Επιβεβλημένη η νέα πιστωτική γραμμή ECCL για να υλοποιηθούν οι ΑΜΚ των ελληνικών τραπεζών το 2018 ή 2019

Επιβεβλημένη η νέα πιστωτική γραμμή ECCL για να υλοποιηθούν οι ΑΜΚ των ελληνικών τραπεζών το 2018 ή 2019
Το 2018 οι ΑΜΚ θα υλοποιηθούν για να ενισχύσουν τα κεφαλαιακά αποθέματα των τραπεζών που θα έχουν σχεδόν μηδενίσει.
Οι αυξήσεις κεφαλαίου των τραπεζών του 2018 ή 2019 δεν θα μπορέσουν να υλοποιηθούν χωρίς νέα πιστωτική γραμμή ECCL.
ΕΚΤ, ΔΝΤ, τραπεζίτες και Βρυξέλλες συγκλίνουν στην άποψη ότι εάν και εφόσον προκύψουν κεφαλαιακές ανάγκες στα stress tests του Ιουλίου 2018 και με δεδομένο ότι το τρίτο πρόγραμμα λήγει Αύγουστο 2018 θα πρέπει να υπάρξει έγκαιρη μέριμνα ώστε να διασφαλιστεί ότι ο νέος κύκλος ανακεφαλαιοποίησης θα είναι επιτυχής.
Στις 3 προηγούμενες τραπεζικές ανακεφαλαιοποιήσεις υπήρχε μέριμνα ώστε στα 3 μνημόνια να προεγκριθεί ένα ποσό που θα λειτουργούσε ως δικλείδα ασφαλείας στις αυξήσεις κεφαλαίου.
Το 2013, το 2014 και 2015 οι τράπεζες ανακεφαλαιοποιήθηκαν επειδή είχε υπάρξει μέριμνα ώστε μέρος των κεφαλαίων των προγραμμάτων στήριξης να λειτουργήσουν ως κεφαλαιακό απόθεμα.
Μπορεί να υπήρχε ο κίνδυνος του bail in, της δέσμευσης καταθέσεων αλλά οι τράπεζες ανακεφαλαιοποιούνταν επιτυχώς επειδή οι δανειστές είχαν μεριμνήσει ώστε το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας να έχει κεφάλαιο ασφαλείας για να συμμετέχει στις κεφαλαιακές ενισχύσεις των τραπεζών.
Στις πιθανές για μερικές τράπεζες αυξήσεις κεφαλαίου του 2018 και 2019 υπάρχουν οι εξής δύο ιδιαιτερότητες
1)Οι τράπεζες θα κληθούν να ανακεφαλαιοποιηθούν χωρίς πρόγραμμα στήριξης καθώς λήγει τον Αύγουστο του 2018.
2)Σε αντίθεση με το παρελθόν, στις ΑΜΚ του 2018 δεν προκύπτει αρχόμενη ή επαπειλούμενη αφερεγγυότητα για τις τράπεζες, όπως το 2013 ή 2015.
Το 2018 οι ΑΜΚ θα υλοποιηθούν για να ενισχύσουν τα κεφαλαιακά αποθέματα των τραπεζών που θα έχουν σχεδόν μηδενίσει.
Οι τράπεζες θα είναι φερέγγυες και κεφαλαιακά επαρκείς θα έχουν δηλαδή ελάχιστους συνολικούς δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας 13% η Πειραιώς και 12,25% με 12,50% οι υπόλοιπες τράπεζες.
Σε σχέση με το 17% έως 18% δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας που διαθέτουν η διαφορά με τους ελάχιστους δείκτες 12,25% με 13% είναι το capital buffer που υπολογίζεται σε 9 με 9,5 δισεκ. ευρώ.

Η Γερμανία, η ΕΚΤ και το ΔΝΤ θα πιέσουν εφόσον προκύψουν κεφαλαιακές ανάγκες για τις τράπεζες να υπάρξει μέρισμα ώστε να διασφαλιστεί ένα κεφάλαιο για την 4η ανακεφαλαιοποίηση.
Επειδή λήγει το τρίτο μνημόνιο θα πρέπει να θεωρείται μονόδρομος η ύπαρξη μιας νέας πιστωτικής γραμμής ECCL 1,5 με 2 ετών που θα λειτουργεί ως μηχανισμός εγγύησης των εκδόσεων ομολόγων του ελληνικού δημοσίου και βεβαίως και θα παρέχει κεφάλαιο για την ανακεφαλαιοποίηση των ελληνικών τραπεζών του 2018 με 2019.
Οι τράπεζες στην Ελλάδα χρειάζονται ένα κρατικό κεφάλαιο για να μπορέσουν να ανακεφαλαιοποιηθούν.
Στην ECCL ενισχυμένη πιστωτική γραμμή θα μπορούσαν να ενταχθούν 28-30 δισεκ. του τρίτου μνημονίου που δεν θα αξιοποιηθούν στο υφιστάμενο πρόγραμμα που λήγει Αύγουστο 2018.
Έχοντας κεφάλαια που θα πάνε για τις τράπεζες θα είναι προφανώς πιο εύκολη η 4η ανακεφαλαιοποίηση.

Υπάρχουν και extra 5 λόγοι που θα επιβάλλουν την νέα πιστωτική γραμμή ECCL

Η πιθανότητα η Ελλάδα να χρειαστεί ECCL είναι σχεδόν στο 100% για πολλούς λόγους αλλά και για 5 συγκεκριμένους τραπεζικούς λόγους.  
Συγκεκριμένα

1)Όπως έχει αποδειχθεί και στο παρελθόν όταν οι δανειστές ήθελαν να ασκήσουν πίεση στην Ελλάδα… έφερναν στο προσκήνιο τις ελληνικές τράπεζες.
Ενόψει των stress tests του Ιουλίου 2018 είναι ξεκάθαρο ότι η Ελλάδα… είναι εύκολος στόχος.
Οι τράπεζες θα χρησιμοποιηθούν ως μέσο πίεσης στην ελληνική κυβέρνηση να αποδεχθεί την νέα πιστωτική γραμμή ECCL η οποία θα φέρει και κεφαλαιακό απόθεμα 20 δισεκ. που θα προέρχονται από το εναπομείναν κεφάλαιο του τρίτου μνημονίου
Να σημειωθεί ότι με IFRs 9, με τον έλεγχο TAR την ανασκόπηση των προβληματικών περιουσιακών στοιχείων του 2017 και τα stress tests του Ιουλίου 2018 οι ελληνικές τράπεζες παραμένουν ευάλωτες.

2)Εάν η Ελλάδα δεν διαθέτει investment grade δηλαδή βαθμολογία που να θεωρείται επενδυτική βαθμίδα – η Ελλάδα θα αποκτήσει επενδυτική βαθμίδα δηλαδή από ΒΒΒ- και υψηλότερα σε 3-4 χρόνια – και ταυτόχρονα δεν βρίσκεται σε πρόγραμμα στήριξης… η ΕΚΤ θα υποχρεωθεί να αποσύρει το waiver στα ελληνικά ομόλογα.
Η επαναφορά του waiver κατέστησε επιλέξιμα τα ελληνικά ομόλογα για πράξεις νομισματικής πολιτικής και ταυτόχρονα αύξησε τα collaterals δηλαδή τις εγγυήσεις.
Η ΕΚΤ είναι δεδομένο ότι θα αποσύρει το waiver εάν η Ελλάδα δεν υπάρχει σχέδιο μετά τον Αύγουστο του 2018 να βρίσκεται σε ειδικό πρόγραμμα όπως η ECCL γραμμή.
Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι θα υπάρξει μια επίδραση άμεσα σε assets 7 δισεκ. και άμεσα και έμμεσα σε 20 δισεκ.

3) Η ΕΚΤ αλλάζει ριζικά το πλαίσιο χορήγησης του ELA και πλέον τίθενται χρονικά πλαίσια 6 μηνών και θα υπάρχει η δυνατότητα παράτασης άλλων 6 μηνών αλλά εφόσον ενεργοποιηθεί η παράταση η μηνιαία μείωση πρέπει να είναι ραγδαία.
Η εξέλιξη αυτή είναι πολύ σημαντική γιατί οι ελληνικές τράπεζες διαθέτουν 30 δισεκ. ELA έκτακτη ρευστότητα η οποία φέρει επιτόκιο 1,55%.
Εφόσον οι αποφάσεις ληφθούν Οκτώβριο του 2017 προφανώς θα έχουν διάστημα 6 μηνών για να αποπληρώσουν τα 30 δισεκ. που είναι η τρέχουσα έκθεση σε ELA ή με την παράταση των άλλων 6 μηνών σημαίνει μεγάλη μηνιαία μείωση.  
Το καθεστώς λοιπόν καθίσταται πολύ δυσμενέστερο για τις ελληνικές τράπεζες και έτσι εξηγείται γιατί υπάρχει πίεση για αποπληρωμή του ELA.
Η εξέλιξη αυτή θα επηρεάσει και τις χρηματιστηριακές αποτιμήσεις καθώς η πίεση που θα ασκηθεί θα καταστήσει τις ελληνικές τράπεζες υψηλότερου ρίσκου.
Να τονιστεί ότι οι τράπεζες έχουν έκθεση
Η Εθνική 2,6 δισεκ. ELA
H Eurobank 9,5 δισεκ
Η Alpha bank 9,1 δισεκ.
Η Πειραιώς 8,5 δισεκ. και
Η Attica bank 1,11 δισεκ.
Πρακτικά το πλαίσιο χορήγησης και διακράτησης του ELA καθίσταται πολύ πιο αυστηρό οπότε οι ελληνικές τράπεζες θα υποστούν μεγάλη πίεση γιατί και οι καταθέσεις δεν αυξάνονται, ούτε είναι εύκολο σε σύντομο χρονικό διάστημα να αναπληρωθούν 40 δισεκ. με άλλες εκδόσεις ή κινήσεις στην αγορά.

4) Η πορεία διαχείρισης των μη εξυπηρετούμενων δανείων NPLs και μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων NPEs βρίσκονται ξανά στο μικροσκόπιο της ΕΚΤ και του SSM.
Συγκεκριμένα η αξιολόγηση των ελληνικών τραπεζών θα πραγματοποιηθεί σε δύο φάσεις.
Η πρώτη φάση τον Ιούλιο του 2017 όπου θα αξιολογηθούν Εθνική και Alpha bank και τον Νοέμβριο του 2017  θα αξιολογηθούν Eurobank και Πειραιώς.
Να σημειωθεί ότι
-Η Πειραιώς διαθέτει 24 δισεκ. NPLs ή 37% και 35 δισεκ. NPEs ή 51,9% των δανείων.
-Η Alpha bank με NPLs 37,6% των δανείων ή 19 δισεκ. και NPEs στο 53,7% στην Ελλάδα 27 δισεκ.
-Η Eurobank με 22,1 δισεκ. NPEs ή 45%
-Η Εθνική με 19 δισεκ. NPEs ή 44%
- Η Attica bank με 2,42 δισεκ. NPEs ή 60,8% των δανείων.

5)Είναι προφανές ότι η ΕΕ, η ΕΚΤ και ο SSM θα ζητήσουν ακόμη μεγαλύτερα κεφαλαιακά buffer – αποθέματα – ως δικλείδες ασφαλείας για τα προβληματικά δάνεια και προβληματικά ανοίγματα.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS