Τραπεζικοί λόγοι θα επιβάλλουν το 2018 νέα πιστωτική γραμμή – Waiver, stress tests, νέοι όροι ELA, capital buffer για τα NPEs

Τραπεζικοί λόγοι θα επιβάλλουν το 2018 νέα πιστωτική γραμμή – Waiver, stress tests, νέοι όροι ELA, capital buffer για τα NPEs
Υπάρχουν….τραπεζικοί λόγοι που θα επιβάλλουν νέα πιστωτική γραμμή ECCL
Η κυβέρνηση της Ελλάδος έχει δηλώσει ότι τα μνημόνια τελειώνουν τον Καλοκαίρι του 2018.
Έχει δηλώσει ότι δεν πρόκειται να επιβληθεί νέα πιστωτική γραμμή ECCL.
Έχει προβάλλει το επιχείρημα ότι η έξοδος στις αγορές υπερκαλύψει την αναγκαιότητα της ECCL.
Όμως όπως αναφέρουν τραπεζικές πηγές υπάρχουν….τραπεζικοί λόγοι που θα επιβάλλουν νέα πιστωτική γραμμή ECCL.
Συγκεκριμένα

1)Όπως έχει αποδειχθεί και στο παρελθόν όταν οι δανειστές ήθελαν να ασκήσουν πίεση στην Ελλάδα… έφερναν στο προσκήνιο τις ελληνικές τράπεζες.
Ενόψει των stress tests του Ιουλίου 2018 είναι ξεκάθαρο ότι η Ελλάδα… είναι εύκολος στόχος.
Οι τράπεζες θα χρησιμοποιηθούν ως μέσο πίεσης στην ελληνική κυβέρνηση να αποδεχθεί την νέα πιστωτική γραμμή ECCL η οποία θα φέρει και κεφαλαιακό απόθεμα 27,5 δισεκ. που θα προέρχονται από το εναπομείναν κεφάλαιο του τρίτου μνημονίου

2)Εάν η Ελλάδα δεν διαθέτει investment grade δηλαδή βαθμολογία που να θεωρείται επενδυτική βαθμίδα – η Ελλάδα θα αποκτήσει επενδυτική βαθμίδα δηλαδή από ΒΒΒ- και υψηλότερα σε 3-4 χρόνια – και ταυτόχρονα δεν βρίσκεται σε πρόγραμμα στήριξης… η ΕΚΤ θα υποχρεωθεί να αποσύρει το waiver στα ελληνικά ομόλογα.
Η επαναφορά του waiver κατέστησε επιλέξιμα τα ελληνικά ομόλογα για πράξεις νομισματικής πολιτικής και ταυτόχρονα αύξησε τα collaterals δηλαδή τις εγγυήσεις.
Η ΕΚΤ είναι δεδομένο ότι θα αποσύρει το waiver εάν η Ελλάδα δεν υπάρχει σχέδιο μετά τον Αύγουστο του 2018 να βρίσκεται σε ειδικό πρόγραμμα όπως η ECCL γραμμή.

3) Η ΕΚΤ αλλάζει ριζικά το πλαίσιο χορήγησης του ELA και πλέον τίθενται χρονικά πλαίσια 6 μηνών και θα υπάρχει η δυνατότητα παράτασης άλλων 6 μηνών αλλά εφόσον ενεργοποιηθεί η παράταση η μηνιαία μείωση πρέπει να είναι ραγδαία.
Η εξέλιξη αυτή είναι πολύ σημαντική γιατί οι ελληνικές τράπεζες διαθέτουν 40 δισεκ. ELA έκτακτη ρευστότητα η οποία φέρει επιτόκιο 1,55%.
Εφόσον οι αποφάσεις ληφθούν Οκτώβριο του 2017 προφανώς θα έχουν διάστημα 6 μηνών για να αποπληρώσουν τα 40 δισεκ. που είναι η τρέχουσα έκθεση σε ELA ή με την παράταση των άλλων 6 μηνών σημαίνει μεγάλη μηνιαία μείωση.  
Το καθεστώς λοιπόν καθίσταται πολύ δυσμενέστερο για τις ελληνικές τράπεζες και έτσι εξηγείται γιατί υπάρχει πίεση για αποπληρωμή του ELA.
Η εξέλιξη αυτή θα επηρεάσει και τις χρηματιστηριακές αποτιμήσεις καθώς η πίεση που θα ασκηθεί θα καταστήσει τις ελληνικές τράπεζες υψηλότερου ρίσκου.
Να τονιστεί ότι οι τράπεζες διαθέτουν
Η Εθνική 5,6 δισεκ. ELA
H Eurobank 11,6 δισεκ
Η Alpha bank 16,4 δισεκ.
Η Πειραιώς 11 δισεκ. και
Η Attica bank 1,11 δισεκ.
Πρακτικά το πλαίσιο χορήγησης και διακράτησης του ELA καθίσταται πολύ πιο αυστηρό οπότε οι ελληνικές τράπεζες θα υποστούν μεγάλη πίεση γιατί και οι καταθέσεις δεν αυξάνονται, ούτε είναι εύκολο σε σύντομο χρονικό διάστημα να αναπληρωθούν 40 δισεκ. με άλλες εκδόσεις ή κινήσεις στην αγορά.

4) Η πορεία διαχείρισης των μη εξυπηρετούμενων δανείων NPLs και μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων NPEs βρίσκονται ξανά στο μικροσκόπιο της ΕΚΤ και του SSM.
Συγκεκριμένα η αξιολόγηση των ελληνικών τραπεζών θα πραγματοποιηθεί σε δύο φάσεις.
Η πρώτη φάση τον Ιούλιο του 2017 όπου θα αξιολογηθούν Εθνική και Alpha bank και τον Νοέμβριο του 2017  θα αξιολογηθούν Eurobank και Πειραιώς.
Να σημειωθεί ότι
-Η Πειραιώς διαθέτει 24,1 δισεκ. NPLs ή 37,8% και 35,5 δισεκ. NPEs ή 51,9% των δανείων.
-Η Alpha bank με NPLs 38,3% των δανείων ή 22,9 δισεκ. και NPEs στο 53,8% ή 32,3 δισεκ.
-Η Eurobank με 22,6 δισεκ. NPEs ή 45%
-Η Εθνική με 19 δισεκ. NPEs ή 44%
- Η Attica bank με 2,42 δισεκ. NPEs ή 60,8% των δανείων.

5)Είναι προφανές ότι η ΕΕ, η ΕΚΤ και ο SSM θα ζητήσουν ακόμη μεγαλύτερα κεφαλαιακά buffer – αποθέματα – ως δικλείδες ασφαλείας για τα προβληματικά δάνεια και προβληματικά ανοίγματα.
Ήδη το Ecofin θα πάρει μέτρα προς την κατεύθυνση αυτή, οπότε οι τράπεζες υποχρεούμενες να διαθέτουν μεγαλύτερα κεφαλαιακά αποθέματα θα έχουν μεγαλύτερο ρίσκο στους ισολογισμούς τους.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS