Εκτός Ελλάδας σχεδόν το σύνολο των μετρητών της Τιτάν, για προστασία από το ρίσκο της ελληνικής οικονομίας

Εκτός Ελλάδας σχεδόν το σύνολο των μετρητών της Τιτάν, για προστασία από το ρίσκο της ελληνικής οικονομίας
Η ισχυρή ρευστότητα του ομίλου και εκτίναξη των αμοιβών διοίκησης στο εξάμηνο
Εκτός Ελλάδας βρίσκεται συντριπτικό ποσοστό των διαθεσίμων του ομίλου Τιτάν προκειμένου ο ελληνικός όμιλος να προστατευτεί από το ρίσκο που εμπεριέχει η ελληνική οικονομία.
Είναι χαρακτηριστικό μάλιστα ότι όπως αναφέρει στις οικονομικές της καταστάσεις η ίδια η εταιρία «στις 30 Ιουνίου το σύνολο σχεδόν της ρευστότητας του ομίλου και οι συμβάσεις χρηματοοικονομικών παραγώγων είχαν αντισυμβαλλόμενα ιδρύματα υψηλής πιστοληπτικής διαβάθμισης».
Με δεδομένο ότι ο όμιλος διαθέτει ρευστότητα ύψους 274 εκ Ευρώ καθίσταται σαφές ότι ελάχιστα εξ αυτών των κεφαλαίων βρίσκονται στην Ελλάδα, ενώ είναι αμφίβολο αν και 39 εκ Ευρώ που διαθέτει σε μετρητά η μητρική βρίσκονται εν συνόλω σε ελληνικές των οποίων η πιστοληπτική διαβάθμιση παραμένει σε χαμηλά επίπεδα και πάντως χαμηλότερα της Τιτάν η οποία λόγω της ισχυρής ρευστότητάς της έχει διαβάθμιση ΒΒ από τον οίκο S&P.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η εταιρία και για τη χρηματοδότησή της προσφεύγει στις διεθνείς πράγμα που συνέβη και τον Ιούνιο με την έκδοση πενταετούς ομολογιακού δανείου του οποίου το επιτόκιο είναι μόλις 3,5%.
Η υψηλή ρευστότητα και παρά το γεγονός ότι τα κέρδη μειώθηκαν σημαντικά λόγω συναλλαγματικών διαφορών (ο τζίρος αυξήθηκε) φαίνεται ότι επιτρέπει στη διοίκηση της εταιρίας να αυξήσει θεαματικά τις αμοιβές της.
Ειδικότερα οι αμοιβές διοίκησης στο εξάμηνο του 2016 εκτινάχθηκαν στα 2,9 εκ Ευρώ από 1,9 εκ Ευρώ πέρυσι.
Πέραν αυτού διατέθηκαν σε 10 διοικητικά στελέχη 66.365 ίδιες μετοχές που είχε αποκτήσει η Τιτάν μέσω του Χρηματιστηρίου.
Η τιμή διάθεση ήταν με 4 Ευρώ η κάθε μετοχή γεγονός που οδηγεί σε τεράστιες υπεραξίες αυτούς που απέκτησαν τις μετοχές καθώς η τιμή στο ΧΑ είναι περίπου πενταπλάσια.
Δηλαδή τα 10 διοικητικά στελέχη αποκομίζουν υπεραξία άνω του 1 εκ Ευρώ.

Πρώτη ενημέρωση: Πέμπτη 04/08/2016, 08:15

Νίκος Καρούτζος
nkaroutzos@gmail.com

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS