ΟΠΑΠ: Καθαρά κέρδη 109 εκατ. στο εννεάμηνο του 2017 - Στα 223,5 εκατ. τα EBITDA

ΟΠΑΠ: Καθαρά κέρδη 109 εκατ. στο εννεάμηνο του 2017 - Στα 223,5 εκατ. τα  EBITDA
Προτεινόμενη διανομή κερδών παρελθουσών χρήσεων ύψους 0,70 ευρώ ανά μετοχή
Καθαρά έσοδα προ εισφορών αυξημένα κατά  4,8%  στα  1,045 δισ. ευρώ ανακοίνωσε ο ΟΠΑΠ για το εννεάμηνο του 2017.
Στο γ΄ τρίμηνο 2017 τα καθαρά έσοδα προ εισφορών αυξήθηκαν κατά 11,9% στα 357,4 εκατ. ως αποτέλεσμα της αύξησης των επιδόσεων των παιχνιδιών αθλητικού στοιχηματισμού και την αυξανόμενη συνεισφορά των VLTs.
Τα Κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφωθηκαν στα 223,5 εκατ. και για το γ’ τρίμηνο 2017 στα  92,9 εκατ. ευρώ  αυξημένα κατά  49%.  
Προσαρμοσμένα για την  αναστροφή  επίδικων προβλέψεων ύψους 14,7 εκατ. που ενίσχυσαν τα μεγέθη γ’ τριμήνου 2017 καθώς και για ποσό ύψους 6,4 εκατ. που αφορούσε μη επαναλαμβανόμενα έξοδα σχετιζόμενα με την διαιτησία για τα VLTs που είχαν  επιβαρύνει  τα  αποτελέσματα  γ’  τριμήνου  2016.
Τα EBITDA γ’  τριμήνου 2017  ανήλθαν στα 78,1 εκατ. ευρώ αυξημένα κατά 13,6% σε  ετήσια  βάση.  
Η εν λόγω αύξηση σημειώθηκε παρά τα έξοδα ανάπτυξης που σχετίζονται με την υλοποίηση νέων έργων.
Τα καθαρά κέρδη εννεαμήνου 2017 διαμορφώθηκαν στα 109 εκατ. ευρώ μειωμένα κατά 5,3% και τα καθαρά κέρδη για το γ’ τρίμηνο του 2017 διαμορφώθηκαν στα 48,1 εκατ. αυξημένα κατά 64,1%.
Τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη το γ’ τρίμηνο 2017 ανήλθαν σε 37,6 εκατ. ευρώ.
Ισχυρή ταμειακή θέση με καθαρό δανεισμό στα 234,5 εκατ. ευρώ.
Στα 5.297 ανήλθαν εγκατεστημένα VLTs στο τέλος του γ’ τριμήνου με το ρυθμό εγκατάστασης να επιταχύνεται στο δ’ τρίμηνο, 698 εγκατεστημένα SSBTs και ισχυρή επίδοση των virtual games.
Σε εξέλιξη ο τεχνολογικός μετασχηματισμός της πλατφόρμας των βασικών παιχνιδιών του ΟΠΑΠ.
Προτεινόμενη διανομή κερδών παρελθουσών χρήσεων ύψους €0,70 ανά μετοχή.

Δήλωση του Διευθύνοντος Συμβούλου του ΟΠΑΠ, κ.Damian Cope για τα οικονομικά αποτελέσματα του γ' τριμήνου 2017

"Ύστερα από ένα ισχυρό πρώτο εξάμηνο, το γ' τρίμηνο σηματοδότησε την επιστροφή σε ουσιώδη αύξηση τόσο των εσόδων όσο και της  κερδοφορίας του ΟΠΑΠ.
Η ενίσχυση αυτή οφείλεται κατά κύριο λόγο στις ισχυρές επιδόσεις του χαρτοφυλακίου των στοιχηματικών προϊόντων μας,   συμπεριλαμβανομένων των συσκευών αυτόματης εξυπηρέτησης στοιχηματισμού (SSBTs) και των Virtual παιχνιδιών, καθώς και την
αυξανόμενη συνεισφορά των παιγνιομηχανημάτων (VLTs).
Παρά την αυξανόμενη πίεση στο διαθέσιμο εισόδημα των πελατών μας, ο ΟΠΑΠ δείχνει ότι μπορεί να προσφέρει ένα ευρύ φάσμα ελκυστικών επιλογών στα τυχερά παίγνια.
Συνεχίζουμε να επενδύουμε σημαντικά στα προϊόντα, την τεχνολογία και τους ανθρώπους μας, με στόχο την υλοποίηση του Οράματος 2020 του ΟΠΑΠ και έχουμε επιτύχει περαιτέρω πρόοδο σε κάθε μία από τις 8 στρατηγικές προτεραιότητές μας.
Τα αποτελέσματα αυτά αναδεικνύουν ήδη τα πρώτα οφέλη αυτών των επενδύσεων και επιβεβαιώνουν τη σκληρή δουλειά και τη συνεισφορά όλης της ομάδας του ΟΠΑΠ – των εργαζομένων και των πρακτόρων μας.
Επίσης, έχουμε εντείνει τις προσπάθειες μας στο σημαντικό τομέα της εταιρικής υπευθυνότητας, συμπεριλαμβανομένων επιπλέον επενδύσεων σε προγράμματα και πολιτικές για το υπεύθυνο παιχνίδι, ενώ συνεργαζόμαστε στενά με τις αρχές για την καταπολέμηση της παράνομης δραστηριότητας στα τυχερά παίγνια.
Κοιτώντας  μπροστά, έχουμε μερικούς ιδιαίτερα απαιτητικούς μήνες, που περιλαμβάνουν μια σειρά σημαντικών ορόσημων τόσο για τη μετάβαση μας σε νέες τεχνολογικές πλατφόρμες όσο και την ανάπτυξη των προϊόντων μας.
Είμαστε πεπεισμένοι ότι θα καταφέρουμε να επιτύχουμε τους στόχους μας τόσο για το 2017 όσο και τα επόμενα χρόνια".www.bankingnews.grbankingnews.gr

BREAKING NEWS