Τα stress tests καταδεικνύουν ότι η RBS μετατρέπεται σε τράπεζα χαμηλού κινδύνου - Πιθανή νέα ΑΜΚ

Τα stress tests καταδεικνύουν ότι η RBS μετατρέπεται σε τράπεζα χαμηλού κινδύνου - Πιθανή νέα ΑΜΚ
Σύμφωνα με αναλυτές αν και η βρετανική τράπεζα παρουσίασε σχετικά καλές επιδόσεις στα stress tests είναι πολύ πιθανό να χρειαστεί νέα ανακεφαλαιοποίηση 
Τη δεύτερη χειρότερη επίδοση μεταξύ των βρετανικών τραπεζών που συμμετείχαν στα stress tests που πραγματοποίησε η Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή παρουσίασε η RBS.
Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, η βρετανική τράπεζα δήλωσε ότι τα tests έδειξαν ότι «συνέχισε την πρόοδο» όσον αφορά στη βελτίωση του ισολογισμού της.
Τα tests αξιολογούν κατά πόσο τα τραπεζικά κεφάλαια θα αντέξουν σε αντίξοες συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης μιας οικονομικής ύφεσης.
Σύμφωνα με τα stress tests, τα επίπεδα κεφαλαίου της RBS μειώθηκαν κατα 7,5% όταν εξετάστηκε ο αντίκτυπος ενός μεγάλου οικονομικού σοκ.
«Τα stress tests της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Αρχής καταδεικνύουν τη συνεχιζόμενη πρόοδο μας προς την μετατροπή του ισολογισμού ούτως ώστε να ασφαλής και βιώσιμος» δήλωσε ο Ewen Stevenson, επικεφαλής οικονομικών υπηρεσιών της RBS.
«Είμαστε βέβαιοι ότι σε συνέχεια παράδοσης της στρατηγικής μας, θα μετατρέψουμε την RBS σε τράπεζα χαμηλού ρίσκου και ανθεκτική» πρόσθεσε ο ίδιος.
Πάντως, πολλοί αναλυτές έχουν αρχίσει να συζητάνε το ενδεχόμενο η RBS, αν και είχε σχετικά καλές επιδόσεις στα stress tests, είναι πολύ πιθανό να χρειαστεί νέα ανακεφαλαιοποίηση.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS