Stress tests για ελληνικές τράπεζες: Θα κατέληγαν σε απώλεια κεφαλαίου 5,4 δισ επί του capital buffer και AQRs ζημία -2,1 δισ

Stress tests για ελληνικές τράπεζες: Θα κατέληγαν σε απώλεια κεφαλαίου 5,4 δισ επί του capital buffer και AQRs ζημία -2,1 δισ
Οι 8 παράγοντες που καθορίζουν την τύχη του banking στην Ελλάδα
Σε ένα ρεαλιστικό σενάριο stress tests και AQRs για το 2018 – εάν διεξαχθούν τελικώς καθώς υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να μην διεξαχθούν AQRs – οι ελληνικές τράπεζες θα μπορούσαν να υποστούν ζημία 5,4 δισεκ. ευρώ επί του capital buffer στο δυσμενές σενάριο και από το AQRs -2,1 δισεκ. ευρώ.
Να σημειωθεί ότι αυτή η ζημία αφορά μεν τα κεφάλαια αλλά αγγίζει το capital buffer των τραπεζών, οι τράπεζες δεν υποχωρούν κάτω από τα κατώτερα όρια των δεικτών κεφαλαιακής επάρκειας στο 12% σε αντίθεση με το 2015 που είχαν υποχωρήσει κάτω από 8%. 
Απόφαση για τα AQRs δεν έχει ληφθεί....ενώ μόνο το ΔΝΤ πιέζει, η ΕΚΤ και ο SSM δεν θέλουν να διενεργήσουν AQRs στις ελληνικές τράπεζες.

Το βασικό ερώτημα είναι να διεξαχθούν AQRs το 2018 με στόχο την απόλυτη διαφάνεια ή AQRs το 2019 οπότε και θα έχει βελτιωθεί η εικόνα των τραπεζών άρα δεν θα καταγραφεί ως πρόβλημα ή θα είναι διαχειρίσιμο; 
Ένα βασικό ερώτημα που πρέπει να τεθεί είναι ότι τα stress tests του 2018 θα ανακοινωθούν Ιούλιο 2018 και το ελληνικό πρόγραμμα ολοκληρώνεται Αύγουστο 2018.
Η ΕΚΤ θα αφήσει τις ελληνικές τράπεζες εκτεθειμένες;
Η ΕΚΤ εφόσον προκύψουν κεφαλαιακές ανάγκες θα δώσει 1 ή 2 ή 3 χρόνια περίοδο χάριτος για να τακτοποιήσουν οι τράπεζες τις κεφαλαιακές τους εκκρεμότητες;
Αυτά είναι τα βασικά ερωτήματα.
Προφανώς και η ύπαρξη νέας ECCL γραμμής θα βοηθήσει τις τράπεζες για ευνόητους λόγους.
Ωστόσο για να καταλήξουμε σε αυτό το συμπέρασμα λάβαμε υπόψη πέραν από τις εκτιμήσεις τραπεζιτών και άλλων παραγόντων συνολικά 8 


1)Ότι στο δυσμενές σενάριο η ύφεση θα είναι -2,7% και όχι -6,5% που ήταν στα stress tests του 2015.

2)Υποχώρηση της αξίας των ακινήτων -2% από τις τρέχουσες τιμές.

3)Ότι θα αποκαλυφθούν κρυφά προβλήματα στις τράπεζες και ειδικά δάνεια τα οποία χαρακτηρίζονται ως εξυπηρετούμενα ενώ στην πραγματικότητα έχουν καταστεί αφερέγγυα.
Υπολογίζεται ότι οι τράπεζες έχουν περίπου 5 δισεκ. τέτοιας μορφής δάνεια.

4)Οι τράπεζες ακόμη διαθέτουν 106 δισεκ. προβληματικά ανοίγματα και το πρόβλημα στην Ελλάδα επιχειρείται να αντιμετωπιστεί πειραματικά.
Παντού αναζητήθηκαν συλλογικές λύσεις τύπου bad bank ενώ στην Ελλάδα ένα πρόβλημα που αντιστοιχεί στο 58% του ΑΕΠ της χώρας επιχειρείται να επιλυθεί κατά τράπεζα μεμονωμένα.

5)Ελήφθη υπόψη ότι εάν οι τράπεζες μπορούσαν να πουλήσουν - θεωρητικά - όλα τα προβληματικά τους ανοίγματα θα έπιαναν τις εξής τιμές.
NPEs – Μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα

Πώληση ως ποσοστό της ονομαστικής αξίας

Πώληση σε απόλυτα μεγέθη

Σύνολο 106 δισ

19%

21 δισ

Πολύ μικρών εταιριών 17 δισ ευρώ

4% με 5%

780-850 εκατ

Μεγάλων και μεσαίων εταιριών 44 δισ

30%

13 δισ

Στεγαστικά 27 δισ

26%

7 δισ

Καταναλωτικά 14,4 δισ

1% με 1,2%

180 εκατ

Ναυτιλιακά 2,8 δισ

20%

560 εκατ

Επεξεργασία στοιχείων bankingnews

6)Ποιο είναι το πρόβλημα σε αυτή την προσέγγιση;
Ότι οι τράπεζες δεν διαθέτουν 100% προβλέψεις για όλα τα NPEs οπότε οποιαδήποτε πώληση για να είναι κεφαλαιακά και τραπεζικά ορθή θα πρέπει να έχουν διενεργηθεί προβλέψεις στο 100%.
Για να τεθεί απλά εάν οι τράπεζες πουλούσαν αύριο 106 δισεκ. προβληματικά ανοίγματα θα είχαν μια σωρευτική ζημία 30 με 35 δισεκ. ευρώ.
Θα χρειαζόντουσαν δηλαδή να ανακεφαλαιοποιηθούν εκ νέου με 30-35 δισεκ. ευρώ.
Τα τρέχοντα συνολικά κεφάλαια – όχι τα tangible book – ανέρχονται σε 33 δισεκ. οπότε οι τράπεζες θα μηδένιζαν με τα προβληματικά τους δάνεια αλλά θα μηδένιζαν και τα κεφάλαια τους, οπότε θα χρειάζονταν μια ολοσχερή ανακεφαλαιοποίηση.
Το σενάριο αυτό δεν μπορεί να υλοποιηθεί λόγω αδυναμίας τόσο μεγάλης και εκτεταμένης ανακεφαλαιοποίησης.

7)Ότι οι τράπεζες θα πρέπει να διενεργήσουν πρόσθετες προβλέψεις λόγω ΙFRs 9 περίπου 3,5 με 3,3 δισεκ. στο τέλος του 2017 αλλά με δυνατότητα απόσβεσης 5ετίας.

8)Ότι ναι με η αναβαλλόμενη φορολογία DTA προσμετράται και έχει γίνει αποδεκτή από την ΕΚΤ αλλά οι ελληνικές τράπεζες με tangible book 28,9 δισεκ. ευρώ έχουν αναβαλλόμενη φορολογία 19,84 δισεκ. ευρώ.

Τι μπορεί να συμβεί στις ελληνικές τράπεζες

Ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας όπως ορίζεται από τις κεντρικές τράπεζες βρίσκεται στο 8%.
Στις ελληνικές τράπεζες λόγω της κρίσης και της αβεβαιότητας για την ποιότητα ενεργητικού έχει οριστεί ως όριο το 12%.
Οι ελληνικές τράπεζες μετά τις τελευταίες ανακεφαλαιοποιήσεις και τις πωλήσεις θυγατρικών διαθέτουν δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας πάνω από 17% σε μέσους όρους.
Η διαφορά 12% με 17% είναι το capital buffer το οποίο υπολογίζεται σε 7 δισεκ.
Στο κακό σενάριο λοιπόν αυτό το capital buffer σχεδόν θα μηδενιστεί οπότε ναι μεν οι τράπεζες θα παραμείνουν πάνω από το 12% αλλά θα υποχρεωθούν να αυξήσουν ΠΑΛΙ τα κεφάλαια τους ώστε να δημιουργήσουν capital buffer κεφαλαιακά αποθέματα.
Δηλαδή θα χρειαζόντουσαν οι τράπεζες νέες αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου 6 με 7 δισεκ. και αυτό θα οδηγούσε τις μετοχές σε κατάρρευση, σε νέα reverse split και σε νέα dilution για τους μετόχους.

Ζημίες από AQR 2014, 2015 – Για το 2018 δεν είναι σαφές εάν υπάρξουν AQRs
Τράπεζες

AQR 2014 επί των κεφαλαίων

AQR 2015 / stress tests δυσμενές σενάριο

AQR / stress tests 2018 δυσμενές σενάριο επί του capital buffer

Πειραιώς

-2,70δισ

-2,18 δισ / 4,66 δισ

- 1,2 δισ /   2 δισ

Εθνική

-2,22 δισ

-831 εκατ / 4,48 δισ

-400 εκατ / 1,3 δισ

Eurobank

-1,278 δισ

-339 εκατ / 2,12 δισ

-100 εκατ / 1 δισ

Alpha

-1,11 δισ

0 / 2,743 δισ

-400 εκατ / 1,1 δισ

Σύνολο

-7,34 δισ

3,358 δισ / 14 δισ

-2,1 δισ / 5,4 δισ

Επεξεργασία στοιχείων bankingnews

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS