Σε πλήρη απασχόληση ήταν το 54,28% των εργαζομένων το 2013 και σήμερα έχει μειωθεί στο... 38,32%

Σε πλήρη απασχόληση ήταν το 54,28% των εργαζομένων το 2013 και σήμερα έχει μειωθεί στο... 38,32%
Η μείωση της ανεργίας οφείλεται εν μέρει στην αλλαγή των εργασιακών σχέσεων, σύμφωνα με αναλυτές
Σε πλήρη ανατροπή οι εργασιακές σχέσεις στον ιδιωτικό τομέα.
Τα τρία τελευταία χρόνια οι συνθήκες άλλαξαν δραματικά σε βάρος των εργαζόμενων, που από πλήρη απασχόληση πέρασαν σε μερική, ενώ αρκετοί εργαζόμενοι εισήλθαν στην κατηγορία εκ περιτροπής απασχόλησης.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΡΓΑΝΗ, τον Οκτώβριο του 2016 το ποσοστό της πλήρους απασχόλησης μειώθηκε στο 38,32%, ενώ αυξήθηκε η μερική στο 46,54% και η εκ περιτροπής απασχόλησης ανήλθε στο 15,14%.
Τον Οκτώβριο του 2013 η πλήρης απασχόληση ήταν στο 43,03%, η μερική στο 44,47% και η εκ περιτροπής απασχόληση στο 12,5%.
Οι μεταβολές αυτές σημαίνουν χαμηλότερους μισθούς και μικρότερες εισφορές προς τα Ασφαλιστικά Ταμεία.
Η καλύτερη περίοδος για τους εργαζόμενους ήταν το 2013, όταν η πλήρης απασχόλησης έφθανε σε ποσοστό 54,28% και η μερική απασχόληση στο 37,52%.
Την ίδια περίοδο η εκ περιτροπής απασχόληση ήταν στο 8,20%.
Το 2014 το ποσοστό της πλήρους απασχόλησης ήταν στο 49,5%, το ποσοστό της μερικής στο 36,16% και της εκ περιτροπής στο 14,34%.
Η οικονομία, όμως, προσαρμόζεται στις νέες συνθήκες και κατά την περίοδο διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ εμφανίζεται διστακτική, σύμφωνα με οικονομικούς αναλυτές, που υποστηρίζουν ότι οι συνθήκες για τους εργαζόμενους έγιναν ακόμη πιο σκληρές.
Η πλήρης απασχόληση διαμορφώθηκε στο 44,62%, η μερική στο 37,54% και η εκ περιτροπής στο 17,84%.
Στους πρώτους δέκα μήνες του 2016 η πλήρης απασχόληση μειώθηκε κατά 6,3 ποσοστιαίες μονάδες και υποχώρησε στο 38,32% που είναι και το χαμηλότερο ποσοστό.
Αντίθετα η μερική απασχόληση εκτοξεύθηκε στο 46,54%, από 37,54% που ήταν στις αρχές του 2016.
Η εκ περιτροπής απασχόληση μειώθηκε στο 15,14% από 17,84%.
Η μείωση της ανεργίας οφείλεται εν μέρει στην αλλαγή των εργασιακών σχέσεων, σύμφωνα με αναλυτές.
Το ΙΝΕ της ΓΣΕΕ εκτιμά ότι η αποκλιμάκωση της ανεργίας, σε ποσοστά αντίστοιχα με αυτά του 2008, θα χρειαστεί περίπου 20 χρόνια.
Αξίζει να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, απασχολούμενος νοείται οποιοσδήποτε εργάζεται έστω και μια ώρα κατά την εβδομάδα αναφοράς της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού.
Συνεπώς το επίσημο ποσοστό της ανεργίας υποεκτιμά το πραγματικό ποσοστό της.

Νίκος Θεοδωρόπουλος
ntheo@bankingnews.gr 

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS