Η DBRS υποβάθμισε την αξιολόγηση της Barclays σε «Α», σταθερό το trend

Η DBRS υποβάθμισε την αξιολόγηση της Barclays σε «Α», σταθερό το trend
Η υποβάθμιση λαμβάνει υπόψη τις προκλήσεις που αντιμετώπισε η Barclays όσον αφορά τη δημιουργία σταθερών κερδών, ως αποτέλεσμα σημαντικών εξόδων που προήλθαν από διώξεις εναντίον της
Στην υποβάθμιση της μακροπρόθεσμης πιστοληπτικής ικανότητας (εξασφαλισμένη από τις καταθέσεις), σε «Α», για την Barclays, προχώρησε ο καναδικός οίκος αξιολόγησης DBRS, ενώ, την ίδια στιγμή, μετέβαλε την αξιολόγηση για τη βραχυπρόθεσμη πιστοληπτική ικανότητα σε «R-1 (low)».
Ταυτόχρονα, διατήρησε «σταθερές» τις προοπτικές επαναξιολόγησης (trend) για την κολοσσιαία βρετανική τράπεζα.
Η υποβάθμιση λαμβάνει υπόψη τις προκλήσεις που αντιμετώπισε η Barclays όσον αφορά τη δημιουργία σταθερών κερδών, ως αποτέλεσμα σημαντικών εξόδων που προήλθαν από διώξεις εναντίον της.
Σύμφωνα με την DBRS, παρά τη μείωση των εξόδων το 2016, οι κίνδυνοι που σχετίζονται μελλοντικές κυρώσεις παραμένουν σημαντικοί, λόγω του σχετικά υψηλού αριθμού των εκκρεμών ερευνών από τις αρχές ορισμένων χωρών.
Υπενθυμίζεται ότι στα stress tests της Τράπεζας της Αγγλίας, ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας (Common Equity Tier 1 ratio, CET1) της Barclays έφθασε στο μόλις 6,9%.
Το σταθερό trend αντικατοπτρίζει την άποψη του καναδικού οίκου ότι οι αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας είναι πλέον καλά τοποθετημένες στο σημερινό επίπεδο.
Οι εξωτερικές προκλήσεις για την τράπεζα περιλαμβάνουν το επικείμενο Brexit, αλλά και το περιβάλλον χαμηλών επιτοκίω, αν και η Barclays συνεχίζει να επωφελείται από τη σημαντική διεθνή διαφοροποίηση.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS