Τιτάν: Σε αγορά 4,3 εκατ. μετοχών, αξίας 56 εκατ. ευρώ, προχώρησε ο πρόεδρος του Δ.Σ., Ανδρέας Κανελλόπουλος

Τιτάν: Σε αγορά 4,3 εκατ. μετοχών, αξίας 56 εκατ. ευρώ, προχώρησε ο πρόεδρος του Δ.Σ., Ανδρέας Κανελλόπουλος
Μέσω της Κυπριακής εταιρίας ΕΔΥΒΕΜ (Ελληνικά Δομικά Υλικά Βιομηχανική Εμπορική Μεταφορική Δημόσια Εταιρεία ΛΤΔ)
Σε αγορά 4,3 εκατ. προνομιούχων μετοχών της εταιρείας Τιτάν προχώρησε σήμερα Πέμπτη 24 Μαρτίου ο πρόεδρος του Διοικητικού της Συμβουλίου, κ. Ανδρέας Κανελλόπουλος.
Ειδικότερα, η σχετική ανακοίνωση αναφέρει τα εξής:
Η Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ (η Εταιρία) ανακοινώνει, σύμφωνα με το Ν. 3556/2007, σε συνδυασμό με την απόφαση 1/434/3.7.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και μετά από σχετική γνωστοποίηση προς αυτήν σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 3340/2005, σε συνδυασμό με την απόφαση 3/347/12.7.2005 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ότι την 24/3/2016 η κυπριακή εταιρία ΕΔΥΒΕΜ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ, συνδεόμενο νομικό πρόσωπο με τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας κ. Ανδρέα Κανελλόπουλο, προέβη σε αγορά 4.302.947 προνομιούχων χωρίς ψήφο μετοχών της Εταιρίας, συνολικής αξίας € 55.938.311 με εξωχρηματιστηριακή μεταβίβαση (συναλλαγή OTC).

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS