.
Η λύση των αυξήσεων κεφαλαίου ενέχει τεράστια ρίσκα προφανώς και για μήνες οι μετοχές των τραπεζών απλά θα καταρρέουν.
Όμως εάν οι αυξήσεις κεφαλαίου είναι επιτυχείς, τότε είναι βέβαιο ότι έχοντας τεράστιο κεφαλαιακό απόθεμα…θα μπορούν να κάνουν θαύματα.

Προειδοποίηση

Η πιθανότητα 1 ή 2 τράπεζες το 2018 να χρειαστεί να κάνουν αυξήσεις κεφαλαίου ανεξαρτήτως ποια από τις δύο βασικές λύσεις τελικώς υιοθετηθούν…είναι αυξημένη, ακόμη και χωρίς AQRs.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS