Τιτάνας: Αύξηση πωλήσεων κατά 18,9% στο 9μηνο του 2015 και στα κέρδη +18,6% στα 36,2 εκατ

Τιτάνας: Αύξηση πωλήσεων κατά 18,9% στο 9μηνο του 2015 και στα κέρδη +18,6% στα 36,2 εκατ
H βελτίωση των πωλήσεων αποδίδεται στην αμερικανική αγορά....
Αύξηση πωλήσεων στα 1,02 δισ ή 18,9% και κερδών στα 36,2 εκατ ή 18,6% εμφάνισε στο 9μηνο του 2015 ο όμιλος Τιτάνα
Το εννεάμηνο του 2015 ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ κατέγραψε αύξηση πωλήσεων και κερδοφορίας, κυρίως λόγω της ανάκαμψης της κατασκευαστικής αγοράς στις ΗΠΑ.
Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε σε €1.029,5 εκ., παρουσιάζοντας αύξηση 18,9% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2014. Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων αυξήθηκαν κατά 12,6% και ανήλθαν σε €165,2 εκ.
Τα καθαρά κέρδη μετά τα δικαιώματα μειοψηφίας και την πρόβλεψη για φόρους ανήλθαν σε €36,2 εκ., σε σύγκριση με κέρδη €30,5 εκ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο.
Το 3ο τρίμηνο του έτους, η βελτίωση των αποτελεσμάτων στις ΗΠΑ αντιστάθμισε τις απώλειες στις τρεις άλλες γεωγραφικές περιοχές στις οποίες δραστηριοποιείται ο Όμιλος.
Ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 17,1%, και ανήλθε σε €356,7 εκ., τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων αυξήθηκαν κατά 3,8% φθάνοντας τα €59,9 εκ.
Τα καθαρά κέρδη μετά τα δικαιώματα μειοψηφίας και την πρόβλεψη για φόρους επηρεάστηκαν αρνητικά από τις συναλλαγματικές διακυμάνσεις και διαμορφώθηκαν στα €12,0 εκ., έναντι €27,6 εκ. το 3ο τρίμηνο του 2014, που περιελάμβαναν €21 εκ. κέρδη από συναλλαγματικές διαφορές.
Χάρη στη γεωγραφική διασπορά των δραστηριοτήτων του, η οποία διευκολύνει την απορρόφηση τοπικών κραδασμών, ο Τιτάνας προσδοκά ότι τα λειτουργικά αποτελέσματα του 2015 θα είναι βελτιωμένα.
Στην παρούσα συγκυρία, κινητήρια δύναμη για τον Όμιλο συνιστά η ανακάμπτουσα αγορά των ΗΠΑ.
Στο εννεάμηνο του 2015, ο Τομέας Αμερικής αντιπροσωπεύει το 48% των πωλήσεων του Ομίλου και το 43% της λειτουργικής κερδοφορίας του.
Η ανάκαμψη του κλάδου κατασκευών στις ΗΠΑ συνεχίζεται, με κινητήρια δύναμη τα ακίνητα οικιστικής χρήσης, τα εμπορικά ακίνητα και, σε μικρότερο βαθμό, τα δημόσια έργα.
Με βάση την ανάπτυξη που παρουσιάζει η αγορά και τις προοπτικές που διαμορφώνονται για τα επόμενα έτη, ο Όμιλος υλοποιεί εκτεταμένες επενδύσεις με στόχο την επέκταση, αλλά και τη βελτίωση της απόδοσης των δραστηριοτήτων του.
Στην Αίγυπτο, η ζήτηση δομικών υλικών εκτιμάται ότι θα συνεχίσει να κινείται ανοδικά, βασιζόμενη σε έργα τόσο δημόσιου όσο και ιδιωτικού χαρακτήρα.
Ο Όμιλος υλοποιεί επενδύσεις για τη λειτουργία των γραμμών παραγωγής με στερεά και εναλλακτικά καύσιμα, προκειμένου να εξασφαλίσει ενεργειακή επάρκεια και να βελτιώσει τα κοστολόγια των εργοστασίων του.
Η κατασκευαστική δραστηριότητα στις χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης εκτιμάται ότι θα παραμείνει υποτονική, πιθανώς σε επίπεδα ελαφρώς χαμηλότερα του προηγουμένου έτους.
Η περιοχή εξακολουθεί να επηρεάζεται από την οικονομική αδυναμία των γειτονικών χωρών της Ευρωζώνης, σημειώνοντας χαμηλούς ρυθμούς ανάπτυξης.
Στην Ελλάδα εκτιμάται ότι η ζήτηση θα παραμείνει σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα για το υπόλοιπο του έτους. Ανταποκρινόμενος στις δύσκολες συνθήκες που διαμορφώνονται, ο Όμιλος έχει λάβει σειρά μέτρων προκειμένου να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία των εργοστασίων του.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS