Τα καλυμμένα ομόλογα της Εθνικής τράπεζας βελτιώνονται από 2,90% υποχώρησαν στο 2,5%

Τα καλυμμένα ομόλογα της Εθνικής τράπεζας βελτιώνονται από 2,90% υποχώρησαν στο 2,5%
Οι αποδόσεις των καλυμμένων ομολόγων βελτιώνονται.....δηλαδή υποχωρούν τα επιτόκια
Μαζί με την βελτίωση των αποδόσεων και των τιμών των ελληνικών ομολόγων φαίνεται ότι βελτιώνονται και οι τιμές των καλυμμένων ελληνικών ομολόγων.
Παραδόξως ενώ οι μετοχές πάνε από το κακό στο χειρότερο, οι τιμές των καλυμμένων ομολόγων βρίσκονται πάνω από τις τιμές έκδοσης.
Π.χ. η Εθνική άντλησε 750 εκατ από καλυμμένο ομόλογο με επιτόκιο 2,90%.
Η τιμή του καλυμμένου ομολόγου της Εθνικής τράπεζας βρίσκεται στις 100,74 μονάδες βάσης με υψηλό 100,80 μονάδες βάσης και με απόδοση περίπου στο 2,5% από 2,90% αρχική έκδοση.
Οι αποδόσεις των καλυμμένων ομολόγων βελτιώνονται.www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS