Μέση ετήσια αύξηση 13,6% για τα κέρδη των εισηγμένων του S&P 500, το α' 3μηνο 2017

Μέση ετήσια αύξηση 13,6% για τα κέρδη των εισηγμένων του S&P 500, το α' 3μηνο 2017
Η επίδοση είναι η καλύτερη από το γ' 3μηνο 2011, οπότε και είχε διαμορφωθεί στο 16,7%
Ετήσια (μέση) αύξηση της τάξης του 13,6% σημείωσαν τα καθαρά κέρδη των εισηγμένων στον S&P 500 το α' 3μηνο του 2017, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει συγκεντρώσει η FactSet.
Διευκρινίζεται ότι ο υπολογισμός των επιδόσεων για τις εταιρείες που δεν έχουν ανακοινώσει ακόμη οικονομικά αποτελέσματα (περί το 10% του συνόλου), έγινε βάσει των εκτιμήσεων.
Η επίδοση είναι η καλύτερη από το γ' 3μηνο 2011, οπότε και είχε διαμορφωθεί στο 16,7%.
Ένα ενδιαφέρον στοιχείο είναι πως οι αμερικανικές επιχερήσεις που παράγουν πάνω από το 50% των εσόδων τους στο εσωτερικό, αύξησαν τα κέρδη τους κατά 9,9%, με το αντίστοιχο ποσοστό για όσες παράγουν πάνω από το 50% των εσόδων τους στο εξωτερικό να είναι πολλαπλάσιο, ήτοι 20,9%!
Για το ίδιο χρονικό διάστημα, ο S&P 500 αύξησε την κεφαλαιοποίησή του κατά 5,3%, σε σχέση με το δ' 3μηνο 2016.


www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS