Νέος Οικονομικός Διευθυντής του ομίλου Τιτάνα ο Μιχάλης Κολακίδης

Νέος Οικονομικός Διευθυντής του ομίλου Τιτάνα ο Μιχάλης Κολακίδης
O κ. Σιγάλας,  επί 17 χρόνια υπήρξε μέλος του Δ.Σ, παραιτήθηκε λόγω συνταξιοδότησης


O κ. Μιχάλης Σιγάλας, ο οποίος επί 17 χρόνια υπήρξε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της A.E. TΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ, παραιτήθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο λόγω συνταξιοδότησης.
Κατά τη διάρκεια της θητείας του συνεισέφερε καθοριστικά στη γεωγραφική επέκταση του Τιτάνα και στην επίτευξη των στρατηγικών στόχων του oμίλου.
Σε αντικατάστασή του, το Διοικητικό Συμβούλιο, με την από 12.1.2016 απόφασή του, εξέλεξε ως νέο εκτελεστικό μέλος του τον κ. Μιχάλη Κολακίδη, Οικονομικό Διευθυντή ομίλου.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS