Προσεγγίζοντας τον τελικό λογαριασμό – Οι τράπεζες θα υποστούν ζημία στο καλό σενάριο 5-6 δισ στο κακό 8-9 δισ

Προσεγγίζοντας τον τελικό λογαριασμό – Οι τράπεζες θα υποστούν ζημία στο καλό σενάριο 5-6 δισ στο κακό 8-9 δισ
Εάν δεν διενεργηθούν AQRs τότε η ζημία θα διαμορφωθεί στα 5 με 6 δισεκ. ευρώ.
AQRs δηλαδή ελέγχους ποιότητας ενεργητικού ή χωρίς AQRs θα βγει ένας λογαριασμός στις ελληνικές τράπεζες.
Το ΔΝΤ πιέζει για AQRs ωστόσο ο έλεγχος αυτός έχει δαιμονοποηθεί καθώς είναι απίθανο να καταλήξει σε ζημίες πάνω από 2 με 2,2 δισεκ.
Ωστόσο ένα πάζλ παραμέτρων επιδρούν στην διαμόρφωση του τελικού λογαριασμού.
Ποιες είναι αυτές οι παράμετροι;

1)Ανασκόπηση προβληματικών περιουσιακών στοιχείων το TAR θα καταλήξει σε ζημίες από νέες προβλέψεις που θα μπορούσαν να φθάσουν το 1,5 με 2 δισεκ. ευρώ το οποίο θα είναι εφάπαξ.

2)Περίπου 4 με 4,5 δισεκ. που θα είναι η επιβάρυνση από την εφαρμογή των IFRs 9 με δυνατότητα απόσβεσης της ζημίας αυτής σε 5 χρόνια.

3)Εάν υλοποιούνταν AQRs θα κατέληγαν σε μια ζημία περίπου 2 δισεκ. ευρώ που και αυτά θα ήταν εφάπαξ.

4)Από τα stress tests θα προέκυπτε μια ζημία περίπου 5 δισεκ. ευρώ.

Εάν λοιπόν οι ελληνικές τράπεζες ταυτόχρονα υποχρεωνόντουσαν σε TAR, IFRs 9, AQRs και stress tests τότε θα προέκυπτε μια ζημία εφάπαξ 8 με 9 δισεκ. και αυτό αποτελεί το δυσμενές σενάριο για το ελληνικό banking.
Τα 8 με 9 δισεκ. θα μηδένιζαν το capital buffer δηλαδή οι τράπεζες δεν θα ήταν μεν αφερέγγυες αλλά θα χρειαζόντουσαν νέα κεφάλαια για να ανακεφαλαιοποιηθούν με στόχο την ενίσχυση του capital buffer.
Εάν δεν διενεργηθούν AQRs τότε η ζημία θα διαμορφωθεί στα 5 με 6 δισεκ. ευρώ.

Ποια είναι η επίδραση σε προβλέψεις και κεφάλαια και τελικά θα υπάρξει ανάγκη για 4η ανακεφαλαιοποίηση;

Το TAR δηλαδή η ανασκόπηση προβληματικών περιουσιακών στοιχείων θα καταδείξει ότι οι τράπεζες θα μπορούσαν να διενεργήσουν 1,5 με μέγιστο 2 δισεκ. νέες προβλέψεις.
Οι προβλέψεις αυτές θα είναι εφάπαξ χωρίς δυνατότητα απόσβεσης σε βάθος χρόνου.
Τα IFRs 9 δηλαδή η εφαρμογή των διεθνών λογιστικών προτύπων θα οδηγήσουν σε μια σωρευτική ζημία – αύξηση προβλέψεων 4 δισεκ. ευρώ αλλά με δυνατότητα απόσβεσης 5 χρόνια.
Τα 4 δισεκ. αντιστοιχούν περίπου 1 δισεκ. σε κάθε τράπεζα ή 800 εκατ με 1,2 δισεκ. ή 200-230 εκατ κάθε χρόνο που θα βαρύνει απευθείας τα κεφάλαια.
Τα AQRs θα οδηγούσαν σε ζημία 2 δισεκ. ευρώ ζημία που θα έπρεπε οι τράπεζες να την καλύψουν με συνοπτικές διαδικασίες.
Από τα stress tests θα προέκυπτε μια ζημία 5 δισεκ. ευρώ.
Οι τράπεζες διαθέτουν κεφαλαιακό απόθεμα 9 δισεκ. ουσιαστικά θα το εξαντλούσαν και θα βρισκόντουσαν με ένα έλλειμμα 2 δισεκ.

 Οι τράπεζες θα έχουν 52% με 55% coverage ratio σε βάθος 2ετίας – Έλλειμμα 4,5 δισ

Οι τράπεζες έχουν ως γνωστό πλήθος αριθμοδεικτών.
Σε αυτό που πρέπει να δώσουμε μεγάλη σημασία είναι ο δείκτης NPE Coverage Ratio δηλαδή ο δείκτης που μας δείχνει με πόσες προβλέψεις καλύπτονται τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα.
Εάν μια τράπεζα έχει coverage ratio 60% αυτό σημαίνει ότι ο δείκτης κάλυψης μη εξυπηρετουμένων ανοιγμάτων NPEs είναι 60%.
Στην Ευρώπη που οι μεγάλες τράπεζες συνεχίζουν να χρησιμοποιούν τον δείκτη NPLs ο δείκτης κάλυψης δανείων με προβλέψεις κυμαίνεται μεταξύ 73% και 66% δηλαδή οι μεγάλες ευρωπαϊκές τράπεζες έχουν υψηλότερους δείκτες.
Στην Ελλάδα ο δείκτης NPEs coverage ratio στις 4 ελληνικές τράπεζες θα βρεθεί στο 52% με 55% και σίγουρα πάνω από 50%.
Ως μέτρο σύγκρισης αναφέρεται το εξής
Η Εθνική έχει coverage ratio NPEs 55,7%
Η Eurobank 51,1%
Η Πειραιώς 45%
Η Alpha bank 48%.
Εφόσον ισχύσει ένας δείκτης coverage ratio NPEs μεταξύ 52% και 55% αυτό σημαίνει ότι σε παρούσες αξίες η Πειραιώς έχει έλλειμμα 2,5 δισεκ. και η Alpha bank 1,7 δισεκ.
Η Eurobank έχει έλλειμμα 350-400 εκατ ευρώ και η Εθνική πλεόνασμα.

Τράπεζα

Coverage ratio NPEs

Ιούνιος 2017

Διαφορά έναντι στόχου

Tangible book καθαρά κεφάλαια

Πειραιώς

45%

-2,5 δισ

7,6 δισ

Εθνική

55,7%

+1,3 δισ

6,4 δισ

Eurobank

51,1%

-350 εκατ

5,77 δισ

Alpha bank

48%

-1,7 δισ

9 δισ

Επεξεργασία στοιχείων bankingnews

Κεφαλαιακή επάρκεια και δομή των ελληνικών τραπεζών α΄ 6μηνο 2017
Ποσά σε δισεκ. ευρώ
Τράπεζα

Tangible book

DTA

Αποθεματικά

Capital buffer

Πειραιώς

7,6

5,32

-8,08

2,12

Εθνική

6,88

4,917

-9,7

1,63

Eurobank

5,77

4,897

-10,62

2,5

Alpha

9

4,39

-2,45

3

Σύνολο

28,8

19,53

-30,75

9,3


Ζημίες από AQRs2014, 2015 – Για το 2018 εάν διεξάγονταν AQRs
Τράπεζες

AQR 2014 επί των κεφαλαίων

AQR 2015 / stress tests δυσμενές σενάριο

AQR/ stress tests 2018 δυσμενές σενάριο επί του capital buffer

Πειραιώς

-2,70δισ

-2,18 δισ / 4,66 δισ

- 1,2 δισ /   2 δισ

Εθνική

-2,22 δισ

-831 εκατ / 4,48 δισ

-400 εκατ / 1,3 δισ

Eurobank

-1,278 δισ

-339 εκατ / 2,12 δισ

-100 εκατ / 1 δισ

Alpha

-1,11 δισ

0 / 2,743 δισ

-400 εκατ / 1,1 δισ

Σύνολο

-7,34 δισ

3,358 δισ / 14 δισ

-2,1 δισ / 5,4 δισ

Επεξεργασία στοιχείων bankingnews

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS