Ποιος είναι ο στόχος των swaps με 4 εκδόσεις; - Μετά την 3η αξιολόγηση, δημοπρασία 3ετών και εντόκου 52 εβδομάδων

Ποιος είναι ο στόχος των swaps με 4 εκδόσεις; - Μετά την 3η αξιολόγηση, δημοπρασία 3ετών και εντόκου 52 εβδομάδων
Εν τω μεταξύ το ελληνικό δημόσιο σχεδιάζει μετά το πέρας της 3ης αξιολόγησης που προσδιορίζεται για Φεβρουάριο 2018 να εκδώσει 2 νέα ομόλογα μια νέα 3ετία και ένα ετήσιο έντοκο ή 52 εβδομάδων έντοκο γραμμάτιο.
Ποιος είναι ο στόχος των swaps των 20 ομολόγων που είχαν εκδοθεί το 2012 στα πλαίσια του PSI+ μέσω της συγκέντρωσης τους ουσιαστικά σε 4 ή 5 εκδόσεις;
Εφόσον είναι 4 εκδόσεις πρακτικά τα 5 ομόλογα από το 2022 έως το 2027 θα ενοποιηθούν σε ένα λήξης 2027.
Τα 5 ομόλογα από το 2028 έως το 2032 θα ενοποιηθούν στο ομόλογο λήξης 2032.
Τα 5 ομόλογα από το 2032 έως το 2037 θα ενοποιηθούν στο ομόλογο λήξης 2037.
Τα 5 ομόλογα από το 2037 έως το 2042 θα ενοποιηθούν στο ομόλογο λήξης 2042.
Εάν είναι 5 εκδόσεις τα 4 ομόλογα από το 2022 έως το 2026 θα ενοποιηθούν στο ομόλογο λήξης 2026 κ.ο.κ.
Στόχος της κίνησης αυτής είναι να καταστεί η καμπύλη αποδόσεων πιο ρεαλιστική, να έχει ρευστότητα και βάθος η αγορά ομολόγων.
Σήμερα υπάρχουν 20 ομόλογα με πολύ μικρή εμπορευσιμότητα και με επιτόκια μεταξύ 5,60% με 6,40%.
Με την ομογενοποίηση των 20 ομολόγων σε 4 ή 5 εκδόσεις ουσιαστικά αρχίζει η καμπύλη αποδόσεων των ελληνικών ομολόγων να γίνεται πιο ρεαλιστική και εμπορεύσιμη.
Ταυτόχρονα τα νέα ομόλογα αναμένεται λόγω του μεγαλύτερου βάθους που θα αποκτήσουν και την συγκυρίας εκείνης της περιόδου να έχουν χαμηλότερα επιτόκια.
Εν τω μεταξύ το ελληνικό δημόσιο σχεδιάζει μετά το πέρας της 3ης αξιολόγησης που προσδιορίζεται για Φεβρουάριο 2018 να εκδώσει 2 νέα ομόλογα μια νέα 3ετία και ένα ετήσιο έντοκο ή 52 εβδομάδων έντοκο γραμμάτιο.
Η εκτιμώμενη απόδοση στο ετήσιο έντοκο γραμμάτιο θα είναι στο 1,6% υπό την αίρεση ότι τα έντοκα 3 και 6 εβδομάδων θα υποχωρήσουν προς την ζώνη του 1,20% με 1,40%.
Το 3ετές ομόλογο εκτιμάται ότι θα έχει απόδοση περίπου στο 2,7% με 3%.
Αξίζει να αναφερθεί ότι τα συνολικά έντοκα γραμμάτια φθάνουν τα 14,9 δισεκ. εκ των οποίων περίπου τα 9,5 με 10 δισεκ. κατέχουν οι τράπεζες και τα υπόλοιπα ασφαλιστικά ταμεία και ορισμένοι ξένοι.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS