Πολλά μικρά και μεγάλα ενδιαφέροντα(;) από τον κόσμο του Χ.Α. (13/10/ 2017)

Πολλά μικρά και μεγάλα ενδιαφέροντα(;) από τον κόσμο του Χ.Α. (13/10/ 2017)
!SPACE: Νέα υψηλά (9) και πλέον χρόνων για την αναγεννημένη μετοχή που είδε την τιμή της από τα απαξιωτικά 0,6000 (11 ΙΑΝ. 2017) να φτάνει χθες στα 3,3600 ευρώ… ΥΨΗΛΟ τα 3,3600 στην ΜΚΕ όπου ενισχύεται σε ποσοστό 114% (τιμή 23.4.2010 στα 1,5600 ευρώ).

 • Συμπαθητικά τα νούμερα του 6μηνου της. αλλά δεν δικαιολογούν κεφαλαιοποίηση 21,7 εκατ. ευρώ. ‘Ομως ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ = ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ (κυρίως) και ίσως εδώ να υπάρχει κάτι που εμείς οι υπόλοιποι δεν γνωρίζουμε προφανώς…
!CENTRIC+14,2% στα 0,1690 ευρώ: Η ανακοίνωση για πώληση θυγατρικών στην GVC Plc”, που είναι εισηγμένη στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου του Λονδίνου, έφερε κινητικότητα στον τίτλο της που χθες πραγματοποίησε όγκο 15ήμερου, αξίας ούτε καν 17.300 ευρώ. Σύμφωνα με την εισηγμένη, “η συναλλαγή θα έχει σημαντική επίδραση στη διαμόρφωση των οικονομικών μεγεθών του ομίλου”. Αποτιμάται σε 17,2 εκατ. ευρώ.

!CENTRIC(1): Ζημίες  3,7 εκατ. ευρώ, εμφανίζοντας… βελτίωση της τάξης του 7,9% σε σχέση με τη χρήση του 2016.  Άυλα περιουσιακά στοιχεία: 29 εκατ. ευρώ… Σύνολο ιδίων κεφαλαίων: 37,85 εκατ. από 41,57 εκατ. ευρώ.Ταμειακά διαθέσιμα: 1,39 εκατ. ευρώ ΚΑΘΑΡΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ: ΑΡΝΗΤΙΚΟΣ κατά 200 χιλ. ευρώ περίπου… ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ 1,2 εκατ. ευρώ…

 • ΑΠΟΤΙΜΑΤΑΙ στο ταμπλό σε 17,2 εκατ. ευρώ, έχει κινηθεί το 2017 στο εύρος των 0,0800 και 0,1840 και στο -68% στην ΜΚΕ (τιμή 23.4.2010: 0,5200 ευρώ και κίνηση στο εύρος 0,0670 και 0,8000)
 • ΜΙΚΡOYΛA ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ (μέχρι 15 εκατ. ευρώ)
!ΙΝFORM ΛΥΚΟΣ: Οι πωλήσεις του Ομίλου κατά το Α’ εξάμηνο του 2017, παρουσίασαν οριακή μείωση κατά -0,4% σε σχέση με το αντίστοιχο εξάμηνο του 2016 και ανήλθαν σε € 31,8 εκατ. έναντι € 31,9 εκατ.

!ΙΝFORM ΛΥΚΟΣ(1): Τα EBITDA του Ομίλου, μειώθηκαν οριακά κατά € 0,1 εκατ. ή -4,8% και έφθασαν τα € 2,8 εκατ. έναντι € 2,9 εκατ. το αντίστοιχο εξάμηνο του 2016.
 Tα ενοποιημένα κέρδη μετά φόρων (ΕΑΤ) του Ομίλου ανήλθαν σε € 86 χιλ. έναντι € 344 χιλ. το αντίστοιχο εξάμηνο του 2016.

 • Οι ενοποιημένες λειτουργικές ταμειακές ροές στο Α΄ εξάμηνο του 2017, ισχυροποιήθηκαν φθάνοντας τα € 1,5 εκατ., έναντι αρνητικών € -0,2 εκατ. το αντίστοιχο εξάμηνο του 2016.
 • Ο δε καθαρός δανεισμός σε ενοποιημένο επίπεδο ανήλθε σε € 17,1 εκατ. κατά το Α΄ εξάμηνο του 2017, οριακά αυξημένος έναντι € 16,7 εκατ. το αντίστοιχο εξάμηνο του 2016.
!ΙΝFORM ΛΥΚΟΣ(2): Ίδια κεφάλαια αποδιδόμενα στους μετόχους της μητρικής 48,3 εκατ. από 49,8 εκατ. ευρώ. Η μείωση οφείλεται στη καταβολή συνολικού μερίσματος 1,4 εκατ. ευρώ (0,0700 ανά μτχ). Για αμοιβές της ελίτ κατεβλήθη το ποσό των 275 χιλ. ευρώ. Αποτιμάται στο ταμπλό σε 14,65 εκατ. ευρώ στη τιμή των 0,7130 ευρώ με χαμηλό/υψηλό 2017 στα 0,4270 και 0,8800 ευρώ.

!AUDIO VISUAL – 6MHΝΟ: Ο κύκλος εργασιών κατά το πρώτο εξάμηνο της τρέχουσας οικονομικής χρήσεως ανήλθε σε € 20,55 εκ. για τον όμιλο.

 • Τα αποτελέσματα προ φόρων του Ομίλου στο Ά εξάμηνο του 2017 διαμορφώθηκαν σε ζημιές € 3,71 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών € 5,16 εκατ. ευρώ της προηγούμενης περιόδου.
 • Τα αποτελέσματα μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε ζημιές € 3,51 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών € 5,21 εκατ. ευρώ της προηγούμενης περιόδου.
 • Κέρδη προ Φόρων, Τόκων,Επενδυτικών αποτελεσμάτων & Αποσβέσεων 608 χιλ. από 293 χιλ.
 • Καθαρή θέση μετόχων 4,92 εκατ. από 5,48 εκατ. ευρώ το 2016.
 • ΚΑΘΑΡΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ 107 εκατ. ευρώ…
 • ΑΠΟΤΙΜΑΤΑΙ σε 4,8 εκατ. στη τιμή των 0,0960 ευρώ με χαμηλό/υψηλό 2017 στα 0,0560 και 0,2200 ευρώ.
 • ΟΦΕΙΛΕΙ (22) εικοσιδύο ΦΟΡΕΣ τα ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΗΣ!!
______________

ANAΦΟΡΕΣ

Γιώργος Αναβαλόγλου – υπεύθυνος Παραγώγων της Guardian Trust ΑΧΕΠΕΥ.

Η εβδομάδα εξελίσσεται λίγο – πολύ, όπως τελείωσε η προηγούμενη. Τα βλέμματα είναι στραμμένα στις Τράπεζες, με το τι μέλλει γενέσθαι όσον αφορά τα “stress tests” που θα υποβληθούν και τι νούμερα θα προκύψουν. Από την άλλη, τον λόγο έλαβαν πάλι οι Τράπεζες με τις εκδόσεις ομολογιακών που ανακοίνωσαν, με την Πειραιώς να “σέρνει το χορό”, την Εθνική να κινείται γρηγορότερα και τη Eurobank να μελετάει τις επόμενες κινήσεις της.

Να σταθούμε λίγο στο θέμα των “κόκκινων” δανείων και να πούμε ότι δεν είναι Ελληνικό πρόβλημα αλλά Ευρωπαϊκό. Η ΕΚΤ δείχνει ότι προετοιμάζει κάποιο συνολικό σχέδιο ούτως ώστε να απαλλάξει όσο μπορεί τις Τράπεζες από αυτό το “βάρος”.

Ένας από τους στόχους της ΕΚΤ είναι και η αύξηση του ρυθμού της πιστωτικής επέκτασης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, παράλληλα με το στόχο της αύξησης του πληθωρισμού, οπότε το θέμα θα αντιμετωπιστεί συνολικά, εσωτερικά και με λιγότερους “κραδασμούς”.

Όσον αφορά το Ελληνικό Χρηματιστήριο κινείται σε ένα συγκεκριμένο εύρος με μικρούς τζίρους και τηρεί στάση αναμονής περιμένοντας κάποιες εξελίξεις με σημαντικότερη το κλείσιμο της τρίτης αξιολόγησης.

Ένα θέμα που δημιουργήθηκε χθες ήταν αυτό της επιστροφής των κερδών από το πρόγραμμα αγοράς ομολόγων “SMP” και “ANFA”. Το ερώτημα είναι: ”Φταίει” η ΕΚΤ που δεν επιστρέφονται τα κέρδη από τα Ελληνικά ομόλογα;

Όσον αφορά τα κέρδη από το πρόγραμμα SMP/ANFA ισχύουν τα εξής:

 • Η ΕΚΤ διανέμει ένα μέρος των κερδών της στις Εθνικές Κεντρικές Τράπεζες των Ευρωπαϊκών Χωρών. Κάθε μεταφορά των κερδών αυτών δεν αφορά την ΕΚΤ αλλά είναι ζήτημα των Κυβερνήσεων των Χωρών Μελών. Είναι δηλαδή καθαρά πολιτικό ζήτημα και όχι της ΕΚΤ.
Το Νοέμβριο του 2012 αποφασίστηκε τα κέρδη από SMP και ANFAS να περαστούν στην Ελλάδα σε ξεχωριστό λογαριασμό. Η Ελλάδα έλαβε 2 δισ. από τα κέρδη από το SMP το 2013. Μαζι με το μερίδιο της από την ΕΚΤ και τα ANFAs πήρε : 0.3 δισ. το 2012, 2.7 δισ. το 2013, 0,6 δισ. το 2014, 0,3 δισ. το 2015 , 0,4 δισ. το 2016.

Αλλά μετά το 2014 δεν υπήρχε κάποια ολοκληρωμένη αξιολόγηση και καθώς το πρόγραμμα έληξε η Ελλάδα έχασε τις μεταφορές των κερδών από το πρόγραμμα SMP.

Το Μάιο του 2016 ο ESM ανακοίνωσε τα νέα μέτρα για το χρέος με το νέο πρόγραμμα το οποίο περιλαμβάνει τη χρησιμοποίηση των κερδών του SMP από το 2014 και του ANFA και τη μεταφορά τους στον προϋπολογισμο του 2017, σε συνάρτηση με ένα DSA της ΕΚΤ.

Ο ESM είπε ότι τα κέρδη από το 2014 από το SMP είναι περίπου 1,8 δισ., ενώ τα κέρδη των Εθνικών Τραπεζών, εκτός της Τράπεζας της Ελλάδος, θα είναι περίπου 3,5 δισ. το διάστημα 2017 – 26.

 • Εν κατακλείδι η Ελλάδα μπορεί να λάβει 7,7 δισ. από το SMP και ANFA μέχρι το 2018, αν εκπληρωθούν όλες οι συνθήκες. Mπορεί το θέμα να είναι τεχνικά δύσκολο, αλλά πολιτικά είναι πολύ απλό.
 • ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

Το παρόν δεν αποτελεί σύσταση επενδυτικής στρατηγικής αναφορικά με χρηματοπιστωτικά μέσα ή εκδότες χρηματοπιστωτικών μέσων και δεν περιέχει την οποιαδήποτε γνώμη σχετικά με την παρούσα ή μελλοντική αξία χρηματοπιστωτικών μέσων. Οι πληροφορίες και οι απόψεις στο συγκεκριμένο έγγραφο είναι για ενημέρωση του αναγνώστη και μόνο.

Στο παρόν έγγραφο υπάρχουν πληροφορίες και εκτιμήσεις οι οποίες ενδεχομένως να αναθεωρηθούν σημαντικά μετά την κυκλοφορία του συγκεκριμένου εγγράφου είτε λόγω αναθεώρησης των οικονομικών μεγεθών από τις αρμόδιες αρχές, είτε επειδή οι εκτιμήσεις αναθεωρούνται με βάσει νέες εξελίξεις και τάσεις στις οικονομίες και τις αγορές.

Στο παρόν έγγραφο ενδεχομένως να γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένα χρηματοοικονομικά στοιχεία τα οποία μπορεί να μην είναι συμβατά με τον επενδυτικό ορίζοντα+ το προφίλ συγκεκριμένων επενδυτών. Η επένδυση σε ορισμένα χρηματοοικονομικά στοιχεία μπορεί να ενέχει σημαντικούς κινδύνους και κόστος ευκαιρίας.

Οι αναγνώστες του συγκεκριμένου εγγράφου είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι στο να επιβεβαιώνουν την εγκυρότητα των παρεχομένων πληροφοριών καθώς επίσης και να ενημερώνονται για τυχόν αναθεωρήσεις οικονομικών μεγεθών και εκτιμήσεων που λαμβάνουν χώρα.


Δ.Ν.

BREAKING NEWS