Οι διοικήσεις των τραπεζών προβλέπουν: «Θα είναι θετικά τα stress tests του Ιουλίου 2018, πάνω από 6 δισ τα capital buffers»

Οι διοικήσεις των τραπεζών προβλέπουν: «Θα είναι θετικά τα stress tests του Ιουλίου 2018, πάνω από 6 δισ τα capital buffers»
Ως προς τα stress tests οι διοικήσεις των τραπεζών προβλέπουν ότι θα τα περάσουν ενώ τονίζουν ότι διαθέτουν capital buffer – κεφαλαιακό απόθεμα πάνω από 6 δισεκ.
Οι διοικήσεις των 4 ελληνικών τραπεζών προβλέπουν ότι θα περάσουν τα stress tests του Ιουλίου 2018 χωρίς να απαιτηθούν πρόσθετες κεφαλαιακές ανάγκες.
Όπως αναφέρουν «θα προηγηθεί το φθινόπωρο του 2017  ο έλεγχος της ΕΚΤ και του SSM για τα προβληματικά δάνεια και ανοίγματα.
Από Σεπτέμβριο Εθνική και Alpha και Νοέμβριο 2017 Πειραιώς και Eurobank.
Ο έλεγχος αυτός δεν θα προκαλέσει ουσιαστικές αλλαγές στους στόχους.
Δεν υπάρχει βαθειά ανησυχία για τον νέο έλεγχο στα προβληματικά δάνεια, ότι αλλαγές υπάρξουν θα είναι διαχειρίσιμες.
Ως προς τα stress tests οι διοικήσεις των τραπεζών προβλέπουν ότι θα τα περάσουν ενώ τονίζουν ότι διαθέτουν capital buffer – κεφαλαιακό απόθεμα πάνω από 6 δισεκ.
Ακόμη και εάν δεχθούμε την θέση του ΔΝΤ ότι απαιτούνται 10 δισεκ. κεφαλαιακά αποθέματα ήδη οι ελληνικές τράπεζες έχουν 6 δισεκ. και τα υπόλοιπα 4 δισεκ. μπορούν να βρεθούν από σοβαρές παρεμβάσεις στα προβληματικά δάνεια.  
Οι ελληνικές τράπεζες δεν θα χρειαστούν νέες αυξήσεις κεφαλαίου.

Με βάση συγκλίνουσες εκτιμήσεις με βάση ένα ορθολογικό σενάριο οι ελληνικές τράπεζες θα περάσουν τα stress tests του Ιουλίου 2018 με την παραδοσιακή έννοια του όρου αλλά υπάρχει μια πιθανότητα να χρειαστεί 1 ή 2 τράπεζες να αυξήσουν τα capital buffers.
Οι τράπεζες θα πιάσουν τους στόχους για τα προβληματικά δάνεια NPLs και NPEs το 2017 αυτό είναι βέβαιο αλλά το 2018 ίσως δυσκολευτούν υπό την έννοια ότι μπορεί η ΕΚΤ και ο SSM να μεταβάλλουν το μείγμα μείωσης των προβληματικών δανείων.
Π.χ. είναι πιο εύκολο να πουλήσει μια τράπεζα προβληματικά δάνεια παρά να επιτύχει το ίδιο αποτέλεσμα από αναδιάρθρωση – εξυγίανση καθώς απαιτείται πολύς χρόνος.

Για τις ελληνικές τράπεζες έχουν ληφθεί υπόψη οι εξής παραδοχές.

1)Το ΑΕΠ της Ελλάδος με βάση την Τράπεζα της Ελλάδος για το 2017 θα αυξηθεί 1,6%.
Στο βασικό σενάριο της ΕΚΤ και του SSM η Ελλάδα θα έχει ύφεση -1,5% και στο δυσμενές σενάριο adverse scenario θα υποχωρήσει στο -2,7%.
Στα stress tests του 2015 στο δυσμενές σενάριο το ΑΕΠ της Ελλάδος υποχωρούσε -6,5%.

2)Στα ακίνητα έχουν ληφθεί υπόψη οι εξής παραδοχές ότι θα υποχωρήσουν οι τιμές -2% στο δυσμενές σενάριο και -0,5% στο βασικό σενάριο.

3)Με βάση την νέα στοχοθεσία για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια που θα καθοριστεί στον έλεγχο που θα πραγματοποιήσουν ΕΚΤ και SSM θα διαπιστωθεί εάν οι ελληνικές τράπεζες χρειαστεί να διενεργήσουν νέες προβλέψεις οι οποίες θα είναι επιβαρυμένες με τα IFRs 9 τα νέα λογιστικά πρότυπα.
Τα IFRs 9 θα επιβαρύνουν τον ισολογισμό των τραπεζών τέλη του 2017 έως 3,5 δισεκ. λόγω προβλέψεων οι οποίες ωστόσο θα μπορούν να αποσβεστούν σε βάθος 5ετίας.
Με βάση λοιπόν την στοχοθεσία στα προβληματικά δάνεια θα διαπιστωθεί εάν υπάρξει gap στους δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS