Πόσα χάνουν 10+1 νομικά πρόσωπα που μπήκαν στην αύξηση κεφαλαίου της Attica Bank;

Πόσα χάνουν 10+1 νομικά πρόσωπα που μπήκαν στην αύξηση κεφαλαίου της Attica Bank;
Κατά κύριο λόγο το μεγαλύτερο ποσοστό της υποαξίας το έχουν υποστεί τα ασφαλιστικά ταμεία και ειδικά ο νεοσύστατος ΕΦΚΑ
Σημαντικές υποαξίες που ξεπερνούν τα 225 εκατ. ευρώ συνεχίζουν να καταγράφουν τα νομικά και φυσικά πρόσωπα που κάλυψαν την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Attica κατά το ποσό των 680 εκατ. ευρώ, παρά το γεγονός ότι ο Γενικός δείκτης του Χρηματιστηρίου έχει αναρριχηθεί σε υψηλά έτους.
Κατά κύριο λόγο το μεγαλύτερο ποσοστό της υποαξίας το έχουν υποστεί τα ασφαλιστικά ταμεία και ειδικά ο νεοσύστατος ΕΦΚΑ στου οποίου την περιουσία εντάσσεται το ΤΣΜΕΔΕ ΕΤΑΑ που τοποθέτησε περί τα 382 εκατ. ευρώ και γράφει υποαξία 130 εκατ. ευρώ περίπου με χθεσινές τιμές - στην ανάλυση δεν προσμετρώνται τα παλαιότερα κεφάλαια που είχε επενδύσει το ΤΣΜΕΔΕ -
Βέβαια μέσω της ένταξης του ΤΣΜΕΔΕ στον ΕΦΚΑ η Αττικής περνά με κρατικό έλεγχο με λεφτά που προέρχονται κυρίως από τις εισφορές και τα τέλη που εισέπραττε το ΤΣΜΕΔΕ για την ασφάλιση των Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων.
Αξίζει να σημειωθεί ότι ένας άλλος ασφαλιστικός Οργανισμός το ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ εισέφερε 55 εκατ. ευρώ και η υποαξία είναι της τάξεως των 18 εκατ. ευρώ, ενώ το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με συμμετοχή 7,5 εκατ. ευρώ έχει υποαξία 2,5 εκατ. ευρώ.
Η υπό κρατικό μετοχικό έλεγχο ΕΥΔΑΠ που απέκτησε 66.666.666 μετοχές της Attica Bank, με αξία κτήσης 20 εκατ. ευρώ, παρά την αντίδραση του μετόχου μειοψηφίας Paulson έχει υποαξία της τάξεως των 6,5 εκατ. ευρώ.
Στα 3 εκατ. ευρώ υπολογίζεται η υποαξία της ΔΕΗ που για το μέγεθός της η συμμετοχή δεν μπορεί να χαρακτηριστεί υψηλή.
Ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών καταγράφει υποαξία 3,3 εκατ. ευρώ, καθώς έχει επενδύσει 9,9 εκατ. ευρώ παρά το γεγονός ότι είχαν αντίθετη άποψη οι Καναδοί μέτοχοι της μειοψηφίας.
Από τις κατασκευαστικές εταιρίες η J P Αβαξ έχει υποαξίες της τάξεως των 4 εκατ. ευρώ από τα 12 εκατ. ευρώ που τοποθέτησε την ΑΜΚ της Αττικής, αποκτώντας 40.000.001 νέες.
Η ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, μέλος του ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ με βάση τις πληροφορίες από το ετήσιο δελτίο απέκτησε 33,3 εκατ. τραπεζικές μετοχές έναντι 10 εκατ. ευρώ που εικάζεται με βάση την τιμή διάθεσης ότι είναι Αττικής και από τις οποίες θα πρέπει να εγγράφονται υποαξίες της τάξεως των 3,3 εκατ. ευρώ.
Ο όμιλος Intracom συμμετείχε στην αύξηση της Αττικής με 4,42 εκατ. ευρώ εκ των οποίων τα 2,25 εκατ. ευρώ ήταν η συμμετοχή της Intrakat.
Συνολικά ο όμιλος γράφει υποαξία της τάξεως των 1,45 εκατ. ευρώ.
Η FG Europe του ομίλου Φειδάκη κάλυψε 8 εκατ. ευρώ στην αύξηση, με αποτέλεσμα η τρέχουσα υποαξία να προσεγγίζει τα 2,7 εκατ. ευρώ.
Ο έτερος μεγάλος των κατασκευών, όμιλος Ελλάκτωρ αποφεύγει να αναφέρει στις οικονομικές του καταστάσεις τι μετοχές πήρε (τι έχει άραγε να κρύψει), ενώ η θυγατρική του ΕΛΤΕΧ Άνεμος είχε αναφέρει με αφορμή δημοσίευμα του bankingnews ότι τα κεφάλαιά της χρησιμοποιούνται για την υλοποίηση του επενδυτικού της προγράμματος και πως ούτε εξέτασε ούτε μετείχε στην αύξηση της Attica.
Όμως από τις οικονομικές της καταστάσεις προκύπτει ότι αγόρασε μετοχές και τις πούλησε μέσα στη χρήση χωρίς να δίνει περισσότερα στοιχεία.
Στις οικονομικές καταστάσεις της ΕΛΛΑΚΤΩΡ αναφέρεται ότι αγοράστηκαν τραπεζικές μετοχές αξίας 20,384 εκατ. ευρώ και 12,883 εκατ. ευρώ αφορά την προσαρµογή σε εύλογη αξία κατά την απόκτηση τραπεζικών µετοχών.
Η εταιρία επίσης αναφέρει ότι «Από το ποσό ευρώ 45.040 χιλ στη γραµµή «Αποµείωση», ποσό ευρώ 37.174 χιλ. (31.12.2014: ευρώ 8.583 χιλ.) αφορά την περαιτέρω αποµείωση στις µετοχές εταιρειών µεταλλείων (σηµείωση 30) ενώ στα συγκριτικά στοιχεία της 31.12.2014 η «Προσαρµογή σε εύλογη αξία µέσω Λοιπών Συνολικών Εισοδηµάτων» αφορά κατά κύριο λόγο την ίδια επένδυση (ποσό ευρώ 22.784 χιλ.).
Το υπόλοιπο ποσό ευρώ 7.866 χιλ αφορά αποµείωση της αξίας τραπεζικών µετοχών.
Στις «Πωλήσεις», µε ποσά ευρώ 17.430 χιλ και ευρώ 9.504 χιλ αντίστοιχα, αθροίζονται οι πωλήσεις µέρους των Αµοιβαίων Κεφαλαίων και των τραπεζικών µετοχών, που αναφέρθηκαν παραπάνω».
Και αποτελεί ένα ζήτημα σε ποιες μετοχές αναφέρεται και πως υπολογίζονται οι υποαξίες στις θέσεις και αν τελικά ισχύει ότι η ΕΛΛΑΚΤΩΡ συμμετείχε στην ΑΜΚ της Αττικής όπως αναφέρουν πληροφορίες της αγοράς.
Και αυτό γιατί ουσιαστικά με τον τρόπο που παρουσιάζει η εταιρία τις απομειώσεις και τις προσθήκες δεν εξάγεται συμπέρασμα.

Νίκος Καρούτζος
www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS