Ο κυνικός ισχυρισμός Guardian για την Attica bank και τα ερωτήματα για την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

Ο κυνικός ισχυρισμός Guardian για την Attica bank και τα ερωτήματα για την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
Oι πλαστές υπογραφές σε συμβάσεις margin
Τον κυνικό ισχυρισμό πως η Τράπεζα Αττικής και όχι η ίδια χρηματοδότησε ή ενέκρινε τη χρηματοδότηση της συντριπτικής πλειοψηφίας των συναλλαγών που κατήρτιζαν τα μέλη της ομάδας εμπλεκόμενων στη χειραγώγηση της αγοράς επί της μετοχής της Alapis προβάλει η Guardian Trust όπως αναφέρεται στο πόρισμα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς στην απόφαση 21 του 2012.
Η Guardian ισχυρίζεται ότι ενώ η Τράπεζα είχε τη δυνατότητα να αρνηθεί την κατάρτιση συμβάσεων margin αλλά και την ευθύνη έγκρισης των συναλλαγών βάσει αυτών των συμβάσεων ενίσχυε δια της αδράνειας ή της ανοχής της τη δράση των εμπλεκόμενων στη χειραγώγηση.
Σημειώνει μάλιστα πως προέβαινε σε συνεχείς προσκλήσεις προς την Αττικής για αποσαφήνιση των σχετικών δηλώσεων για μείωση χρεωστικών υπολοίπων της Guardian Trust χωρίς να λαμβάνει οποιαδήποτε απάντηση.
Η Επιτροπή δεν κάνει δεκτό τον ισχυρισμό αλλά την ίδια στιγμή φαίνεται λανθάνει της προσοχής ότι γίνονται συναλλαγές σε κόκκινους κωδικούς και ότι η Αττικής αγοράζει χρέη από την Χρηματιστηριακή όπως αποκάλυψε ήδη το bankingnews.
Βέβαια σύμφωνα με την απόφαση 2/363/2005 και συγκεκριμένα το άρθρο 10 προβλέπεται ότι το Μέλος του Χρηματιστηρίου υποχρεούται μηνιαίως να υποβάλλει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς στοιχεία που οφείλει να τηρεί καθημερινά στα οποία μεταξύ άλλων περιλαμβάνονται «Σημαντικά υπόλοιπα ως προς τις συναλλαγές για τις οποίες παρέχεται Πίστωση (χρεωστικά υπόλοιπα και συνολική τρέχουσα αξία του Χαρτοφυλακίου Ασφαλείας των Πελατών αυτών) µε ιδιαίτερη αναλυτική κατά πελάτη αναφορά στα τυχόν εκπρόθεσµα χρεωστικά υπόλοιπα».
Και το ερώτημα που τίθεται είναι.
Υπέβαλε η Guardian τα στοιχεί αυτά;
Αν τα υπέβαλε τι έκανε η Επιτροπή που όφειλε άμεσα να διαπιστώσει ότι υπάρχουν μεγάλες παρεκκλίσεις;
Αν δεν τα υπέβαλε γιατί δεν κινήθηκαν διαδικασίες από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς;
Αν υπέβαλε ψευδή στοιχεία, τα διαπίστωσε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς; Και αν τα διαπίστωσε τα έστειλε στη δικαιοσύνη;
Πέραν αυτού μείζον ζήτημα γεννούν οι καταγγελίες και οι προσφυγές του επενδυτή ΚΜ του οποίου όπως προκύπτει από την έκθεση γραφολόγου (εταιρία Χαρτουλάριος) έχει αυξηθεί μέσω πρόσθετης πράξης πίστωσης στις 20-11-2007 το όριο margin με υπογραφή που έχει πλαστογραφηθεί.
Μετά το 2007 έχουμε την 1η Απριλίου του 2010 νέα αύξηση του ορίου πίστωσης από τα 2 εκ Ευρώ στα 7,5 εκατ. ευρώ.
Στη συγκεκριμένη αύξηση πίστωσης θεωρείται το γνήσιο της υπογραφής του πελάτη από τη Guardian με την Υπογραφή του στελέχους της εταιρίας Δ.Φ. ο οποίος όμως στη συνέχεια καταθέτει ενώπιον της δικαιοσύνης ότι δεν γνωρίζει τον ΚΜ; Είναι βέβαια απορίας άξιον πως θεωρεί κάποιος το γνήσιο της υπογραφής ειδικά μάλιστα το 2010 όπου η κρίση μάστιζε την Ελλάδα και να δίνει ως όριο συναλλαγών το υψηλό ποσό των 7,5 εκατ. ευρώ και να μην γνωρίζει καν τον πελάτη.

Πρώτη ενημέρωση: 08:15, Παρασκευή 4 Μαρτίου 2016

Νίκος Καρούτζος
www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS