Η εφαρμογή ή μη του μνημονίου και τα Capital Controls πονοκεφαλιάζουν τους εισηγμένους

Η εφαρμογή ή μη του μνημονίου και τα Capital Controls πονοκεφαλιάζουν τους εισηγμένους
Όπως προκύπτει από τις οικονομικές καταστάσεις εννεαμήνου, αρκετοί επιχειρηματίες δυσκολεύονται να προβλέψουν την μελλοντική πορεία της επιχείρησης τους
Με την οικονομική επικαιρότητα και την πορεία υλοποίησης του μνημονίου φαίνεται πως ασχολούνται οι εισηγμένοι καθώς τα οικονομικά τους αποτελέσματα εξαρτώνται σημαντικά από αυτά.
Όπως προκύπτει από τις οικονομικές καταστάσεις εννεαμήνου, αρκετοί επιχειρηματίες δυσκολεύονται να προβλέψουν την μελλοντική πορεία της επιχείρησης καθώς δεν γνωρίζουν αν θα εφαρμοστεί το τρίτο μνημόνιο, αν θα ομαλοποιηθεί η πορεία της οικονομίας ή θα υπάρχει σύγκρουση και πολιτική αστάθεια.
Η ΚΡΕΚΑ αναφέρει πως οι έλεγχοι στην κίνηση κεφαλαίων περιλαμβάνουν ένα ημερήσιο όριο για όλες τις αναλήψεις από ΑΤΜ και περιορισμούς στις πληρωμές στο εξωτερικό. Κατά συνέπεια, επηρεάζουν τις εγχώριες συναλλαγές και τις συναλλαγές με τους ξένους προμηθευτές και πιστωτές.
Η διοίκηση της Creta Farms σημειώνει πως τα μέτρα που ψηφίστηκαν μέσα στον Αύγουστο, θα έχουν ως αποτέλεσμα την εκ νέου αύξηση των φορολογικών επιβαρύνσεων στην κατανάλωση με την αύξηση του Φ.Π.Α στα είδη εστίασης στο 23%.
Σημαντικοί σταθμοί στην πορεία προς την ομαλότητα της ελληνικής οικονομίας και επιχειρηματικότητας είναι η πολιτική σταθερότητα, ένα νέο πρόγραμμα χρηματοδότησης από τον ESM, η ανακεφαλαιοποίηση των ελληνικών τραπεζών και παράλληλα η άρση των κεφαλαιακών ελέγχων.
Αυτά σε συνδυασμό με την υλοποίηση διαρθρωτικών αλλαγών στην δημόσια διοίκηση μπορούν να καταστήσουν δυνατή μια αναστροφή του αρνητικού κλίματος και της έλλειψης εμπιστοσύνης απέναντι στην ελληνική οικονομία.
Στην ΙΑΣΩ η διοίκηση εκτιμά πως τα έσοδα από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., αναμένεται να μειωθούν λόγω της αύξησης του Φ.Π.Α. αφού μέχρι σήμερα δεν έχει αυξηθεί ισόποσα ο προϋπολογισμός του Οργανισμού. Θέμα που ενδεχομένως μπορεί να επιφέρει δυσμενείς συνέπειες στην ρευστότητα του Ομίλου, είναι η αλλαγή του τρόπου είσπραξης του Φ.Π.Α. από το Δημόσιο.
Η ΝΙΚΑΣ σημειώνει πως παρά το γεγονός ότι η ελληνική κυβέρνηση κατέληξε σε συμφωνία, οι πρόσφατες εξελίξεις, τα επιπλέον μέτρα λιτότητας και οι έλεγχοι κεφαλαίων, που επιβλήθηκαν με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 28 Ιουνίου 2015, αναμένεται να έχουν αρνητικό αντίκτυπο στην ελληνική οικονομία και στο τελευταίο τρίμηνο του 2015.
Η επιστροφή στην οικονομική σταθερότητα εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις ενέργειες και τις αποφάσεις θεσμικών οργάνων.
Η ΑΒΑΞ σημειώνει πως εφόσον η πορεία αξιολόγησης της Ελληνικής οικονομίας προχωρήσει χωρίς καθυστέρηση, με αποτέλεσμα να απελευθερωθούν οι δόσεις της οικονομικής βοήθειας που προβλέπεται στο νέο Μνημόνιο, το τραπεζικό σύστημα θα είναι σε θέση να βελτιώσει περαιτέρω το επίπεδο της παρεχόμενης ρευστότητας προς τις επιχειρήσεις.
Για τον κατασκευαστικό κλάδο αυτό θα σημάνει την μερική αποκατάσταση της αναγκαίας χρηματοδότησης για κεφάλαιο κίνησης έργων, τη συμμετοχή σε έργα αυτοχρηματοδότησης και την έκδοση νέων εγγυητικών επιστολών για συμμετοχή σε διαγωνισμούς έργων και την εκτέλεση των έργων αυτών.

Πρώτη ενημέρωση: 08:15, Πέμπτη 10 Δεκεμβρίου 2015

Γ.Κ. 
www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS