Στα 23 δισ. ευρώ ο καθαρός δανεισμός των εισηγμένων – Ποιες χρωστούν τα περισσότερα

Στα 23 δισ. ευρώ ο καθαρός δανεισμός των εισηγμένων – Ποιες χρωστούν τα περισσότερα
Οι τόκοι σε συνδυασμό με την οικονομική κρίση που μειώνει τζίρους και κέρδη δυσχεραίνει την εικόνα αρκετών ισολογισμών
Στο ποσό των 23 δισ. ευρώ ανέρχεται ο συνολικός καθαρός δανεισμός (τραπεζικές υποχρεώσεις μείον ταμειακά διαθέσιμα) των εισηγμένων στο ΧΑ εταιρειών, σύμφωνα με τα στοιχεία που συνέλεξε και επεξεργάστηκε το τμήμα ανάλυσης της Beta Χρηματιστηριακής.
Το ύψος αν συγκριθεί με την συνολική καθαρή θέση που ανέρχεται στα 32,2 δις. ευρώ (εξαιρουμένων των τραπεζών αλλά και των επενδυτικών και ασφαλιστικών εταιρειών) θα σχολίαζε κάποιος πως δεν δίνει σημαντικά μοχλευμένο αποτέλεσμα.
Όμως οι δανειακές υποχρεώσεις για συγκεκριμένες επιχειρήσεις είναι σημαντικά υψηλές και οι τόκοι σε συνδυασμό με την οικονομική κρίση που μειώνει τζίρους και κέρδη δυσχεραίνει την εικόνα του ισολογισμού.
Βάσει της επεξεργασίας των αποτελεσμάτων η ΔΕΗ έχει καθαρό δανεισμό 4,88 δισ. ευρώ.
Η καθαρή της θέση είναι στα 5,9 δισ. ευρώ άρα ο δείκτης καθαρός δανεισμός προς ίδια κεφάλαια είναι στις 0,83 φορές, επομένως δεν μπορεί να θεωρηθεί υψηλός.
Όμως, αν δει κάποιος τις συνολικές υποχρεώσεις, την σημαντική αύξηση των ανείσπρακτων οφειλών και τους τόκους που πληρώνει κάθε χρόνο η επιχείρηση, η εικόνα επιβαρύνεται σημαντικά.
Αυτός είναι και ένας από τους λόγους που ενώ η καθαρή θέση είναι κοντά στα 6 δισ. ευρώ η αποτίμηση στο ταμπλό του ΧΑ είναι κάτω από 1 δισ. ευρώ διαμορφώνοντας δείκτη p/bv κάτω από 0,2 φορές.
Η MIG έχει καθαρό δανεισμό 1,51 δις. ευρώ και το γεγονός ότι για σειρά ετών βγάζει ζημιές έχει μειώσει την καθαρή θέση στα 394 εκατ. ευρώ περίπου άρα υπάρχει μία υψηλή μόχλευση.
Θα πρέπει να σημειωθεί ο χαμηλός δείκτης p/bv που έχει και η συγκεκριμένη μετοχή και δεν ξεπερνά τις 0,4 φορές.
Η Viohalco έχει δείκτη καθαρού δανεισμού προς ίδια κεφάλαια 1,28 φορές με το συνολικό ύψος των δανείων να ανέρχεται στα 1,5 δισ. ευρώ περίπου.
Ο δεικτης p/bv είναι περίπου στις 0,3 φορές και είναι εξαιρετικά χαμηλός και λόγω των ζημιών που βγάζει ο όμιλος και αποδίδονται στην αρνητική οικονομική συγκυρία.
Η Coca Cola με καθαρή θέση 2,81 δισ. ευρώ και συνολικό δανεισμό 1,21 δισ. ευρώ έχει χαμηλή μόχλευση όπως και τα ΕΛΠΕ με δάνεια 1,12 δισ. ευρώ και καθαρή θέση 1,68 δισ. ευρώ, αλλά οι τόκοι μειώνουν σημαντικά την τελική γραμμή των αποτελεσμάτων.
Η Ελλάκτωρ έχει 1,05 δισ. ευρώ καθαρό δανεισμό και 798 εκατ. ευρώ καθαρή θέση, ενώ ο ΟΤΕ κατόρθωσε τα τελευταία χρόνια να πετύχει πολύ υψηλές ταμειακές ροές και να απομοχλεύσει τον ισολογισμό.
Στο τέλος του 2015 είχε καθαρό δανεισμό 866 εκατ. ευρώ και καθαρή θέση 2,25 δισ. ευρώ διαμορφώνοντας τον δείκτη στις 0,38 φορές.
Η Motor Oil με καθαρό δανεισμό 681 εκατ. ευρώ έχει καθαρή θέση 602 εκατ. ευρώ, ενώ τέλος ο καθαρός δανεισμός της Τιτάν είναι στα 621 εκατ. ευρώ και η καθαρή θέση στα 1,58 δισ. ευρώ.

Pinakas


Πρώτη ενημέρωση: 08:15, Πέμπτη 12 Μαϊου 2015
Γ.Κατικάς
www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS