Εργάνη: Θετικό το ισοζύγιο προσλήψεων – αποχωρήσεων το 9μηνο του 2015

Εργάνη: Θετικό το ισοζύγιο προσλήψεων – αποχωρήσεων το 9μηνο του 2015
Συγκεκριμένα οι αναγγελίες προσλήψεων ήταν 1.341.392, ενώ οι αποχωρήσεις 1.168.371
Κατά 173.021 περισσότερες ήταν οι προσλήψεις από τις αποχωρήσεις το 9μηνο του 2015 σύμφωνα με τα στοιχεία του πληροφοριακού συστήματος «Εργάνη».
Συγκεκριμένα από τον Ιανουάριο ως τον Σεπτέμβριο του 2015 οι αναγγελίες προσλήψεων ανήλθαν σε 1.341.392 θέσεις και οι αποχωρήσεις έφτασαν τις 1.168.371.
Από αυτές οι 635.694 ήταν αποτέλεσμα καταγγελιών συμβάσεων αορίστου χρόνου ή λήξεων συμβάσεων ορισμένου χρόνου και οι 532.677 οικειοθελείς αποχωρήσεις.
Έτσι, το ισοζύγιο των ροών μισθωτής απασχόλησης του 9μηνου του έτους 2015 είναι θετικό και συνιστά τη δεύτερη υψηλότερη επίδοση 9μήνου έτους από το 2001 μέχρι σήμερα.
Το Σεπτέμβριο του 2015, ωστόσο, καταγράφεται μείωση της μισθωτής απασχόλησης, καθώς προκύπτει αρνητικό ισοζύγιο προσλήψεων – αποχωρήσεων κατά 13.003 θέσεις εργασίας.
Οι αναγγελίες πρόσληψης ανήλθαν σε 175.954, ενώ οι αποχωρήσεις σε 188.957.
Από τις 188.957 συνολικά αποχωρήσεις, οι 89.056 προήλθαν από οικειοθελείς αποχωρήσεις και οι 99.901 από κα¬ταγγελίες συμβάσεων αορίστου χρόνου ή λήξεις συμβάσεων ορισμένου χρόνου.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS