Σύννεφα... στα κεφάλαια των τραπεζών – Εάν το ΔΝΤ επιβάλλει AQR στην 3η αξιολόγηση ξεχάστε τις μετοχές για 12-18 μήνες

Σύννεφα... στα κεφάλαια των τραπεζών – Εάν το ΔΝΤ επιβάλλει AQR στην 3η αξιολόγηση ξεχάστε τις μετοχές για 12-18 μήνες
Η χρηματιστηριακή αξία των ελληνικών τραπεζών θα καθοριστεί από το εάν θα διεξαχθούν ή όχι AQR....
Γιατί ξαφνικά ο τραπεζικός κλάδος στην Ελλάδα, χρηματιστηριακά βρίσκεται υπό πίεση;
Ο λόγος δεν είναι προφανώς η μετριότατη έκδοση του 5ετούς ομολόγου με επιτόκιο 4,625% αλλά ένας βαθύτερος λόγος που αγγίζει την κεφαλαιακή επάρκεια των τραπεζών.  
Οι ελληνικές τράπεζες βρίσκονται σε καλύτερη μοίρα σε σχέση με το παρελθόν, έχουν υψηλούς δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας και πάνω από 7 δισεκ. capital buffer.
Τι ακριβώς συμβαίνει;
Εάν το ΔΝΤ στην 3η αξιολόγηση που ξεκινάει αρχές Οκτωβρίου θέσει θέμα διεξαγωγής AQR στις ελληνικές τράπεζες και όχι μόνο ο έλεγχος των προβληματικών δανείων που βρίσκεται σε εξέλιξη από την ΕΚΤ και τον SSM (Εθνική – Alpha μεταξύ Ιουλίου και Σεπτεμβρίου και Eurobank – Πειραιώς μεταξύ Οκτωβρίου – Δεκεμβρίου του 2017)….τότε είναι βέβαιο ότι τα capital buffer τα κεφαλαιακά αποθέματα των τραπεζών θα μηδενίσουν.
Σε αυτή την περίπτωση ο τραπεζικός κλάδος χρηματιστηριακά θα παραμείνει σε ομηρία για τους επόμενους 12 με 18 μήνες.
Πρακτικά οι δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας των τραπεζών θα υποχωρήσουν στο 12% δηλαδή στο όριο που έχει θέσει η ΕΚΤ και τότε θα κληθούν να αυξήσουν εκ νέου τα κεφαλαιακά τους αποθέματα.

Τι είναι τα AQR;

Τι είναι τα AQR…. είναι asset quality review δηλαδή έλεγχος στοιχείων ενεργητικού, θα ελεγχθούν δηλαδή τα δάνεια και συνολικά οι ισολογισμοί των τραπεζών.

Γιατί όμως το ΔΝΤ επέλεξε αυτό το χτύπημα;

Γιατί γνωρίζει ότι ακόμη ο ελληνικός τραπεζικός κλάδος δεν έχει καθαρίσει με τα προβληματικά δάνεια οπότε φέροντας στο τραπέζι θέμα AQR ουσιαστικά προειδοποιεί ότι το ελληνικό banking συνεχίζει να είναι αδύναμο.
Η ΕΚΤ έσπευσε να παρέμβει τονίζοντας ότι η διαδικασία για τον έλεγχο και των ελληνικών τραπεζών με τα stress tests είναι γνωστός.
Η ΕΚΤ δεν είχε σχεδιάσει AQR για τις ελληνικές τράπεζες.
Όμως πως η ΕΚΤ μπορεί να διεξάγει AQR στις ελληνικές τράπεζες;
Υπάρχουν δύο τρόποι.
1)Να το ζητήσει η ελληνική κυβέρνηση.
Όμως εάν το ζητήσει η ελληνική κυβέρνηση από την ΕΚΤ και τον SSM είναι σαν να αυτοκτονεί πολιτικά καθώς AQR σημαίνει ότι θα πληγούν εκ νέου τα κεφάλαια των τραπεζών καθώς μετά βεβαιότητας θα κληθούν να διενεργήσουν πρόσθετες προβλέψεις.
Άρα η ελληνική κυβέρνηση δεν θα ζητήσει να διεξαχθεί έλεγχος στοιχείων ενεργητικού στις ελληνικές τράπεζες AQR.
2)Όμως με την Συμφωνία επί της Αρχής το ΔΝΤ έχει ρόλο και λόγο στο ελληνικό πρόγραμμα.
Όπερ σημαίνει ότι θα μπορούσε το ΔΝΤ στην 3η αξιολόγηση που ξεκινάει Οκτώβριο να θέσει επίσημα θέμα διεξαγωγής των AQR στις ελληνικές τράπεζες.
Το ΔΝΤ αν διαπιστώσει ότι η Γερμανία και ο ESM δεν θέλουν να προχωρήσουν άμεσα στα μέτρα για την διευθέτηση του χρέους είναι σίγουρο ότι θα πιέσουν ώστε να διεξαχθεί AQR με ολέθριες συνέπειες για το ελληνικό banking.

Οι έλληνες τραπεζίτες υποστηρίζουν ότι δεν βλέπουν AQR

Οι έλληνες τραπεζίτες αναφέρουν ότι δεν έχουν σχεδιαστεί AQR στις ελληνικές τράπεζες μαζί με τα stress tests.
Επίσης συμπληρώνουν ότι ο έλεγχος των προβληματικών δανείων NPLs και προβληματικών ανοιγμάτων NPEs που θα διεξαχθεί για τις 4 ελληνικές τράπεζες το Φθινόπωρο δεν προσομοιάζει με AQR αλλά θα είναι έλεγχος στοχοθεσίας.
Όμως οι τραπεζίτες ανησυχούν ότι το ελληνικό τραπεζικό σύστημα θα μπορούσε να βρεθεί σε δυσμενή θέση εάν τελικώς το ΔΝΤ ασκήσει πίεση ώστε να διεξαχθούν AQR δηλαδή ανάλυση ποιότητας στοιχείων ενεργητικού εξέλιξη που θα οδηγούσε με μαθηματική ακρίβεια σε νέες προβλέψεις άρα τα κεφάλαια θα μειώνονταν και άρα θα χρειάζονταν νέα κεφάλαια, νέες αυξήσεις κεφαλαίου

Ζημίες από
AQR 2014, 2015 – Για το 2018 δεν είναι σαφές εάν υπάρξουν AQR

Τράπεζες

AQR 2014 επί των κεφαλαίων

AQR 2015 επί των κεφαλαίων

AQR 2018 επί του capital buffer – Υπόθεση εργασίας

Πειραιώς

-2,70δισ

-2,18 δισ

- 2 δισ

Εθνική

-2,22 δισ

-831 εκατ

-1 δισ

Eurobank

-1,278 δισ

-339 εκατ

-1 δισ

Alpha

-1,11 δισ

0

-1,5 δισ

Σύνολο

-7,34 δισ

3,358 δισ

5,5 δισ

Επεξεργασία στοιχείων bankingnews

Πόσο σοβαρός είναι ο κίνδυνος 4ης ανακεφαλαιοποίησης;

Για να απαντηθεί το ερώτημα αυτό με όσο πιο αντικειμενικά κριτήρια είναι εφικτό πρέπει να ληφθούν υπόψη
1)Οι παραδοχές των stress tests του 2018 που είναι πιο ευνοϊκές για τις ελληνικές τράπεζες σε σχέση με το 2015
2)Ποιες προκλήσεις αντιμετωπίζουν οι ελληνικές τράπεζες

Οι προκλήσεις

Πρωτίστως πρέπει να αναφερθεί ότι οι τράπεζες διαθέτουν 32 δισεκ. κεφάλαια εκ των οποίων τα 28,5 δισεκ. είναι tangible book.
Η ΕΚΤ έχει προσδιορίσει για τις ελληνικές τράπεζες ένα περιθώριο ασφαλείας για τους δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας στο 12% αντί 8% που είναι το κατώτερο όριο των δεικτών κεφαλαιακής επάρκειας.
Οπότε με βάση την παραδοχή των συνολικών κεφαλαίων οι ελληνικές τράπεζες διαθέτουν ήδη capital buffer δηλαδή κεφαλαιακά μαξιλάρια πάνω από 7 δισεκ. ευρώ.
Προκύπτει ένα θεωρητικό έλλειμμα 3 δισεκ.
Οι τράπεζες θα κληθούν να αντιμετωπίσουν τις εξής προκλήσεις
Α)Εφαρμογή της Βασιλείας ΙΙΙΙ όπου θα επιβαρυνθούν τα κεφάλαια περίπου 4 δισεκ. ευρώ.
Β)Με την εφαρμογή του διεθνούς λογιστικού προτύπου IFRs 9 οι τράπεζες θα χρειαστούν να διενεργήσουν νέες προβλέψεις έως 3,5 δισεκ. ευρώ ωστόσο έχουν 5 χρόνια δυνατότητα καταγραφής και απόσβεσης της συγκεκριμένης πρόβλεψης.
Γ)Διαθέτουν αναβαλλόμενη φορολογία 19,8 δισεκ σε σύνολο tangible book 28,5 δισεκ. ευρώ.
Προφανώς πολύ δυσμενή σχέση μεταξύ πραγματικών και λογιστικών κεφαλαίων αλλά η ΕΚΤ έχει αποδεχθεί την αναβαλλόμενη φορολογία.
Δ)Οι ελληνικές τράπεζες διαθέτουν 106 δισεκ. προβληματικά ανοίγματα όπου η πραγματική τους αξία δεν ξεπερνάει τα 21 δισεκ.

Ποιο είναι το κακό σενάριο για τις ελληνικές τράπεζες; - Να χρειαστούν 6-7 δισεκ. νέες αυξήσεις κεφαλαίου ώστε να δημιουργήσουν νέα κεφαλαιακά αποθέματα

Ποιο είναι το κακό σενάριο για τις ελληνικές τράπεζες;
Εάν διεξαχθούν AQR είναι μαθηματικώς βέβαιο ότι το υφιστάμενο capital buffer των ελληνικών τραπεζών θα μηδενιστεί ή σχεδόν θα μηδενιστεί.
Ας δώσουμε ένα πραγματικό παράδειγμα.
Ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας όπως ορίζεται από τις κεντρικές τράπεζες βρίσκεται στο 8%.
Στις ελληνικές τράπεζες λόγω της κρίσης και της αβεβαιότητας για την ποιότητα ενεργητικού έχει οριστεί ως όριο το 12%.
Οι ελληνικές τράπεζες μετά τις τελευταίες ανακεφαλαιοποιήσεις και τις πωλήσεις θυγατρικών διαθέτουν δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας πάνω από 17% σε μέσους όρους.
Η διαφορά 12% με 17% είναι το capital buffer το οποίο υπολογίζεται σε 7 δισεκ.
Στο κακό σενάριο λοιπόν αυτό το capital buffer σχεδόν θα μηδενιστεί οπότε ναι μεν οι τράπεζες θα παραμείνουν πάνω από το 12% αλλά θα υποχρεωθούν να αυξήσουν ΠΑΛΙ τα κεφάλαια τους ώστε να δημιουργήσουν capital buffer κεφαλαιακά αποθέματα.
Δηλαδή θα χρειαζόντουσαν οι τράπεζες νέες αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου 6 με 7 δισεκ. και αυτό θα οδηγούσε τις μετοχές σε κατάρρευση, σε νέα reverse split και σε νέα dilution για τους μετόχους.

Οι όροι των stress tests

Το ΑΕΠ της Ελλάδος με βάση την Τράπεζα της Ελλάδος για το 2017 θα αυξηθεί 1,6%.
Στο βασικό σενάριο της ΕΚΤ και του SSM η Ελλάδα θα έχει ύφεση -1,5% και στο δυσμενές σενάριο adverse scenario θα υποχωρήσει στο -2,7%.
Στα stress tests του 2015 στο δυσμενές σενάριο το ΑΕΠ της Ελλάδος υποχωρούσε -6,5%.
Στα ακίνητα έχουν ληφθεί υπόψη οι εξής παραδοχές ότι θα υποχωρήσουν οι τιμές -2% στο δυσμενές σενάριο και -0,5% στο βασικό σενάριο.
Με βάση την νέα στοχοθεσία για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια που θα καθοριστεί στον έλεγχο που θα πραγματοποιήσουν ΕΚΤ και SSM θα διαπιστωθεί εάν οι ελληνικές τράπεζες χρειαστεί να διενεργήσουν νέες προβλέψεις οι οποίες θα είναι επιβαρυμένες με τα IFRs 9 τα νέα λογιστικά πρότυπα.
Τα IFRs 9 θα επιβαρύνουν τον ισολογισμό των τραπεζών τέλη του 2017 έως 3,5 δισεκ. λόγω προβλέψεων οι οποίες ωστόσο θα μπορούν να αποσβεστούν σε βάθος 5ετίας.
Με βάση λοιπόν την στοχοθεσία στα προβληματικά δάνεια θα διαπιστωθεί εάν υπάρξει gap στους δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας.

Ξεκίνησε ο έλεγχος των τραπεζών Εθνικής και Alpha bank από την ΕΚΤ και SSM

Ο έλεγχος των δανειακών χαρτοφυλακίων και ειδικά των προβληματικών έχει ξεκινήσει σε Alpha bank και Εθνική και είναι αυστηρότατες οι διαδικασίες.
Ο έλεγχος που διεξάγεται από EKT και SSM θα ολοκληρωθεί τέλη Σεπτεμβρίου και αρχές Οκτωβρίου θα ξεκινήσει ο δεύτερος γύρος με Πειραιώς και Eurobank που θα ολοκληρωθεί τέλη Δεκεμβρίου 2017.
Όπως έχουμε αναφέρει αναμένεται αύξηση 30% των στόχων για το ελληνικό banking ως προς τα NPLs και NPEs που αυτό σημαίνει για το 2018 από 7 δισεκ. σε περίπου 10 ή 11 δισεκ. ευρώ
Είναι προφανές ότι θα ασκηθούν σημαντικές πιέσεις στις τράπεζες να εξυγιάνουν ή να πουλήσουν προβληματικά δάνεια.
-Τα καταναλωτικά προβληματικά δάνεια με ή χωρίς εξασφαλίσεις μπορούν να πωληθούν στο 1% με 1,5% της ονομαστικής τους αξίας.
-Τα στεγαστικά προβληματικά ανοίγματα μπορούν να πωληθούν στο 26% με 30% της ονομαστικής τους αξίας
-Τα προβληματικά ανοίγματα σε πολύ μικρές επιχειρήσεις και επαγγελματίες θα μπορούσαν να πωληθούν στο 4% με 5% της ονομαστικής αξίας
-Τα προβληματικά ανοίγματα στις μεγάλες και μεσαίες επιχειρήσεις θα μπορούσαν να πωληθούν στο 30% με 33% της ονομαστικής αξίας.
Με βάση αυτές τις παραδοχές
1)Τα καταναλωτικά προβληματικά ανοίγματα ύψους 14,4 δισεκ. ευρώ με ή χωρίς εξασφαλίσεις λογιστικοποιημένα ή μη θα μπορούσαν να πωληθούν 180 εκατ.
Δηλαδή τα 14,4 δισεκ. έχουν αξία 180 εκατ ευρώ.
2) Τα στεγαστικά προβληματικά ανοίγματα ύψους 27 δισεκ. ευρώ θα μπορούσαν να πωληθούν περίπου 7 δισεκ. ή σε ένα εύρος 6,5 με 7,5 δισεκ.
3) Τα προβληματικά ανοίγματα σε πολύ μικρές επιχειρήσεις και επαγγελματίες ύψους 17 δισεκ. θα μπορούσαν να πουληθούν μεταξύ 780 με 850 εκατ ευρώ.
4) Τα προβληματικά ανοίγματα στις μεγάλες και μεσαίες επιχειρήσεις ύψους 44 δισεκ. θα μπορούσαν να πωληθούν 13 δισεκ.
4)Τα ναυτιλιακά προβληματικά ανοίγματα ύψους 2,8 δισεκ. θα μπορούσαν να πωληθούν 560 εκατ ευρώ.

Συνολικά 106 δισεκ. προβληματικά ανοίγματα πάσης φύσεως δανείων θα μπορούσαν να πωληθούν 21 δισεκ. ευρώ.
NPEs – Μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα

Πώληση ως ποσοστό της ονομαστικής αξίας

Πώληση σε απόλυτα μεγέθη

Σύνολο 106 δισ

19%

21 δισ

Πολύ μικρών εταιριών 17 δισ ευρώ

4% με 5%

780-850 εκατ

Μεγάλων και μεσαίων εταιριών 44 δισ

30%

13 δισ

Στεγαστικά 27 δισ

26%

7 δισ

Καταναλωτικά 14,4 δισ

1% με 1,2%

180 εκατ

Ναυτιλιακά 2,8 δισ

20%

560 εκατ

Επεξεργασία στοιχείων bankingnews

Ποιο είναι το πρόβλημα;

Ποιο είναι το πρόβλημα σε αυτή την προσέγγιση;
Ότι οι τράπεζες δεν διαθέτουν 100% προβλέψεις για όλα τα NPEs οπότε οποιαδήποτε πώληση για να είναι κεφαλαιακά και τραπεζικά ορθή θα πρέπει να έχουν διενεργηθεί προβλέψεις στο 100%.
Για να τεθεί απλά εάν οι τράπεζες πουλούσαν αύριο 106 δισεκ. προβληματικά ανοίγματα θα είχαν μια σωρευτική ζημία 30 με 35 δισεκ. ευρώ.
Θα χρειαζόντουσαν δηλαδή να ανακεφαλαιοποιηθούν εκ νέου με 30-35 δισεκ. ευρώ.
Τα τρέχοντα συνολικά κεφάλαια – όχι τα tangible book – ανέρχονται σε 33 δισεκ. οπότε οι τράπεζες θα μηδένιζαν με τα προβληματικά τους δάνεια αλλά θα μηδένιζαν και τα κεφάλαια τους, οπότε θα χρειάζονταν μια ολοσχερή ανακεφαλαιοποίηση.
Το σενάριο αυτό δεν μπορεί να υλοποιηθεί λόγω αδυναμίας τόσο μεγάλης και εκτεταμένης ανακεφαλαιοποίησης.

Η εξυγίανση προβληματικών δανείων είναι ανέκδοτο

Το πιο συνηθισμένο ανέκδοτο στο ελληνικό banking είναι η εξυγίανση προβληματικών δανείων.
Η εξυγίανση ως διαδικασία είναι μια πολύ αργή και χαμηλής απόδοσης τραπεζική προσέγγιση που πιο πιθανό είναι μέχρι να ολοκληρωθεί οι σημερινοί διοικητές τραπεζών να είναι συνταξιούχοι και ακόμη να δίνεται η μάχη της εξυγίανσης.

Σχεδόν αδύνατη η σύσταση bad bank στην Ελλάδα απαιτούνται πάνω από 10 δισ. – Απογοητεύουν οι τιμές πώλησης NPLs

Το Eurogroup στις 10 Ιουλίου του 2017 για πρώτη φορά άφησε παράθυρο αλλαγής της οδηγίας BRRD που καθορίζει το πλαίσιο του resolution και του bail in.
Οι σχεδιαζόμενες αλλαγές προφανώς δημιουργούν προσδοκίες αλλά υπάρχουν κάποιες βασικές παράμετροι που καθιστούν έως ανέφικτη την σύσταση bad bank στην Ελλάδα.
Ποιοι είναι αυτοί οι λόγοι;
1)Στην Ιρλανδία και την Ισπανία όπου υπάρχουν μηχανισμοί διαχείρισης προβληματικών δανείων σε κεντρικό επίπεδο οι bad bank ή εταιρίες διαχείρισης τύπου ΝΑΜΑ δημιουργήθηκαν πριν τις ανακεφαλαιοποιήσεις των τραπεζών.
Στην Ιταλία ωστόσο ο Άτλας η εταιρία που έχει αυτό τον στόχο την διαχείριση συστήθηκε επίσης πριν τις ανακεφαλαιοποιήσεις.
2)Για να μπορέσει μια bad bank να έχει αποτελεσματικό ρόλο απαιτούνται τουλάχιστον 10 δισεκ. κεφάλαια.
Με βάση τις τιμές αγοράς για τα προβληματικά δάνεια εξάγεται το συμπέρασμα ότι η bad bank θα πρέπει να δαπανήσει σημαντικά κεφάλαια για να καλύψει τις ζημίες.
Ας υποθέσουμε ότι θα συμμετάσχει στο μετοχικό κεφάλαιο πέραν του κράτους, ΤΧΣ και οι ξένοι επενδυτές, π.χ. funds.
Προφανώς όταν τεθούν ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια τότε αυτομάτως οι τιμές απόκτησης των προβληματικών δανείων θα είναι χαμηλές.
3)Οι τράπεζες πως θα μεταφέρουν π.χ. 50 δισεκ. προβληματικά δάνεια στην bad bank;
Προφανώς θα τα πωλήσουν.
Σε ποια τιμή θα πουλήσουν οι τράπεζες και σε ποια τιμή θα αγοράσει η bad bank;
Με βάση το πείραμα της Eurobank πουλάει 2,8 δισεκ. με απόδοση 25 εκατ όπερ σημαίνει πουλάει 2,8 δισεκ. καταναλωτικά δάνεια 26 εκατ ευρώ αυτό συνεπάγεται 0,9% της ονομαστικής αξίας.
Με βάση τις διεθνείς παραδοχές τα στεγαστικά προβληματικά δάνεια στο εξωτερικό πωλούνται στο 30% έως 45% της ονομαστικής αξίας στην Ελλάδα ίσως στο 26% της ονομαστικής αξίας.
Στα επιχειρηματικά των μικρών επιχειρήσεων οι τιμές αγοράς προβληματικών δανείων θα είναι μεταξύ 4% με 5% και στα μεγάλα επιχειρηματικά 30% σε ένα καλό σενάριο.
Οι τιμές που προσφέρουν τα funds για να αγοράσουν προβληματικά δάνεια των ελληνικών τραπεζών απογοητεύουν.
4)Ένα σοβαρό θέμα που εγείρεται είναι τι θα συμβεί με τον αναβαλλόμενο φόρο.
Οι τράπεζες έχουν 33 δισεκ. κεφάλαια εκ των οποίων tangible book 28,8 δισεκ. και ο αναβαλλόμενος φόρος DTA είναι 19,88 δισεκ. και το DTC είναι 15 δισεκ.
Εάν πουληθούν 30 ή 40 ή 50 δισεκ. τι θα συμβεί με τον αναβαλλόμενο φόρο στις ελληνικές τράπεζες;
Πως θα αντιμετωπιστεί το πρόβλημα;
Για τους λόγους αυτούς και όχι μόνο δυστυχώς είναι σχεδόν αδύνατη η σύσταση bad bank στην Ελλάδα.

(Αρχική δημοσίευση 14:19, 26 Ιουλίου 2017)
www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS