ΕΛΣΤΑΤ: Αντιμέτωπο με τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό το 35,7% των Ελλήνων

ΕΛΣΤΑΤ: Αντιμέτωπο με τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό το 35,7% των Ελλήνων
Το έτος 2015, το 21,4% του συνολικού πληθυσµού της Ελλάδας βρισκόταν ουσιαστικά κάτω από το όριο της φτώχειας...
Σε μία όχι και τόσο ευχάριστη διαπίστωση προχώρησε η Ελληνική Στατιστική Αρχής, η οποία μέσω έρευνας («Έρευνα Εισοδήματος και Συνθηκών Διαβίωσης των Νοικοκυριών για το 2015») της απέδειξε πως το 35,7% του ελληνικού πληθυσμού βρίσκεται άμεσα αντιμέτωπο με τον κίνδυνο φτώχειας, ή του κοινωνικού αποκλεισμού.
Μάλιστα, ο κίνδυνος είναι ακόμα υψηλότερος, στο 39,4%, στις ηλικίες που υπάρχουν στην αγορά εργασίας, δηλαδή 18 έως 64 ετών.

Ειδικότερα:

• Ο πληθυσµός ηλικίας 18-64 ετών που βρίσκεται σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικό αποκλεισµό εκτιµάται για τους Έλληνες σε 37,4% και για τους αλλοδαπούς που διαµένουν στην Ελλάδα σε 64,3%.

• Ο πληθυσμός ηλικίας 18-64 ετών που βρίσκεται σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικό αποκλεισµό εκτιµάται για τους αλλοδαπούς που διαµένουν στην Ελλάδα, αλλά γεννήθηκαν σε χώρα εκτός Ελλάδος σε 63,4%.

• Το ποσοστό του πληθυσµού, που ενώ δε βρίσκεται σε κίνδυνο φτώχειας, διαβιεί σε νοικοκυριά µε υλική στέρηση αλλά χωρίς χαµηλή ένταση εργασίας ανέρχεται σε 8,4%.

• Το ποσοστό του πληθυσµού, που δε βρίσκεται σε κίνδυνο φτώχειας, και διαβιεί σε νοικοκυριά χωρίς υλική στέρηση αλλά µε χαµηλή ένταση εργασίας ανέρχεται σε 4,8%.

• Το ποσοστό του πληθυσµού που βρίσκεται σε κίνδυνο φτώχειας αλλά διαβιεί σε νοικοκυριά χωρίς υλική στέρηση και χωρίς χαµηλή ένταση εργασίας ανέρχεται σε 7,0%.

Το κατώφλι της φτώχειας ανέρχεται στο ποσό των 4.512 ευρώ ετησίως ανά άτοµο και σε 9.475 ευρώ για νοικοκυριά µε δύο ενήλικες και δύο εξαρτώµενα παιδιά ηλικίας κάτω των 14 ετών.
Το έτος 2015, το 21,4% του συνολικού πληθυσµού της Ελλάδας βρισκόταν ουσιαστικά κάτω από το όριο της φτώχειας...
Το µέσο ετήσιο ατοµικό ισοδύναµο εισόδηµα ανέρχεται στα 8.796 ευρώ, ενώ το μέσο ετήσιο διαθέσιµο εισόδηµα των νοικοκυριών της χώρας στα 17.182 ευρώ.
Τα νοικοκυριά που βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας εκτιµώνται σε 860.117 (σε σύνολο 4.195.840 νοικοκυριών) και τα µέλη τους σε 2.293.172 (στο σύνολο των 10.723.089 ατόµων).

Σε ότι αφορά την κοινωνική ανισότητα, η ΕΛΣΤΑΤ αναφέρει:

• το 25% του πληθυσμού με το χαμηλότερο εισόδημα κατέχει το 8,9% του συνολικού εθνικού διαθέσιμου εισοδήματος, δηλαδή ποσοστό μειωμένο κατά 0,1 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το 2014.

• το 25% του πληθυσμού με το υψηλότερο εισόδημα κατέχει το 47,2% του συνολικού εθνικού διαθέσιμου εισοδήματος, δηλαδή ποσοστό μειωμένο κατά 0,4 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το 2014.

• το 50% του πληθυσμού με μεσαία εισοδήματα κατέχουν το 43,9% του εθνικού διαθέσιμου εισοδήματος, δηλαδή ποσοστό υψηλότερο κατά 0,5 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το 2014.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS